FACULTY OF FINE ARTS
TRADITIONAL TURKISH ARTS
TRADITIONAL TURKISH ARTS
Course Name   ILLUMINATION DESIGN - III
Semester Course Code Theoretical / Practice time ECTS
3 2401348 2 / 4 10
Course Degree Bachelor's degree
Course Language Turkish
Format of Delivery: Face to Face
Course Coordinator Lecturer Nurcan SERTYÜZ
Coordinator e-mail n.sertyuz gmail.com
Instructors
Öğr. Gör. Nurcan SERTYÜZ
Asistant Instructors
Course Objectives 1. To have the practice of rolling and symmetrical double thread, which is one of border decorations, performed. 2. To have the practice of rolling and symmetrical triple thread, which is one of border decorations, performed. 3. The introduction of crosswise and lengthwise symmetrical edge embellishings and to have its practice performed 4. The introduction of kinds of zencerek border decoration and to have its practice performed 5. The introduction of münhanili border decorations and to have its practice performed 6. The introduction of Bağdat style border decorations and to have its practice performed 7. The introduction of pattern-free border decorations and to have its practice performed 8. The introduction of border decorations with free patterns and to have its practice performed 9. To have classical pattern kinds analysed 10. To have colourful practices of original pattern designs in double tahrir technique performed 11. To introduce styles and artists in illuminatiohn art (Seljuk, Mehmed the Conqueror eras, Baba Nakkaş School?).
Basic Sciences Engineering Scinces Social Sciences Educational Sciences Artistic sciences Medical Science Agricultural sciences
0 0 20 0 80 0 0
Course Learning Methods and Techniquies
Theoretical and practical
Week Course Content Resource
1 The exercises of rolling and symmetrical double thread practices, which is one of edge embellishings Birol, İnci A. ve Derman, Çiçek, Türk Tezyini Sanatlarında Motifler, Kubbealtı Yayınları, İstanbul, 2012,
2 Continuation of previous lecture Birol, İnci A, Türk Tezyini Sanatlarında Desen Tasarımı, Çizim Tekniği ve Çeşitleri, Kubbealtı Yayınları, İstanbul, 2009
3 The exercises of rolling and symmetrical triple thread practices, which is one of edge embellishings Birol, İnci A, Türk Tezyini Sanatlarında Desen Tasarımı, Çizim Tekniği ve Çeşitleri, Kubbealtı Yayınları, İstanbul, 2009
4 Continuation of previous lecture Birol, İnci A, Türk Tezyini Sanatlarında Desen Tasarımı, Çizim Tekniği ve Çeşitleri, Kubbealtı Yayınları, İstanbul, 2009
5 The introduction and exercises of crosswise and lengthwise symmetrical edge embellishings practices Birol, İnci A, Türk Tezyini Sanatlarında Desen Tasarımı, Çizim Tekniği ve Çeşitleri, Kubbealtı Yayınları, İstanbul, 2009
6 The introduction of kinds of guilloche edge embellishings and exercises of its practices Birol, İnci A, Türk Tezyini Sanatlarında Desen Tasarımı, Çizim Tekniği ve Çeşitleri, Kubbealtı Yayınları, İstanbul, 2009
7 The introduction and performing exercises of münhanili border decorations Birol, İnci A, Türk Tezyini Sanatlarında Desen Tasarımı, Çizim Tekniği ve Çeşitleri, Kubbealtı Yayınları, İstanbul, 2009
8 The introduction and performing exercises of Bağdat style border decorations Birol, İnci A, Türk Tezyini Sanatlarında Desen Tasarımı, Çizim Tekniği ve Çeşitleri, Kubbealtı Yayınları, İstanbul, 2009
9 The introduction and performing exercises of pattern-free border decorations Birol, İnci A, Türk Tezyini Sanatlarında Desen Tasarımı, Çizim Tekniği ve Çeşitleri, Kubbealtı Yayınları, İstanbul, 2009
10 Examination Birol, İnci A, Türk Tezyini Sanatlarında Desen Tasarımı, Çizim Tekniği ve Çeşitleri, Kubbealtı Yayınları, İstanbul, 2009
11 The introduction and performing exercises of border decorations with free design Hat ve Tezhip Kitabı (Editör: Ali Rıza Özcan), Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2009
12 Having classical pattern kinds analysed Duran, Gülnur, Ali Üsküdârî, Tezhip ve Ruganî Üstâdı, Çiçek Ressamı, Kubbealtı Yayınları, İstanbul, 2008
13 Having colourful practices of original pattern designs performed in double tahrir tecnique Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Öğrenci Eserleri Albümü, Konya, 2011
14 The introductions of styles and artists in illumination art (during Seljuq and Mehmed the Conqueror eras, Baba Nakkaş school) Tanındı, Zeren, ?Kitap ve Tezhibi? (Hazırlayan: Halil İnalcık ve Günsel Renda). Osmanlı Uygarlığı, 2, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 2004, s.865?891
15 Continuation of previous lecture Hat ve Tezhip Kitabı (Editör: Ali Rıza Özcan), Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2009
Assesment Criteria   Mid-term exam Final exam
  Quantity Percentage Quantity Percentage  
Term Studies : - - - -
Attendance / Participation : - - - -
Practical Exam : - - - -
Special Course Exam : - - - -
Quiz : - - - -
Homework : - - - -
Presentations and Seminars : - - - -
Projects : - - - -
Workshop / Laboratory Applications : - - - -
Case studies : - - - -
Field Studies : - - - -
Clinical Studies : - - - -
Other Studies : - - - -
Mid-term exam   1 40 - -
Final exam   - - 1 60
ECTS WORK LOAD TABLE   Number Duration
Course Duration : 14 8
Classroom Work Time : 13 8
Presentations and Seminars : 1 2
Course Internship : - -
Workshop / Laboratory Applications : - -
Field Studies : - -
Case studies : - -
Projects : - -
Homework : 12 7
Quiz : - -
Mid-term exam : 1 2
Final Exam : 1 2
ECTS 10
No COURSE LEARNING OUTCOMES CONTRIBUTION
D.Ö.Ç. 1 1. Can recognize and distinguish border decorations used in decoration arts
D.Ö.Ç. 2 2. Can draw border decorations used in decoration arts
D.Ö.Ç. 3 3. Can analyse classical pattern kinds
D.Ö.Ç. 4 4. Can perform colourful practice of original pattern designs in double tahrir technique
D.Ö.Ç. 5 5. Can recognize styles and artists in illumination art
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
COURSE LEARNING OUTCOMES AND PROGRAM OUTCOMES AND RELATIONSHIPS MATRIX

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20