GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GELENEKSEL TÜRK SANATLARI
Dersin Adı   OSMANLI TÜRKÇESİ - III
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
3 2401343 0,00 / 2,00 2,00
Dersin Düzeyi Ön Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Betül ERİKOĞLU
Koordinator E-mail berikoglu84 gmail.com
Öğretim Elemanı
Öğr. Gör. Betül Erikoğlu
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Osmanlı Türkçesi alfabesiyle yazılmış metinleri okuyup geliştirmek, metinlerde geçen Arapça unsurları belirleyip yapı bakımından çözümlemek.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Anlatım, Soru&Cevap, Gösterim, İmlâ.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Arapça kelimelerin yapısı. Aslî ve zâid harfler. Vezin bilgisi ve Metin Okuma DEVELİ, Hayati, Osmanlı Türkçesi Kılavuzu 2, İstanbul 2008.
2 Aksâm-ı seba. Arapça sayı isimleri ve Metin Okuma DEVELİ, Hayati, Osmanlı Türkçesi Kılavuzu 2, İstanbul 2008.
3 Arapça isimler ve çokluk. Mükesser çokluk vezinleri ve Metin Okuma DEVELİ, Hayati, Osmanlı Türkçesi Kılavuzu 2, İstanbul 2008.
4 Arapça masdarlar. Sülâsî mücerred masdarlar ve Metin Okuma DEVELİ, Hayati, Osmanlı Türkçesi Kılavuzu 2, İstanbul 2008.
5 Sülâsî mücerred masdarların ism-i fâil ve ism-i mefulü ve Metin Okuma DEVELİ, Hayati, Osmanlı Türkçesi Kılavuzu 2, İstanbul 2008.
6 Rubâî mücerred masdarlar, ism-i fâil ve ism-i mefulleri ve Metin Okuma DEVELİ, Hayati, Osmanlı Türkçesi Kılavuzu 2, İstanbul 2008.
7 Mimli masdarlar. Mecûl masdarlar ve Metin Okuma DEVELİ, Hayati, Osmanlı Türkçesi Kılavuzu 2, İstanbul 2008.
8 Mezîd masdarlar: İfâl, Tefîl ve Mufâalet bâbları, ism-i fâil ve ism-i mefûlleri ve Metin Okuma DEVELİ, Hayati, Osmanlı Türkçesi Kılavuzu 2, İstanbul 2008.
9 Mezîd masdarlar: Tefeul ve Tefâul bâbları, ism-i fâil ve ism-i mefûlleri ve Metin Okuma DEVELİ, Hayati, Osmanlı Türkçesi Kılavuzu 2, İstanbul 2008.
10 Ara Sınav
11 Mezîd masdarlar: İnfiâl ve İfilâl bâbları, ism-i fâil ve ism-i mefûlleri ve Metin Okuma DEVELİ, Hayati, Osmanlı Türkçesi Kılavuzu 2, İstanbul 2008.
12 Mezîd masdarlar: İftiâl ve İstifâl bâbları, ism-i fâil ve ism-i mefûlleri ve Metin Okuma DEVELİ, Hayati, Osmanlı Türkçesi Kılavuzu 2, İstanbul 2008.
13 Arapça sıfatlar: Sıfat-ı müşebbehe. İsm-i tafdîl ve Metin Okuma DEVELİ, Hayati, Osmanlı Türkçesi Kılavuzu 2, İstanbul 2008.
14 Arapça sıfatlar: Mübâlağa-i fâil. İsm-i mensûb ve Metin Okuma DEVELİ, Hayati, Osmanlı Türkçesi Kılavuzu 2, İstanbul 2008.
15 İsm-i mekân. İsm-i zamân. İsm-i âlet. İsm-i tasgîr ve Metin Okuma DEVELİ, Hayati, Osmanlı Türkçesi Kılavuzu 2, İstanbul 2008.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 2
Final : 1 2
DERSİN AKTS KREDİSİ 2
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Osmanlı Türkçesi alfabesiyle yazılmış metinleri daha iyi okuyabilir. 4
D.Ö.Ç. 2 Bu alfabeyle kelime ve cümle yazabilir. 4
D.Ö.Ç. 3 Metinlerde geçen Arapça unsurları belirleyip gösterebilir ve yapı bakımından bunları analiz eder. 4
D.Ö.Ç. 4 Bilmediği kelimeleri sözlükten bulabilir ve öğrenir. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20