GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GELENEKSEL TÜRK SANATLARI
Dersin Adı   Hat Tasarımı - IV
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
4 2401440 2 / 4 15
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Betül ERİKOĞLU
Koordinator E-mail berikoglu84 gmail.com
Öğretim Elemanı
Öğr. Gör. Betül ERİKOĞLU
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Erken Osmanlı döneminde hat sanatının durumu hakkında bilgi vermek, Klasik dönem Osmanlı hat sanatını ve bu dönemin başlıca hattatlarını tanıtmak, divani ve celi divani yazılar hakkında bilgi vermek ve talik yazının özellikleri ile başlıca talik ekollerini tanıtmak.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 0 0 100 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
TEORİK VE UYGULAMALI
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Erken Osmanlı döneminde hat sanatı Alparslan, Ali 1977.?Mimari Yapıların Yazı Sanatı Bakımından Önemi? Boğaziçi Üniversitesi Dergisi S:4-5. İstanbul.
2 Fatih döneminde hat sanatı ve önemli hattatlar Hat ve Tezhip Sanatı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara.
3 Şeyh Hamdullah ve hat sanatında Türk mektebinin tesisi Aslanapa, Oktay, 1955. Diez E., Türk Sanatı, İstanbul
4 Ahmed Şemseddin Karahisarî ekolü ve temsilcileri Barthold, W, 1963. (Neş. Fuad Köprülü) İslam Medeniyeti Tarihi, Ankara.
5 17. yüzyılda hat sanatı ve meşhur hattatlar Derman, Uğur, 1981. Türk Hat Sanatının Şaheserleri, İstanbul.
6 Hafız Osman, öğrencileri ve sülüs-nesih yazılara katkıları ve Habib, İranlı, H.1305. Hat ve Hattatan, İstanbul
7 Kuran-ı Kerim kitabeti ve nesih hattında önemli gelişmeler Özkafa, Fatih, Hat Sanatı Bakımından Mushaf Kitabetinin Tarihi Seyri, Marife, Yıl 10, Sayı 3, 2010
8 Divani ve celi divani yazının özellikleri, birbirinden farkları Alparslan, Ali, İslam Yazı Çeşitleri I-V, Kültür Sanat Dergisi.
9 Talik ve celi talik yazılarının özellikleri Alparslan, Ali, İslam Yazı Çeşitleri I-V, Kültür Sanat Dergisi.
10 ara sınav
11 Türk talik mektebinin kurucuları Alparslan, Ali, Osmanlı Hat Sanatı Tarihi, YKY, İstanbul 1999
12 Yesari Mehmed Esad Efendi ve Yesarizade Mustafa İzzet Efendi Alparslan, Ali, Osmanlı Hat Sanatı Tarihi, YKY, İstanbul 1999
13 Tuğraların özellikleri ve başlıca tuğrakeş hattatlar Derman, Uğur, Osmanlı Tuğralarındaki Şekil İnkılabına Dair, Hat ve Tezhip Sanatı. Kültür Bakanlığı Y.
14 Rıka yazısının ortaya çıkışı ve gelişimi Alparslan, Ali, Osmanlı Hat Sanatı Tarihi, YKY, İstanbul 1999
15 İran talik mektebi Osmanlı Hat Sanatı Tarihi, Ali Alparslan
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 6 6
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 20 21
Sunum ve Seminer Hazırlama : 0 0
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : 0 0
Ödev : 0 0
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 1
Final : 1 1
DERSİN AKTS KREDİSİ 15
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Erken Osmanlı yazısı ile Beylikler dönemi yazılarını mukayese edebilmek 4
D.Ö.Ç. 2 Klasik Osmanlı döneminin hat sanataı bakımından temel özelliklerini kavrayabilmek 4
D.Ö.Ç. 3 Klasik Osmanlı döneminde ekol olmuş hattatları ve bunların takipçilerini tanıyabilmek 4
D.Ö.Ç. 4 Divani ile celi divani yazıların birbirinden farklarını tahlil edebilmek 4
D.Ö.Ç. 5 Talik yazının hususiyetlerini öğrenmek 4
D.Ö.Ç. 6 Ekol olmuş talik hattatlarını tanımak 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20