GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GELENEKSEL TÜRK SANATLARI
Dersin Adı   SERAMİK KİMYASI
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
3 2401377 2,00 / 2,00 5,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd.Doç.Dr. Şerife YALÇIN YASTI
Koordinator E-mail syasti selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Çini ASD öğrencilerine seramik malzemeyi tanıtarak, seramik çamuru hazırlanmasından seramik ürünü haline getirmesine kadarki süreçlere ait temel seramik kavramlarının öğretilmesi Çini ASD öğrencilerinin basit sırları yapabilmesi, sır denemeleri yapıp uygulayabilmeleri, hazırladıkları sırlanmış ürünleri hatasız pişirebilmeleri için gerekli genel sır teknolojisinin öğretilmesi
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
60 40 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
laboratuvar uygulamaları, beyin fırtınası, ödev çalışmaları, görsel malzemelerle destekli ders anlatımı
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Seramik malzemenin tanımı-Seramik Malzemelerin sınıflandırılması ? ARCASOY Ateş, Seramik Teknolojisi, Marmara Ü Yayınları, İstanbul 1983
2 Seramik hammaddeleri-özlü hammaddeler ? ARCASOY Ateş, Seramik Teknolojisi, Marmara Ü Yayınları, İstanbul 1983
3 Seramik Hammaddeleri-özlü hammaddeler-killerin özellikleri: plastisite,kohezyon, renk, rötre ? ARCASOY Ateş, Seramik Teknolojisi, Marmara Ü Yayınları, İstanbul 1983
4 Seramik hammaddeleri-özsüz hammaddeler ? ARCASOY Ateş, Seramik Teknolojisi, Marmara Ü Yayınları, İstanbul 1983
5 Seramik çamurlarının hazırlanması ARCASOY Ateş, Seramik Teknolojisi, Marmara Ü Yayınları, İstanbul 1983
6 Seramik malzemelerin üretimi-seramik çamurlarının şekillendirilmesi ? ARCASOY Ateş, Seramik Teknolojisi, Marmara Ü Yayınları, İstanbul 1983
7 Seramik malzemelerin üretimi-seramik çamurlarının şekillendirilmesi ? ARCASOY Ateş, Seramik Teknolojisi, Marmara Ü Yayınları, İstanbul 1983
8 Seramik çamurlarının kurutulması ve Seramik çamurlarının pişirilmesi ? ARCASOY Ateş, Seramik Teknolojisi, Marmara Ü Yayınları, İstanbul 1983
9 Sırın tanımı ve Seramik ürünlerin sırlanmasının amaçları ? ARCASOY Ateş, Seramik Teknolojisi, Marmara Ü Yayınları, İstanbul 1983
10 Sırların sınıflandırılması -Sır yapımında kullanılan hammaddeler ? ARCASOY Ateş, Seramik Teknolojisi, Marmara Ü Yayınları, İstanbul 1983
11 Arasınav haftası
12 Sır hazırlama -Sır reçetesi hesaplama ? ARCASOY Ateş, Seramik Teknolojisi, Marmara Ü Yayınları, İstanbul 1983
13 Seger formülü -Sırların renklendirilmesi ? ARCASOY Ateş, Seramik Teknolojisi, Marmara Ü Yayınları, İstanbul 1983
14 Sır kontrol testleri -Sırlama teknikleri ARCASOY Ateş, Seramik Teknolojisi, Marmara Ü Yayınları, İstanbul 1983
15 Seramik sırlarının çeşitli özellikleri -Sır hataları -Sır pişirimi ARCASOY Ateş, Seramik Teknolojisi, Marmara Ü Yayınları, İstanbul 1983
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - 1 20
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 40
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 4
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 4
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : 7 3
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 2 7
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 2
Final : 1 2
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 seramik malzemeyi tanımlayabilir ve diğer malzemelerden farkını bilir 2
D.Ö.Ç. 2 Çini malzemenin seramik malzeme ile ilişkisini bilir. 2
D.Ö.Ç. 3 Temel seramik hammaddelerini ve bunların genel özelliklerini bilir 2
D.Ö.Ç. 4 Verilen seramik çamur ve ya sır reçetesine göre seramik çamuru veya sırını hazırlayabilir 2
D.Ö.Ç. 5 Çini çamurunun kuruması ve pişiriminde meydana gelen olayları bilir ve bunlara göre kurutmada gereli önlemleri alır ve pişirim için fırın jejimi ayarlayabilir 2
D.Ö.Ç. 6 seramik çamurlarında kuruma ve pişmede meydana gelen küçülmeleri hesaplayabilir. 2
D.Ö.Ç. 7 Sırı tanımlar ve sırlama sebeplerini bilir
D.Ö.Ç. 8 Genel sır hammaddelerini kullanarak basit sırlar hazırlar
D.Ö.Ç. 9 Sır pişirimi için gerekli fırın rejimini ayarlar
D.Ö.Ç. 10 Sırlama yöntemlerini bilir ve uygular
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20