GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GELENEKSEL TÜRK SANATLARI
Dersin Adı   ÇİNİ TASARIM I
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
1 2401157 2,00 / 4,00 10,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ayşe GÜRLEVİK
Koordinator E-mail aysegurlevik hotmail.com
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Tezyinatın tanımı ve uygulama alanları hakkında bilgi vermek.Tezyini sanatlarda kullanılan motifleri sınıflandırmak ve tanımlamak.Motiflerin çıkış kaynaklarını öğretmek.Yaprak, goncagül, penç, hatâyî motiflerinin ve yarı stilize çiçeklerin tanımını, kurallarına uygun çizimini, özgün tasarımını ve fırça uygulamasını yaptırmak.Hatâyî grubu motifleriyle kurallarına uygun serbest kompozisyon yaptırmak.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 20 0 80 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Teorik ve Uygulama
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Tanışma ve Türk tezyînî sanatları hakkında bilgi verme, Birol, İnci A. ve Derman, F.Çiçek, Türk Tezyînî Sanatlarında Motifler, Kubbealtı Yayınları, İstanbul 2012.
2 Türk tezyînî sanatlarında motiflerin çıkış kaynaklarına göre sınıflandırılması, Birol, İnci A. ve Derman, F.Çiçek, Türk Tezyînî Sanatlarında Motifler, Kubbealtı Yayınları, İstanbul 2012.
3 Yaprak motifinin tanımı ve kurallarına uygun çizimi, Birol, İnci A. ve Derman, F.Çiçek, Türk Tezyînî Sanatlarında Motifler, Kubbealtı Yayınları, İstanbul 2012.
4 Yaprak motifinin kurallarına uygun çizimi ve özgün tasarımının yaptırılması, Birol, İnci A. ve Derman, F.Çiçek, Türk Tezyînî Sanatlarında Motifler, Kubbealtı Yayınları, İstanbul 2012.
5 Goncagül motifinin tanımı ve kurallarına uygun çizimi, Birol, İnci A. ve Derman, F.Çiçek, Türk Tezyînî Sanatlarında Motifler, Kubbealtı Yayınları, İstanbul 2012.
6 Goncagül motifinin kurallarına uygun çizimi ve özgün tasarımının yaptırılması, Birol, İnci A. ve Derman, F.Çiçek, Türk Tezyînî Sanatlarında Motifler, Kubbealtı Yayınları, İstanbul 2012.
7 Penç motifinin tanımı ve kurallarına uygun çizimi, Birol, İnci A. ve Derman, F.Çiçek, Türk Tezyînî Sanatlarında Motifler, Kubbealtı Yayınları, İstanbul 2012.
8 Penç motifinin kurallarına uygun çizimi ve özgün tasarımının yaptırılması, Birol, İnci A. ve Derman, F.Çiçek, Türk Tezyînî Sanatlarında Motifler, Kubbealtı Yayınları, İstanbul 2012.
9 Hatâyî motifinin tanımı ve kurallarına uygun çizimi, Birol, İnci A. ve Derman, F.Çiçek, Türk Tezyînî Sanatlarında Motifler, Kubbealtı Yayınları, İstanbul 2012.
10 Vize
11 Hatâyî grubu motifleriyle kurallarına uygun serbest kompozisyon yaptırılması, Birol, İnci A., Türk Tezyînî Sanatlarında Desen Tasarımı, Çizim Tekniği ve Çeşitleri, Kubbealtı Yayınları, İstanbul 2009.
12 Hatâyî grubu motifleriyle kurallarına uygun serbest kompozisyon yaptırılması, Birol, İnci A., Türk Tezyini Sanatlarında Desen Tasarımı, Çizim Tekniği ve Çeşitleri, Kubbealtı Yayınları, İstanbul 2009.
13 Yarı sitilize çiçeklerin tanımı ve kurallarına uygun çizimi, Birol, İnci A. ve Derman, F.Çiçek, Türk Tezyînî Sanatlarında Motifler, Kubbealtı Yayınları, İstanbul 2012.
14 Yarı sitilize çiçeklerden oluşan serbest desen tasarlama. Birol, İnci A. ve Derman, F.Çiçek, Türk Tezyînî Sanatlarında Motifler, Kubbealtı Yayınları, İstanbul 2012.
15 Yarı sitilize çiçeklerden oluşan serbest desen tasarlama. Birol, İnci A. ve Derman, F.Çiçek, Türk Tezyînî Sanatlarında Motifler, Kubbealtı Yayınları, İstanbul 2012.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 6
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 6
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 14 10
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 1
Final : 1 1
DERSİN AKTS KREDİSİ 10
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1.Tezyînatı tanımlar ve uygulama alanlarını bilir. 4
D.Ö.Ç. 2 2.Motifleri tanımlar, tasnif eder ve ayırt edebilir. 4
D.Ö.Ç. 3 3.Motiflerin çıkış kaynaklarını bilir. 3
D.Ö.Ç. 4 4.Yaprak, penç, hatâyi, goncagül ve yarı stilize çiçek motiflerini kurallarına uygun çizebilir. 4
D.Ö.Ç. 5 5.Çizim kurallarına uygun özgün motif tasarımları yapabilir ve fırça ile uygulayabilir. 4
D.Ö.Ç. 6 6.Yaprak, penç, hatâyi, goncagül ve yarı stilize çiçek motiflerinden oluşan özgün desen tasarımı yapabilir. 4
D.Ö.Ç. 7 7.Tezyînî sanatlarda kullanılan motifler hakkında temel bilgi sahibi olur. 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20