GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GELENEKSEL TÜRK SANATLARI
Dersin Adı   Tezhip Tasarımı - III
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
3 2401348 2 / 4 10
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Nurcan SERTYÜZ
Koordinator E-mail n.sertyuz gmail.com
Öğretim Elemanı
Öğr. Gör. Nurcan SERTYÜZ
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı 1. Kenar bezemelerinden, yürüyen ve simetrili çift ipliğin uygulamasını yaptırmak, 2. Kenar bezemelerinden, yürüyen ve simetrili üç ipliğin uygulamasını yaptırmak, 3. Enine ve boyuna simetrili kenar bezemelerinin tanıtımı ve uygulamasını yaptırmak, 4. Zencerek kenar bezemelerinin çeşitlerinin tanıtımı ve uygulamasını yaptırmak, 5. Münhanili kenar bezemelerinin tanıtımı ve uygulamasını yaptırmak 6. Bağdat üslubu kenar bezemelerinin tanıtımı ve uygulamasını yaptırmak, 7. Desensiz kenar bezemelerinin tanımı ve uygulanmasını yaptırmak, 8. Serbest desenli kenar bezemelerinin tanımı ve uygulanmasını yaptırmak, 9. Klasik desen çeşitlerinden analiz yaptırmak, 10. Orijinal desen tasarımlarının çift tahrir tekniğinde renkli uygulamasını yaptırmak, 11. Tezhip sanatında Üslûpları ve Sanatkârları (Selçuklu, Fatih devri Baba Nakkaş Ekolü?) tanıtmak.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 20 0 80 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Teorik ve Uygulama
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Kenar bezemelerinden, yürüyen ve simetrili çift ipliğin uygulamasının yaptırılması, Birol, İnci A, Türk Tezyini Sanatlarında Desen Tasarımı, Çizim Tekniği ve Çeşitleri, Kubbealtı Yayınları, İstanbul, 2009
2 Aynı konunun devamı, Birol, İnci A, Türk Tezyini Sanatlarında Desen Tasarımı, Çizim Tekniği ve Çeşitleri, Kubbealtı Yayınları, İstanbul, 2009
3 Kenar bezemelerinden, yürüyen ve simetrili üç ipliğin uygulamasının yaptırılması, Birol, İnci A, Türk Tezyini Sanatlarında Desen Tasarımı, Çizim Tekniği ve Çeşitleri, Kubbealtı Yayınları, İstanbul, 2009
4 Aynı konunun devamı, Birol, İnci A, Türk Tezyini Sanatlarında Desen Tasarımı, Çizim Tekniği ve Çeşitleri, Kubbealtı Yayınları, İstanbul, 2009
5 Enine ve boyuna simetrili kenar bezemelerinin tanıtımı ve uygulamasının yaptırılması, Birol, İnci A, Türk Tezyini Sanatlarında Desen Tasarımı, Çizim Tekniği ve Çeşitleri, Kubbealtı Yayınları, İstanbul, 2009
6 Zencerek kenar bezemelerinin çeşitlerinin tanıtımı ve uygulamasının yaptırılması, Birol, İnci A, Türk Tezyini Sanatlarında Desen Tasarımı, Çizim Tekniği ve Çeşitleri, Kubbealtı Yayınları, İstanbul, 2009
7 Münhanili kenar bezemelerinin tanıtımı ve uygulamasının yaptırılması, Birol, İnci A, Türk Tezyini Sanatlarında Desen Tasarımı, Çizim Tekniği ve Çeşitleri, Kubbealtı Yayınları, İstanbul, 2009
8 Bağdat üslubu kenar bezemelerinin tanıtımı ve uygulamasının yaptırılması, Birol, İnci A, Türk Tezyini Sanatlarında Desen Tasarımı, Çizim Tekniği ve Çeşitleri, Kubbealtı Yayınları, İstanbul, 2009
9 Desensiz kenar bezemelerinin tanımı ve uygulamasının yaptırılması, Hat ve Tezhip Kitabı (Editör: Ali Rıza Özcan), Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2009
10 Vize sınavı, Duran, Gülnur, Ali Üsküdârî, Tezhip ve Ruganî Üstâdı, Çiçek Ressamı, Kubbealtı Yayınları, İstanbul, 2008
11 Serbest desenli kenar bezemelerinin tanımı ve uygulamasının yaptırılması, Birol, İnci A, Türk Tezyini Sanatlarında Desen Tasarımı, Çizim Tekniği ve Çeşitleri, Kubbealtı Yayınları, İstanbul, 2009
12 Aynı konunun devamı, Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Öğrenci Eserleri Albümü, Konya, 2011
13 Klasik desen çeşitlerinden analizinin yaptırılması, Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Öğrenci Eserleri Albümü, Konya, 2011
14 Orijinal desen tasarımlarının çift tahrir tekniğinde renkli uygulamasının yaptırılması, Tanındı, Zeren, Kitap ve Tezhibi. (Hazırlayan: Halil İnalcık ve Günsel Renda). Osmanlı Uygarlığı, 2, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 2004, s.865?891
15 Aynı konunun devamı Birol, İnci A, Türk Tezyini Sanatlarında Desen Tasarımı, Çizim Tekniği ve Çeşitleri, Kubbealtı Yayınları, İstanbul, 2009
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 8
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 13 8
Sunum ve Seminer Hazırlama : 1 2
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 12 7
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 2
Final : 1 2
DERSİN AKTS KREDİSİ 10
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1. Tezyini sanatlarda kullanılan kenar bezemelerini tanır ve ayırımını yapabilir, 4
D.Ö.Ç. 2 2. Tezyini sanatlarda kullanılan kenar bezemelerini kurallarına uygun çizebilir, 3
D.Ö.Ç. 3 3. Klasik desen çeşitlerinin analizini yapabilir, 3
D.Ö.Ç. 4 4. Orijinal desen tasarımlarının çift tahrir tekniğinde renkli uygulamasını yapabilir, 4
D.Ö.Ç. 5 5. Tezhip sanatında Üslûpları ve Sanatkârları tanıyabilir. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20