GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GELENEKSEL TÜRK SANATLARI
Dersin Adı   TEZHİP TARİHİ - I
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
3 2401349 2 / 0 5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Nurcan SERTYÜZ
Koordinator E-mail n.sertyuz gmail.com
Öğretim Elemanı
Öğr. Gör. Nurcan SERTYÜZ
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı 1. İslamiyetten önce Türk Sanatını (Hunlar, Göktürkler, Uygurlar) tanıtmak, 2. Orta Asya Türk Sanatının İslâmi Döneme etkisini anlatmak, 3. Erken İslâm Dönemi (8-12. Yüzyıl) tezhipleri ve bu tezhiplere Türklerin etkisini anlatmak, 4. Karahanlı, Gazneli ve Büyük Selçuklularda (10-12. Yüzyıl) tezhip sanatını tanıtmak, 5. İlhanlı ve Memlûk Dönemi (13. ve 14. Yüzyıl) tezhip sanatını anlatmak, 6. Celâyirî ve Muzafferîler Dönemi (14. Yüzyıl sonları) tezhip sanatını anlatmak, 7. Karakoyunlu (1351?1469) ve Akkoyunlu (1340?1514) Türkmen Dönemi tezhip sanatını anlatmak, 8. Timur Dönemi (1370?1507) tezhip sanatını tanıtmak, 9. Safevi Dönemi (1502?1722) tezhip sanatını tanıtmak, 10. Anadolu Selçuklu ve Beylikler Dönemi (13. ve 14. Yüzyıl) tezhip sanatını anlatmak,
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
50 0 30 0 20 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Teorik ve görseller ile konu anlatımı
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 İslamiyetten önce Türk Sanatını (Hunlar, Göktürkler, Uygurlar) tanıtmak, Diyarbekirli, Nejat, Hun Sanatı, Milli Eğitim Bakanlığı Kültür Yayınları, İstanbul, 1972
2 Orta Asya Türk Sanatının İslâmi Döneme etkisini anlatmak, Esin, Emel, İslâmiyetten Önceki Türk Kültür Tarihi ve İslâma Giriş, İstanbul, 1978
3 Erken İslâm Dönemi (8-12. Yüzyıl) tezhipleri ve bu tezhiplere Türklerin etkisini anlatmak, Birol, İnci A, Türk Tezyini Sanatlarında Desen Tasarımı, Çizim Tekniği ve Çeşitleri,
4 Karahanlı, Gazneli ve Büyük Selçuklularda (10-12. Yüzyıl) tezhip sanatını tanıtmak, Tanındı, Zeren, ?Kurân-ı Kerîm Nüshalarının Ciltleri ve Tezhipleri? 1400. Yılında Kurân-ı Kerîm. Antik A.Ş. Kültür Yayınları, İstanbul, 2010, s.90-121.
5 İlhanlı ve Memlûk Dönemi (13. ve 14. Yüzyıl) tezhip sanatını anlatmak, Tanındı, Zeren, ?Kitap ve Tezhibi? Osmanlı Uygarlığı, Cilt:2, (Hazırlayan: Halil İnalcık ve Günsel Renda), T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 2004, s.865?891
6 Aynı konunun devamı Hat ve Tezhip Kitabı (Editör: Ali Rıza Özcan), Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2009
7 Celâyirî ve Muzafferîler Dönemi (14. Yüzyıl sonları) tezhip sanatını anlatmak, Uluç, Lale, Türkmen Valiler, Şirazlı Ustalar, Osmanlı Okurlar, XVI. Yüzyıl Şiraz Elyazmaları, İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2006
8 Karakoyunlu (1351?1469) ve Akkoyunlu (1340?1514) Türkmen Dönemi tezhip sanatını Tanındı, Zeren, ?Kurân-ı Kerîm Nüshalarının Ciltleri ve Tezhipleri? 1400. Yılında Kurân-ı Kerîm. Antik A.Ş. Kültür Yayınları, İstanbul, 2010, s.90-121.
9 Timur Dönemi (1370?1507) tezhip sanatını tanıtmak, Hat ve Tezhip Kitabı (Editör: Ali Rıza Özcan), Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2009
10 Vize sınavı, Hat ve Tezhip Kitabı (Editör: Ali Rıza Özcan), Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2009
11 Safevi Dönemi (1502?1722) tezhip sanatını tanıtmak, Uluç, Lale, Türkmen Valiler, Şirazlı Ustalar, Osmanlı Okurlar, XVI. Yüzyıl Şiraz Elyazmaları, İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2006
12 Aynı konunun devamı, Uluç, Lale, Türkmen Valiler, Şirazlı Ustalar, Osmanlı Okurlar, XVI. Yüzyıl Şiraz Elyazmaları, İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2006
13 Anadolu Selçuklu ve Beylikler Dönemi (13. ve 14. Yüzyıl) tezhip sanatını anlatmak, Tanındı, Zeren, ?Kitap ve Tezhibi? Osmanlı Uygarlığı, Cilt:2, (Hazırlayan: Halil İnalcık ve Günsel Renda), T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 2004, s.865?891
14 Aynı konunun devamı. Derman, F. Çiçek, ?Türk Tezhip Sanatının Asırlar İçinde Değişimi? Türkler, Cilt:12, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 2002, s.289?299
15 Aynı konunun devamı, Hat ve Tezhip Kitabı (Editör: Ali Rıza Özcan), Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2009
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 4
Sunum ve Seminer Hazırlama : 10 4
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 7 4
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 2
Final : 1 2
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1. İslamiyetten önce Türk Sanatını (Hunlar, Göktürkler, Uygurlar) tanır, 4
D.Ö.Ç. 2 2. Orta Asya Türk Sanatının İslâmi Döneme etkisini bilir, 4
D.Ö.Ç. 3 3. Erken İslâm Dönemi (8-12. Yüzyıl) tezhipleri ve bu tezhiplere Türklerin etkisini bilir, 4
D.Ö.Ç. 4 4. Karahanlı, Gazneli ve Büyük Selçuklularda (10-12. Yüzyıl) tezhip sanatını tanır, 4
D.Ö.Ç. 5 5. İlhanlı ve Memlûk Dönemi (13. ve 14. Yüzyıl) tezhip sanatını tanır, 4
D.Ö.Ç. 6 6. Celâyirî ve Muzafferîler Dönemi (14. Yüzyıl sonları) tezhip sanatını tanır, 4
D.Ö.Ç. 7 7. Karakoyunlu (1351?1469) ve Akkoyunlu (1340?1514) Türkmen Dönemi tezhip sanatını bilir, 4
D.Ö.Ç. 8 8. Timur Dönemi (1370?1507) tezhip sanatını tanır, 4
D.Ö.Ç. 9 9. Safevi Dönemi (1502?1722) tezhip sanatını tanır. 4
D.Ö.Ç. 10 10. Anadolu Selçuklu ve Beylikler Dönemi (13. ve 14. Yüzyıl) tezhip sanatını anlatmak, 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20