GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GELENEKSEL TÜRK SANATLARI
Dersin Adı   Hat Tasarımı - III
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
3 2401340 2 / 4 16
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Betül ERİKOĞLU
Koordinator E-mail berikoglu84 gmail.com
Öğretim Elemanı
Öğr. Gör. Betül ERİKOĞLU
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Tarihi gelişim süreci içerisinde yazının ve daha sonra İslam yazısının önemi hakkında bilgi vermek, yazının bir sanat halini alması ve hat sanatının ortaya çıkması konusuyla ilgili gelişmeleri öğretmek ve Asr-ı Saadet devrinden Selçuklu dönemine kadarki önemli yazı ıslahatçılarını tanıtmaktır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 0 0 100 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
teorik ve uygulama
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 İslam yazılarının çeşitleri, özellikleri ve uygulandıkları alanlar Alparslan, Ali 1977.?Mimari Yapıların Yazı Sanatı Bakımından Önemi? Boğaziçi Üniversitesi Dergisi S:4-5. İstanbul.
2 Makıli yazı ve kullanım alanları Hat ve Tezhip Sanatı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara.
3 Kûfî yazı, çeşitleri ve kullanım alanları Serin, Muhittin, 2003, Hat Sanatı ve meşhur Hattatlar,: Kubbealtı Neşriyat. İstanbul.
4 Aklam-ı sitte içerisinde yer alan yazılar ve özellikleri Aslanapa, Oktay, 1955. Diez E., Türk Sanatı, İstanbul
5 Asr-ı Saâdette yazı Aslanapa, Oktay, 1955. Diez E., Türk Sanatı, İstanbul
6 Hulefa-i Raşidin döneminde yazı Derman, Uğur, 1997. `Hat Türkiye Diyanet vakfı İslam Ansiklopedisi, c:16
7 Emeviler döneminde yazı Eddali, Abdülaziz, 1980. El Hattata, Kahire
8 Abbasiler döneminde yazı Habib, İranlı, H.1305. Hat ve Hattatan, İstanbul
9 İbn Mukle, takipçileri ve hat sanatına katkıları Serin. Muhittin,Hat Sanatı ve Meşhur Hattatlar, İstanbul 1999
10 ara sınav
11 İbn Bevvab, takipçileri ve hat sanatına katkıları Serin. Muhittin,Hat Sanatı ve Meşhur Hattatlar, İstanbul 1999
12 Yakut el-Mustasımî, takipçileri ve hat sanatına katkıları Serin. Muhittin,Hat Sanatı ve Meşhur Hattatlar, İstanbul 1999
13 Büyük Selçuklular döneminde yazı Serin. Muhittin,Hat Sanatı ve Meşhur Hattatlar, İstanbul 1999
14 Anadolu Selçukluları döneminde yazı Serin. Muhittin,Hat Sanatı ve Meşhur Hattatlar, İstanbul 1999
15 Beylikler döneminde yazı Alparslan, Ali, Osmanlı Hat Sanatı Tarihi, İstanbul, 1999
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 2 4
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 20 24
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 1
Final : 1 1
DERSİN AKTS KREDİSİ 16
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Başlıca yazı çeşitlerini tanımak ve birbirinden ayrılan özellikleri fark edebilmek 4
D.Ö.Ç. 2 Asr-ı Saadet'te yazının durumu hakkında yorum yapabilmek 4
D.Ö.Ç. 3 Dört Halife döneminde hat sanatıyla ilgili olarak kaydedilen önemli gelişmeleri kavrayabilmek. 4
D.Ö.Ç. 4 Emeviler dönemindeki başlıca hattatları ve sanata katkılarını bilmek. 4
D.Ö.Ç. 5 Abbasiler döneminin meşhur hattatlarını ve yaptıkları ıslahatı tahlil etmek. 4
D.Ö.Ç. 6 Hatt-ı mevzun ve hatt-ı mensup dönemlerindeki yazı özelliklerini tefrik edebilmek. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20