GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GELENEKSEL TÜRK SANATLARI
Dersin Adı   Yardımcı Sanat Tezhip - I
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
3 2401347 1 / 2 3
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Nurcan SERTYÜZ
Koordinator E-mail n.sertyuz gmail.com
Öğretim Elemanı
Öğr. Gör. Nurcan SERTYÜZ
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı 1. Tezyinatın tanımını yapmak ve uygulama alanları hakkında bilgi vermek, 2. Tezyini sanatlarda kullanılan motifleri sınıflandırmak ve tanımlamak, 3. Motiflerin çıkış kaynaklarını öğretmek, 4. Yaprak motifinin tanımı, kuralına uygun çizimi ve özgün tasarımını yaptırmak, 5. Penç motifinin tanımı, kuralına uygun çizimi ve özgün tasarımını yaptırmak, 6. Goncagül motifinin tanımı, kuralına uygun çizimi ve özgün tasarımını yaptırmak, 7. Hatayi motifinin tanımı, kuralına uygun çizimi ve özgün tasarımını yaptırmak, 8. Yarı stilize çiçeklerin tanımı, kuralına uygun çizimi yaptırmak, 9. Bulut motifinin tanımı ve kuralına uygun çizimini yaptırmak, 10. Çintemani motifinin tanımı ve kuralına uygun çizimini yaptırmak, 11. Hayvan motiflerinin tanımı ve kuralına uygun çizimini yaptırmak, 12. Rumi motifinin tanımı, kuralına uygun çizimini yaptırmak, 13. Münhani motifinin tanımı, kuralına uygun çizimini yaptırmak, 14. Orijinal motif tasarımlarının çift tahrir tekniğinde uygulamasını yaptırmak, 15. Tezhip sanatının tanımını yapmak, uygulama alanları, malzeme ve teknikler hakkında bilgi vermek.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 20 0 80 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Teorik ve Uygulama
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Tezyinatın tanımı yapılır ve uygulama alanları hakkında bilgi verilir Birol, İnci A. ve Derman, Çiçek, Türk Tezyini Sanatlarında Motifler, İstanbul 2012, Kubbealtı Yayınları.
2 Tezyini sanatlarda kullanılan motiflerin sınıflandırılması, tanımı ve çıkış kaynaklarının öğretilmesi Birol, İnci A. ve Derman, Çiçek, Türk Tezyini Sanatlarında Motifler, İstanbul 2012, Kubbealtı Yayınları.
2 Tezyini sanatlarda kullanılan motifler sınıflandırılır, tanımlanır ve motiflerin çıkış kaynakları öğretilir Birol, İnci A. ve Derman, Çiçek, Türk Tezyini Sanatlarında Motifler, İstanbul 2012, Kubbealtı Yayınları
3 Yaprak motifinin tanımı, kuralına uygun çizimi ve özgün tasarımının yaptırılması Birol, İnci A. ve Derman, Çiçek, Türk Tezyini Sanatlarında Motifler, İstanbul 2012, Kubbealtı Yayınları
4 Penç motifinin tanımı, kuralına uygun çizimi ve özgün tasarımının yaptırılması Birol, İnci A. ve Derman, Çiçek, Türk Tezyini Sanatlarında Motifler, İstanbul 2012, Kubbealtı Yayınları
5 Hatayi motifinin tanımı, kuralına uygun çizimi ve özgün tasarımının yaptırılması Birol, İnci A. ve Derman, Çiçek, Türk Tezyini Sanatlarında Motifler, İstanbul 2012, Kubbealtı Yayınları
6 Goncagül motifinin tanımı, kuralına uygun çizimi ve özgün tasarımının yaptırılması Birol, İnci A. ve Derman, Çiçek, Türk Tezyini Sanatlarında Motifler, İstanbul 2012, Kubbealtı Yayınları
7 Yarı stilize çiçeklerin tanımı, kuralına uygun çizimin yaptırıması Birol, İnci A. ve Derman, Çiçek, Türk Tezyini Sanatlarında Motifler, İstanbul 2012, Kubbealtı Yayınları
8 Bulut ve Çintemani motifinin tanımı vekuralına uygun çiziminin yaptırıması Birol, İnci A. ve Derman, Çiçek, Türk Tezyini Sanatlarında Motifler, İstanbul 2012, Kubbealtı Yayınları
9 Hayvan motiflerinin tanımı ve kuralına uygun çiziminin yaptırıması Birol, İnci A. ve Derman, Çiçek, Türk Tezyini Sanatlarında Motifler, İstanbul 2012, Kubbealtı Yayınları
10 Vize sınavı, Birol, İnci A. ve Derman, Çiçek, Türk Tezyini Sanatlarında Motifler, İstanbul 2012, Kubbealtı Yayınları
11 Rumi motifinin tanımı ve kuralına uygun çiziminin yaptırıması Birol, İnci A. ve Derman, Çiçek, Türk Tezyini Sanatlarında Motifler, İstanbul 2012, Kubbealtı Yayınları.
12 Münhani motifinin tanımı ve kuralına uygun çiziminin yaptırıması Birol, İnci A. ve Derman, Çiçek, Türk Tezyini Sanatlarında Motifler, İstanbul 2012, Kubbealtı Yayınları.
13 Orijinal motif tasarımlarının çift tahrir tekniğinde uygulamasının yaptırılması Birol, İnci A. ve Derman, Çiçek, Türk Tezyini Sanatlarında Motifler, İstanbul 2012, Kubbealtı Yayınları.
14 Tezhip sanatının tanımı, uygulama alanları, malzeme ve teknikler hakkında bilgi verilmesi Birol, İnci A, Türk Tezyini Sanatlarında Desen Tasarımı, Çizim Tekniği ve Çeşitleri, İstanbul, 2009, Kubbealtı Yayınları
17 Tezyini sanatlarda kullanılan motiflerin sınıflandırılması, tanımı ve çıkış kaynaklarının öğretilmesi Birol, İnci A. ve Derman, Çiçek, Türk Tezyini Sanatlarında Motifler, İstanbul 2012, Kubbealtı Yayınları.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 12 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 7 3
Küçük Sınavlar : 7 2
Ara Sınav : 1 2
Final : 1 2
DERSİN AKTS KREDİSİ 3
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1. Tezyinatı tanımlar ve uygulama alanlarını bilir, 4
D.Ö.Ç. 2 2. Motifleri tasnif eder, tanımlar ve ayırt edebilir, 3
D.Ö.Ç. 3 3. Motiflerin çıkış kaynaklarını bilir, 3
D.Ö.Ç. 4 4. Yaprak, penç, hatayi, goncagül, yarı stilize çiçekler, bulut, çintemani, hayvan, münhani ve rumi motiflerini kurallarına uygun çizebilir, 4
D.Ö.Ç. 5 5. Çizim kurallarına uygun özgün motif tasarımları yapabilir, 4
D.Ö.Ç. 6 6. Tezyini sanatlarda kullanılan motifler hakkında temel bilgi sahibi olur 3
D.Ö.Ç. 7 7. Tezhip sanatını tanır, uygulama alanları, malzeme ve teknikler hakkında bilgi sahibi olur. 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20