GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GELENEKSEL TÜRK SANATLARI
Dersin Adı   Türk Halı Sanatı Tarihi
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
3 2401370 2 / 0 2
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Meral AKAN
Koordinator E-mail makan selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
DOÇ. DR. MERAL AKAN
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Halı sanatının doğuşundan günümüze geçirdiği evreler temelinde, dünya medeniyetleri ve Türkler açısından tarihsel süreç öğrenciye aktarılır. Bu dönemlerin renk, motif düzenlemesi, hammadde, kulanım özelliği gibi genel özellikleri kavratılır ve bu dönemler içerisinden gelişen halı tipleri örnekler ile anlatılır. Pazırık halısından başlayarak halı tarihinin önemli tipleri üzerinde durulur. Halı tarihi açısından dünya müzelerinde bulunan önemli örnekler tanıtılır. Halı tarihi bibliyografyası tanıtılır. Halının günümüzde içerisinde bulunduğu durum hakkında değerlendirmeler yapılır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
50 0 30 0 20 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Teorik olarak ve görsellerle konu aktarımı, anlatım.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Tekstil tarihi hakkında genel bilgi, dünya tekstilleri ve ilk buluntular. -Diyarbekirli Nejat, Hun Sanatı, İstanbul, 1972.
2 Pazırık halısı hakkında genel bilgi -Tekçe, Fuat, Altaylardan Bir halını Öyküsü Pazırık, Ankara, 1990.
3 Erken devir halı parçaları ve kurganlarda bulunan keçeler hakkında genel bilgi. -Diyarbekirli Nejat, Hun Sanatı, İstanbul, 1972.
4 Selçuklu halıları hakkında genel bilgi -Aslanapa, Oktay, Türk Halı Sanatının Bin Yılı, İstanbul, 2005.
5 Beylikler dönemi hayvan motifli halılar hakkında genel bilgi. -Aslanapa, Oktay, Türk Halı Sanatının Bin Yılı, İstanbul, 2005.
6 İlk Osmanlı (Holbein) halıları hakkında genel bilgi. -Aslanapa, Oktay, Yüzyıllar Boyunca Türk Sanatı, M.E.B. Yayınları, Ankara, 1977.
7 Klasik dönem halıları hakkında genel bilgi. -Aslanapa, Oktay, Türk Halı Sanatının Bin Yılı, İstanbul, 2005.
8 Uşak halıları ve halıcılığı hakkında genel bilgi. -Aslanapa, Oktay, Türk Halı Sanatının Bin Yılı, İstanbul, 2005.
9 Bergama halıları ve Batı Anadolu halıcığı hakkında genel bilgi -Deniz, Bekir, Türk Dünyasında Halı ve Düz Dokuma Yaygıları, Ankara, 2000.
10 vize sınavı
11 Osmanlı Saray halıları hakkında genel bilgi. Deniz, Bekir, Türk Dünyasında Halı ve Düz Dokuma Yaygıları, Ankara, 2000
12 Hereke halı fabrikası ve Hereke halıcılığı hakkında genel bilgi - İnalcık, Halil, Türkiye Tekstil Tarihi Üzerine Araştırmalar, İş Bankası Yayınları,
13 Cumhuriyet dönemi halıcılığı hakkında genel bilgi -Yetkin Şerare, Türk Halı Sanatı, İstanbul, 1972.
14 Dönem içi araştırma ödevlerinin sunulması -Aslanapa, Oktay, Türk Halı Sanatının Bin Yılı, İstanbul, 2005.
15 Genel değerlendirme . -Aslanapa, Oktay, Türk Halı Sanatının Bin Yılı, İstanbul, 2005.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 10 4
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 1
Final : 1 1
DERSİN AKTS KREDİSİ 2
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Halının tarihte geçirdiği temel evreleri bilir. 3
D.Ö.Ç. 2 Tarihi süreç içerisinde ortaya çıkan tipleri tanır. 3
D.Ö.Ç. 3 Halı tiplerinin genel özelliklerini bilir. 3
D.Ö.Ç. 4 Gördüğü bir halı örneğini genel olarak tarihlendirebilir. 4
D.Ö.Ç. 5 Halı tarihi bibliyografyasını bilir. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20