GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GELENEKSEL TÜRK SANATLARI
Dersin Adı   GELENEKSEL TÜRK SANATLARI TARİHİ-I
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
3 2401344 2,00 / 0,00 2,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. KÂZIM KÜÇÜKKÖROĞLU
Koordinator E-mail k-koroglu selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Sanat, Gelenekli Sanatlar ve İslam Sanatı Tarihi ile ilgili kavramların tanıtılması,Türk Sanatı ve İslam Sanatının önemi ve özelliklerinin anlatılması,İslamiyet'in kabulünden önce, Türklerin yaşadığı coğrafyalarda ortaya çıkan sanatın (Hun,Göktürk,Uygur) dönemler ve üsluplara göre tarihi gelişimi hakkında bilgi verilmesi,İslam Mimarisinin ilk yapıları ile Emevi ve Abbasi dönemi sanatının tanıtılması,Fatımi, Memluk, Endülüs Emevilerine ait önemli yapıların tanıtılması,İslamiyet'in kabulünden sonra, Türklerin bulunduğu coğrafyada ortaya çıkan sanatın (Karahanlı, Gazneli ve Büyük Selçuklu) dönemler ve üsluplara göre tarihi gelişimi hakkında bilgi verilmesi,Geleneksel Türk sanatları kapsamına giren sanat dallarını tarihsel gelişimi içinde ve kullanılan teknik ve malzemeye göre tanıtılması,konuların bol görsel malzeme ile sunulması.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 0 0 100 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Görsel malzeme eşliğinde ders anlatımı, soru&cevap, tartışma
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Sanat, Gelenekli Sanatlar ve İslam Sanatı Tarihi ile ilgili kavramlar Yılmaz Can- Recep Gün, Ana Hatlarıyla Türk İslam Sanatları ve Estetiği, Samsun 2005.
2 Türk Sanatı ve İslam Sanatının önemi ve özellikleri Yılmaz Can- Recep Gün, Ana Hatlarıyla Türk İslam Sanatları ve Estetiği, Samsun 2005.
3 İslamiyetin kabulünden önce, Türklerin yaşadığı coğrafyalarda ortaya çıkan sanat - Hun,Göktürk,Uygur Yılmaz Can- Recep Gün, Ana Hatlarıyla Türk İslam Sanatları ve Estetiği, Samsun 2005.
4 İslam Mimarisinin ilk yapıları - Kâbe ve Mescid-i Nebi Yılmaz Can- Recep Gün, Ana Hatlarıyla Türk İslam Sanatları ve Estetiği, Samsun 2005.
5 Emeviler Dönemi Sanatı- Sivil ve Dini Mimari örnekleri Yılmaz Can- Recep Gün, Ana Hatlarıyla Türk İslam Sanatları ve Estetiği, Samsun 2005.
6 Abbasi Dönemi Sanatı- Sivil ve Dini mimari örnekleri Yılmaz Can- Recep Gün, Ana Hatlarıyla Türk İslam Sanatları ve Estetiği, Samsun 2005.
7 Geleneksel Türk Sanatlarından Ebru Sanatı Yılmaz Can- Recep Gün, Ana Hatlarıyla Türk İslam Sanatları ve Estetiği, Samsun 2005.
8 Fatımi ve Memluk Dönemi Sanatı Yılmaz Can- Recep Gün, Ana Hatlarıyla Türk İslam Sanatları ve Estetiği, Samsun 2005.
9 Endülüs Emevi Sanatı ve döneme ait önemli yapılar Yılmaz Can- Recep Gün, Ana Hatlarıyla Türk İslam Sanatları ve Estetiği, Samsun 2005.
10 Karahanlı Sanatı ve önemli yapılardan örnekler Yılmaz Can- Recep Gün, Ana Hatlarıyla Türk İslam Sanatları ve Estetiği, Samsun 2005.
11 Ara Sınav
12 Gazneli Sanatı ve önemli yapılardan örnakler Yılmaz Can- Recep Gün, Ana Hatlarıyla Türk İslam Sanatları ve Estetiği, Samsun 2005.
13 Büyük Selçuklu Sanatı- Sivil ve Dini mimari örnekleri Yılmaz Can- Recep Gün, Ana Hatlarıyla Türk İslam Sanatları ve Estetiği, Samsun 2005.
14 Geleneksel Türk sanatlarından Hat Sanatı Yılmaz Can- Recep Gün, Ana Hatlarıyla Türk İslam Sanatları ve Estetiği, Samsun 2005.
15 Geleneksel Türk sanatlarından Tezhip Sanatı Yılmaz Can- Recep Gün, Ana Hatlarıyla Türk İslam Sanatları ve Estetiği, Samsun 2005.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 3
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : 0 0
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : 0 0
Ödev : 0 0
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : - -
Final : 0 0
DERSİN AKTS KREDİSİ 2
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1.Sanat, Gelenekli Sanatlar ve İslam Sanatı Tarihi ile ilgili kavramlar tanıtılır, 4
D.Ö.Ç. 2 2.Türk Sanatı ve İslam Sanatının önemi ve özellikleri anlatılır, 3
D.Ö.Ç. 3 3.İslamiyet'in kabulünden önce, Türklerin yaşadığı coğrafyalarda ortaya çıkan sanatın (Hun,Göktürk,Uygur) dönemler ve üsluplara göre tarihi gelişimi hakkında bilgi verilir, 4
D.Ö.Ç. 4 4.İslam Mimarisinin ilk yapıları ile Emevi ve Abbasi dönemi sanatı tanıtılır, 3
D.Ö.Ç. 5 5.Fatımi, Memluk, Endülüs Emevilerine ait önemli yapılar tanıtılır, 4
D.Ö.Ç. 6 6.İslamiyet'in kabulünden sonra, Türklerin bulunduğu coğrafyada ortaya çıkan sanatın (Karahanlı, Gazneli ve Büyük Selçuklu) dönemler ve üsluplara göre tarihi gelişimi hakkında bilgi verilir, 3
D.Ö.Ç. 7 7.Geleneksel Türk sanatları kapsamına giren sanat dallarını tarihsel gelişimi içinde ve kullanılan teknik ve malzemeye göre tanıtılır, 4
D.Ö.Ç. 8 8.Konular bol görsel malzeme ile sunulur. 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20