GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GELENEKSEL TÜRK SANATLARI
Dersin Adı   ÇİNİ TARİHİ VE TEKNİKLERİ
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
1 2401158 2,00 / 2,00 6,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. KÂZIM KÜÇÜKKÖROĞLU
Koordinator E-mail k-koroglu selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Öğr.Gör. KÂZIM KÜÇÜKKÖROĞLU
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Çini sanatının ortaya çıkışı, tarihsel serüveni, Çini ve Çini Tarihi ile ilgili kavramların tanıtılması,
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 0 0 100 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Görsel malzeme eşliğinde ders anlatımı, soru&cevap,tartışma,uygulama
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Sırlı malzeme kullanımının tarihçesi. Yetkin, Ş.(1972). Anadoluda Türk Çini Sanatının Gelişmesi, İstanbul.
2 Çini nedir? İlk defa ne zaman ortaya çıkmıştır. Yetkin, Ş.(1972). Anadoluda Türk Çini Sanatının Gelişmesi, İstanbul.
3 Karahanlı, Gazneli ve Büyük Selçuklu dönemi çini sanatı. Öney, G.(1987). İslam Mimarisinde Çini, İstanbul.
4 9.-11 yüzyıllarda Büyük Selçuklu Çini ve seramik sanatında görülen çini üretimleri ve teknikleri hakkında genel bilgi verilmesi. Öney, G.(1987). İslam Mimarisinde Çini, İstanbul.
5 Büyük Selçuklu Çini ve seramik sanatının sanatsal ve teknik özelliklerinin anlatılması. Öney, G.(1987). İslam Mimarisinde Çini, İstanbul.
6 12.-13. Yüzyıl Anadolu Selçuklu Çini ve Seramik Sanatının özellikleri ve tanıtımının yapılması. Yetkin, Ş.(1972). Anadoluda Türk Çini Sanatının Gelişmesi, İstanbul.
7 Anadolu Selçuklularında Çini ve Seramik Sanatının gelişimi ve üretim tekniklerinin dönemsel özelliklerinin anlatılması. Yetkin, Ş.(1972). Anadoluda Türk Çini Sanatının Gelişmesi, İstanbul.
8 Anadolu Selçuklularında Çini ve Seramik Sanatının gelişimi ve üretim tekniklerinin dönemsel özelliklerinin anlatılması. Yetkin, Ş.(1972). Anadoluda Türk Çini Sanatının Gelişmesi, İstanbul.
9 14.-15.yüzyıl Erken Osmanlı ve Beylikler devri çini ve seramik sanatının tanıtımı Yetkin, Ş.(1972). Anadoluda Türk Çini Sanatının Gelişmesi, İstanbul.
10 Ara Sınav
11 Erken Osmanlı ve Beylikler devri çini ve seramik sanatının sanatsal, teknik ve teknolojik özellikleri Yetkin, Ş.(1972). Anadoluda Türk Çini Sanatının Gelişmesi, İstanbul.
12 16.yüzyıl İznik Çini ve Seramiklerinin sanatsal, teknik ve teknolojik özellikleri Öney, G.(1987). İslam Mimarisinde Çini, İstanbul.
13 16.yüzyıl İznik Çini ve Seramiklerinde desen ve kompozisyon özelliklerinin incelenmesi Öney, G.(1987). İslam Mimarisinde Çini, İstanbul.
14 Cumhuriyet dönemi çini sanatı tarihi Öney, G.(1987). İslam Mimarisinde Çini, İstanbul.
15 Cumhuriyet dönemi çini sanatı tarihi Öney, G.(1987). İslam Mimarisinde Çini, İstanbul.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 8
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : 6 6
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : 0 0
Ödev : 2 3
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 0 0
Final : 0 0
DERSİN AKTS KREDİSİ 6
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Karahanlı, Gazneli ve Büyük Selçuklu döneminde yapılmış olan çini ve seramik sanatının, teknik ve sanatsal özelliklerini kuramsal açıdan tanımlayabilmesi, 4
D.Ö.Ç. 2 Anadoluda, Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı dönemi çini ve seramik sanatının tarihi ve teknik özelliklerini bilmesi 4
D.Ö.Ç. 3 Türk Çini sanatında farklı dönemlerde uygulanan çini üretim teknikleri konusunda bilgilenmesi, 4
D.Ö.Ç. 4 Çini sanatının dönemsel motif- desen özelliklerini ana hatlarıyla ayırtedebilmesi, 3
D.Ö.Ç. 5 Geleneksel seramiğin tarihsel süreçte geçirdiği aşamaları anlatabilmesi 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20