GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GELENEKSEL TÜRK SANATLARI
Dersin Adı   Yardımcı Sanat Hat - I
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
3 2401351 1,00 / 2,00 3,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Betül ERİKOĞLU
Koordinator E-mail berikoglu84 gmail.com
Öğretim Elemanı
Öğr. Gör. Betül ERİKOĞLU
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Geleneksel Türk Sanatı Bölümü öğrencilerine hat sanatı ve tarihi hakkında genel bilgiler vermek ve bazı temel uygulamaları yaptırmaktır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 0 0 100 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Teorik ve uygulama
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Hat sanatıyla ilgili temel kavramlar Özönder, Hasan, Hat ve Tezhip Sanatları Sözlüğü
2 Hat sanatının ortaya çıkışı ve önemi Serin, Muhittin, Hat Sanatı ve Meşhur Hattatlar, İstanbul 1999
3 Arap yazısından İslam yazısına geçiş Serin, Muhittin, Hat Sanatı ve Meşhur Hattatlar, İstanbul 1999
4 Hat sanatında temel ve yardımcı malzemeler Acar, Şinasi, Hat Sanatı, Alet ve Malzemeler, İstanbul
5 Yazı çeşitleri Alparslan, Ali, İslam Yazı Çeşitleri I-V, Kültür Sanat Dergisi
6 Hz. Peygamber s.a.v. ve Dört Halife dönemlerinde yazı Serin, Muhittin, Hat Sanatı ve Meşhur Hattatlar, İstanbul 1999
7 Emeviler döneminde yazı ve bu dönemin başlıca hattatları Serin, Muhittin, Hat Sanatı ve Meşhur Hattatlar, İstanbul 1999
8 Abbasiler döneminde yazı ve bu dönemin önemli hattatları Serin, Muhittin, Hat Sanatı ve Meşhur Hattatlar, İstanbul 1999
9 Selçuklular ve Beylikler döneminde mimari eserlerde ve kitap sanatlarında hat sanatı Alparslan, Ali, Osmanlı Hat Sanatı Tarihi, YKY, İstanbul 1999
10 ara sınav
11 Geç Osmanlı döneminin ekol olmuş hattatları ve eserleri Alparslan, Ali, Osmanlı Hat Sanatı Tarihi, YKY, İstanbul 1999
12 Cumhuriyet döneminde hat sanatı bakımından önemli gelişmeler ve günümüzde hat sanatı Özkafa, Fatih, Cumhuriyet Döneminde Türk Hat Sanatı
13 Mimari yapıların yazı sanatı bakımından önemi Alparslan, Ali, Mimari Yapıların Yazı Sanatı Bakımından Önemi, Boğaziçi Ü. Dergisi, İstanbul.
14 Hat sanatının diğer sanatlarla ilişkisi ve uyumu Heyet, Hat ve Tezhip Sanatı, Kültür Bakanlığı Y.
15 dosya değerlendirmesi
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 3 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 10 8
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 1 5
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 1
Final : 1 1
DERSİN AKTS KREDİSİ 3
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Hat sanatının Türk-İslam sanatları içindeki yeri ve önemi hakkında bilgi sahibi olur 4
D.Ö.Ç. 2 Hat tarihinin önemli gelişmeleri hakkında bilgi sahibi olur 4
D.Ö.Ç. 3 Ekol olmuş hattatlar ve eserleri hakkında bilgi sahibi olur 4
D.Ö.Ç. 4 Bazı temel hat uygulamaları yapabilir 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20