GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GELENEKSEL TÜRK SANATLARI
Dersin Adı   Doğal Boya Uygulamaları-I
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
3 2401368 2 / 2 5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Meral AKAN
Koordinator E-mail makan selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Boya, boyarmadde, doğal boya, bitkisel boyanın arasındaki farkların kavratılarak, bitkisel boyacılığın tanıtılması. Botanik biliminin ve bitkilerden elde edilen renklerin öğretilmesi. Boyamada kullanılan bitkilerin (aspir, ceviz, kökboya, cehri, soğan, elma, papatya, mürver, nar, çivit) tanıtılması. Bitkisel boya hazırlama yöntemlerinin öğretilmesi. Extract hazırlama hakkında bilgi verilmesi.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
40 0 0 0 40 0 20
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Boyama uygulamaları, teorik anlatım.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Boya nedir? Boyarmadde nedir? Doğal boya nedir? Bitkisel boya nedir? T. Baytop, Türkçe Bitki Adları Sözlüğü, Ankara, 1997.
2 Bitkisel ve doğal boyacılığın dünya ve Anadolu tarihçesi. Dokuma sanatında doğal boyacılığa neden ihtiyaç duyulduğu? Anonim, Bitkilerden Elde Edilen Boyalarla Yün Liflerinin Boyanması, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1991.
3 Botanik bilimi. Bitkilerin kullanılan kısımları. T. Baytop, Türkiye'nin Tıbbi ve Zehirli Bitkileri, İstanbul, 1963.
4 Bitkilerden elde edilen renkler (kırmızı, mavi, sarı, kahverengi, siyah vb) R. J. Adrasko, Natural Dyes and Home Dying, Newyork, 1971.
5 Bitkilerden sık kullanılanların tanıtımı (aspir, ceviz, kökboya, cehri, soğan, elma, papatya, mürver, nar, çivit) Anonim, Bitkilerden Elde Edilen Boyalarla Yün Liflerinin Boyanması, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1991.
6 Bitkisel boya hazırlama yöntemleri. Extract nedir? Extract hazırlama nedir? Ü. Eyüboğlu vd., Doğal Boyalarla Yün Boyama, İstanbul, 1983.
7 Boyama yaparken boyamayı etkileyen faktörler, İdeal ölçüler, Mordan nedir? Neden uygulanır? İ. Öztürk, Doğal Bitkisel Boyalarla Yün Boyama, İzmir, 1999.
8 Mordanlama yöntemleri İ. Öztürk, Doğal Bitkisel Boyalarla Yün Boyama, İzmir, 1999.
9 Aktarılan bilgilerin tekrarı ve bitkisel ve kimyasal boyacılığın çeşitli açılardan karşılaştırılması. Farkların tespit edilmesi. Olumlu ve olumsuz özelliklerin tartışılması. İ. Öztürk, Doğal Bitkisel Boyalarla Yün Boyama, İzmir, 1999.
10 vize sınavı
11 Bitkisel boyacılıkta haslık kavramı. Neden haslık ölçümü yapıldığı. Haslık türleri. M. Harmancıoğlu, Türkiyede Bulunan Önemli Bitki Boyalarından Elde Olunan Renklerin Çeşitli Müessirlere Karşı Yün Üzerinde Haslık Dereceleri, A.Ü. Basımevi, Ankara, 1955.
12 Hangi haslıklara ihtiyaç olduğu ve hangilerinin nerede kullanıldığı. Haslık ölçümünün nasıl yapıldığı, nasıl değerlendirildiği. M. Harmancıoğlu, Türkiyede Bulunan Önemli Bitki Boyalarından Elde Olunan Renklerin Çeşitli Müessirlere Karşı Yün Üzerinde Haslık Dereceleri, A.Ü. Basımevi, Ankara, 1955.
13 Haslıkta kullanılan skalalar. TSE kriterleri. İ. Öztürk, Doğal Bitkisel Boyalarla Yün Boyama, İzmir, 1999.
14 Bu bilgileri içeren atölye uygulamaları ve renk araştırmaları. Anonim, Bitkilerden Elde Edilen Boyalarla Yün Liflerinin Boyanması, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1991.
15 Ders sonu değerlendirme İ. Öztürk, Doğal Bitkisel Boyalarla Yün Boyama
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 4
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 5
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : 8 5
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 1
Final : 1 1
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1. Boya nedir? Boyarmadde nedir? Doğal boya nedir? Bitkisel boya nedir? Tanımlar. 3
D.Ö.Ç. 2 2. Bitkilerden elde edilen renkleri (kırmızı, mavi, sarı, kahverengi, siyah vb)tanır. 3
D.Ö.Ç. 3 3. Bitkisel boya hazırlama yöntemlerini bilir. 3
D.Ö.Ç. 4 4. Boyama yaparken boyamayı etkileyen faktörleri, İdeal ölçüleri bilir. 4
D.Ö.Ç. 5 5. Mordanı tanımlar ve kullanır 3
D.Ö.Ç. 6 6. Boyama yöntemlerini çeşitli renkler elde etmek için kullanır. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20