GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GELENEKSEL TÜRK SANATLARI
Dersin Adı   Tezyînat Tarihi
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
1 2401161 2 / 2 6
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Dr.Ali Fuat BAYSAL
Koordinator E-mail afbaysal gmail.com
Öğretim Elemanı
Ali Fuat BAYSAL
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, Sanat, tasarım ve tezyinat çözümlemelerinde tarihi süreç içerisindeki gelişimler, sürekli bilgilenme, toplumsal ve teknolojik gelişmeleri izleme ve alanındaki yeni araştırma konularına çağdaş yaklaşabilme, tezyinatta kullanılan motif çeşitleri ve kaynaklarını analiz edebilme, dekorasyon alanında geçmiş ve bugün ile gelecek ilişkisini kurabilme, yorumlayabilme, bir disiplin içinde düşünebilme, eleştirel düşünme, tezyinat teorileri hakkında eleştiri ve karşılaştırmalar yapabilecek düzeyde konuşabilme ve analiz edebilme, tarihsel, toplumsal ve ekonomik şartlar ile sanat ve süsleme(dekorasyon-tezyinat) süreçleri arasında ilişki kurma amaçlanmaktadır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 0 0 100 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Ders anlatımı, Soru&Cevap, Gösterim, Eğitim ve Uygulama,
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1
1 Tezyinat Kavramı
2 Hun Sanatı Hun Sanatı Nejat Diyarbekirli
3 Göktürk Sanatı Hun Sanatı N. Diyarbekirli
4 Uygur Sanatı S.Kemal Yetkin Sanat Ansiklopedisi
5 Karahanlı Sanatı S.Kemal Yetkin Sanat Ansiklopedisi
6 Gazneli Sanatı
7 Büyük Selçuklu Sanatı
8 Erken Anadolu Beylikler Sanatı
9 Anadolu Selçuklu Tezyinatı
10 vize
11 14. Yüzyıl Anadolu Beylikler Tezyinatı
12 Osmanlı Tezyinatı
13 Osmanlı Tezyinatı
14 Sunum ve Seminer
15 Sunum ve Seminer
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 1 40
Final   1 60 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 12 3
Sunum ve Seminer Hazırlama : 1 1
Derse Özgü Staj : 1 1
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : 3 1
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 1 1
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 1
Final : 1 1
DERSİN AKTS KREDİSİ 2
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Sanat ve tasarım bilgilerini mimari tezyinat alanında kullanabilme ve uygulayabilme becerisi, 2
D.Ö.Ç. 2 Tasarım problemini oluşturma, değerlendirme, 2
D.Ö.Ç. 3 Tasarım disiplini kapsamına giren farklı ölçeklerde tasarımların gerçekleştirilme becerisi, 2
D.Ö.Ç. 4 Disiplinler arası ortak çalışabilme bilinci ve becerisi, 2
D.Ö.Ç. 5 Fikir ve sanat eserleri alanında mesleki ve etik sorumluluk alabilme becerisi, 3
D.Ö.Ç. 6 Etkin iletişim kurma, kendini ifade edebilme ve çalışmalarını sunabilme becerisi, 3
D.Ö.Ç. 7 Tezyinat ve tasarım alanında geçmiş ve bugün ile gelecek ilişkisini kurabilme yorumlayabilme becerisi, 1
D.Ö.Ç. 8 Alanındaki teknik ve teknolojik bilgileri kullanabilme becerisi iki ve üç boyutlu düşünebilme ve ifade edebilme, 1
D.Ö.Ç. 9 Sanatın ve tezyinatın evrensel dilini kullanabilme, 4
D.Ö.Ç. 10 Ulusal ve uluslararası düzeydeki bilimsel, sanatsal, kültürel gelişmeler ışığında bilime ve sanata farklı bakış açıları kazanabilme, 1
D.Ö.Ç. 11 Türk kültürünü benimsemiş, paylaşımcı, katılımcı, özverili, geçmişten gelen birikimle modern imkânları birleştirebilme, 4
D.Ö.Ç. 12 Atılımcı, çok yönlü, tutarlı, istikrarlı, araştırmacı ruha sahip olabilme, 4
D.Ö.Ç. 13 Güzel sanatlar temelini esas alarak, alanında özgün tasarımlar ve eserler verebilme, 4
D.Ö.Ç. 14 Geleneksel Türk sanatları içerisinde yer alan Hat, Tezhip, Minyatür, Çini, Halı-Kilim, Kalem işi ve Cilt sanatlarında özgün tasarımlar yapabilme ve uygulayabilme, 3
D.Ö.Ç. 15 Ortaya koyduğu eserlerini özgün bir yaklaşımla sunabilme, 2
D.Ö.Ç. 16 Alanında, geleneksel eğitim yöntemleri ile modern eğitim yöntemlerini bir arada kullanabilme, 2
D.Ö.Ç. 17 Disiplinler arası koordinasyonu sağlayabilme, 3
D.Ö.Ç. 18 Geleneksel sanat yöntemlerini yaşatacak şekilde gelecek kuşaklara aktarabilme, 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20