GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GELENEKSEL TÜRK SANATLARI
Dersin Adı   DOKUMAYA GİRİŞ
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
1 2401155 2 / 2 7
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd.Doç.Dr. Zuhal TÜRKTAŞ
Koordinator E-mail zbezirci selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Dokumanın tanımı, kısa tarihçesi, sınıflandırılması, dokuma çeşitleri,el dokuması halı, düz dokumalar ve kumaşlarda hammadde, iplik yapımı, boyama işlemleri, üretimde kullanılan araçlar ve tezgâhlar aktarılarak, dokumaya hazırlık aşamaları ve temel dokuma teknikleri teorik olarak öğretilecektir. Dokuma literatürü hakkında bilgi verilerek kaynak toplama çalışması yapılacaktır. Ayrıca Türkiyede ve dünyada dokuma üretimi, bugünkü durumu yöresel halıcılık, halı bölgeleri hakkında bilgi verilecektir. Dersin uygulama içeriği ise çözgünün tezgâha aktarılmasını, dokuma başlangıç işlemlerini ve yerel müzelerdeki dokuma eserlerin yerinde görülmesini ve belgelenmesini kapsamaktadır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 20 0 80 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Atölye ortamında, teorik ve uygulamaya dayalı bir öğretim yöntemi izlenmektedir.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Dokuma nedir, tanımı, tarihçesi, sınıflanması, el sanatları sınıflamasında bulunduğu kategori, önemi, folklor, halkbilim, kültürün tanımları, kültürün özellikleri,halkbilimin kaynakları, dokumanın etkilendiği kaynaklar Deniz, Bekir, Türk Dünyasında Halı ve Düz Dokuma Yaygıları, Ankara, 2000.
2 Dokuma çeşitleri, düz dokuma, halı, mekikli dokuma, çarpanalı dokumalar (kolan) Acar, Belkıs Balpınar, Kilim, Cicim, Zili, Sumak- Türk Düz Dokuma Yaygıları, İstanbul, 1982.
3 Dokumalarda kullanılan hammaddeler, lifin tanımı, çeşitleri, iplik yapımı, boyama işlemi, doğal boyacılık Aytaç, Çetin, El Dokumacılığı, Ankara, 1989.
4 Dokumada kullanılan araçlar, tezgahlar, tezgah tipleri, tezgah nedir, tanımı, sınıflaması Aytaç, Çetin, El Dokumacılığı, Ankara, 1989.
5 Halı ve düz dokumalarda çözgü hazırlık, çözgünün tezgaha aktarılması, ve dokumaya hazırlık işlemleri Öztürk, İsmail, Dokumaya Giriş (Halı, Düz Dokumalar ve Dokuma Kumaşların Üretim Teknikleri), Ankara, 2007.
6 Sahada araştırma amaçlı gezi
7 Kilim, ve cicim, dokuma tekniklerini uygulama Acar, Belkıs Balpınar, Kilim, Cicim, Zili, Sumak- Türk Düz Dokuma Yaygıları, İstanbul, 1982
8 Zili ve Sumak dokuma tekniklerini uygulama Acar, Belkıs Balpınar, Kilim, Cicim, Zili, Sumak- Türk Düz Dokuma Yaygıları, İstanbul, 1982
9 Halı ve düz dokumalarda dokuma teknikleri, halı dokuma ve kullanılan düğüm türleri, tülü, uygulama Acar, Belkıs Balpınar, Kilim, Cicim, Zili, Sumak- Türk Düz Dokuma Yaygıları, İstanbul, 1982
10 Dokuma kumaşlarda çözgü hazırlık, çözgünün tezgaha aktarılması, ve dokumaya hazırlık işlemleri, yöresel el dokuması kumaş örnekleri, tanımları ve tanıtılması, Alpan, Dilek,Kumaş Yapı Bilgisi, İstanbul, 1989
11 VİZE SINAVI
12 Halı ve düz dokumalarda dokuma sonrası işlemler, halıda dokuma hataları, restorasyon ve konservasyon işlemleri tanımı, uygulama biçimleri Öztürk İsmail,Koruma Kültürü Ve Gelenksel Tekstillerin Korunması,Ankara, 2007.
13 Türkiye de dokumacılık, halı bölgeleri ve yöresel halıcılık, pazarlama faaliyetleri,kooparatif örnekleri ve önemi, günümüzdeki durumu Öztürk İsmail, Dokumaya Giriş,Ankara, 2007.
14 Merkezde bulunan ve dokumaların teşhir edildiği müzelerin gezilmesi ve raporlanması Ders notları
15 Final sınavı hazırlık işlemleri, tekniklerin ayırt edilmesini sağlayan küçük uygulamalar Ders notları
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 4
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 10 10
Sunum ve Seminer Hazırlama : 1 6
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : 5 4
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 3 9
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 1
Final : 1 1
DERSİN AKTS KREDİSİ 7
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1.Dokumayı tanımlar, halı, düz dokumalar ve kumaşları bilir ve sınıflandırır,dokuma literatüründeki kaynakları tanır, ayırt eder. 3
D.Ö.Ç. 2 2. Dokuma türleri arasındaki farkları bilir, karşılaştırmalar yapar, 3
D.Ö.Ç. 3 3 Dokumacılıkta kullanılan hammaddeleri tanır, 2
D.Ö.Ç. 4 4. Dokumacılıkta kullanılan tezgah türlerini tanır, ayırt edebilir, 2
D.Ö.Ç. 5 5. Tezgah parçalarını bilir, tezgahı kurabilir, 2
D.Ö.Ç. 6 6. Tezgahta çözgü hazırlayabilir, 3
D.Ö.Ç. 7 7. Çözgü üzerine gücü örgüsü yapabilir, 2
D.Ö.Ç. 8 8. Çözgü (boy) üzerinde atkı (en) ile yüzey oluşturabilir. 3
D.Ö.Ç. 9 9. Yerel müzelerdeki dokuma eserleri tanır, ayırt edebilir. 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20