GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GELENEKSEL TÜRK SANATLARI
Dersin Adı   SANAT TARİHİ-I
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
1 2401144 2,00 / 0,00 2,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör.KÂZIM KÜÇÜKKÖROĞLU
Koordinator E-mail k-koroglu selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Öğr.Gör.KÂZIM KÜÇÜKKÖROĞLU
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Sanat ve Sanat Tarihi ile ilgili kavramların tanıtılması, Sanatın önemi, bölümleri ve Sanat tarihine kaynaklık eden bilim alanları hakkında bilgi verilmesi, Tarih Öncesi Çağların kültür ve sanatının tanıtılması, Mısır, Mezopotamya, Anadolu Uygarlıkları, Girit, Miken, Yunan, Helenistik kültürlerinde sanatın süreçlerini ilgilendiren aşamaların tanıtılması, Bu kültürel süreçlerin üslupsal özellikleri etkileme biçimleri mimari, mimari-plastik el sanatları ve mimari anıtsal plastik örnekleri üzerinden ve görsel malzemeler ile desteklenerek sunulması, Sanat tarihinin dönemleri hakkında bilgi sahibi olabilme ve karşılaştırmalar yapabilme amaçlanır. Dersin amacı, öncelikle sanat eğitiminin ilk yıllarından başlayarak, sanata dair ve sanatın tarihsel süreçlerinin de kapsadığı kavramların doğru ve yerinde kullanılmasını sağlamaktır. Ayrıca sanat kavramının ortaya çıkış sürecini doğru kavratabilmek, kültürlerin sanat anlayışlarını ve günümüz sanat anlayışı ile farklılıklarını analiz edecek biçimde bu kültürlerin üslup geleneklerini görsel malzemeler eşliğinde karşılaştırmalı olarak öğrencilerin kavramasını sağlamaktır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 0 0 100 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Görsel malzeme eşliğinde ders anlatımı,soru&cevap,tartışma
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Sanat ve Sanat Tarihi ile ilgili kavramlar Dünya Sanat Tarihi/Adnan Turani,
2 Sanatın önemi, bölümleri ve Sanat tarihine kaynaklık eden bilim alanları Dünya Sanat Tarihi/Adnan Turani,
3 Tarih Öncesi Çağlar Paleolitik ve Mezolitik dönem Dünya Sanat Tarihi/Adnan Turani,
4 Tarih Öncesi Çağlar Neolitik ve Kalkolitik dönem Dünya Sanat Tarihi/Adnan Turani,
5 Mezopotamya Uygarlığı Kültür ve Sanatı Sümerler, Akkadlar Dünya Sanat Tarihi/Adnan Turani,
6 Mezopotamya Uygarlığı Kültür ve Sanatı Babil, Asur Dünya Sanat Tarihi/Adnan Turani,
7 Mısır Uygarlığı Kültür ve Sanatı Dünya Sanat Tarihi/Adnan Turani,
8 Mısır Uygarlığı Resim ve Kabartma Sanatı Dünya Sanat Tarihi/Adnan Turani,
9 Mısır Uygarlığı Mimarisi Dünya Sanat Tarihi/Adnan Turani,
10 Vize Sınavı
11 Anadolu Uygarlıkları Kültür ve Sanatı Hatti, Hitit Dünya Sanat Tarihi/Adnan Turani,
12 Anadolu Uygarlıkları Kültür ve Sanatı Frigler,Urarturlar Dünya Sanat Tarihi/Adnan Turani,
13 Anadolu Uygarlıkları Kültür ve Sanatı Lidya, Likya, İyonlar Dünya Sanat Tarihi/Adnan Turani,
14 Girit, Miken Uygarlığı Kültür ve Sanatı Dünya Sanat Tarihi/Adnan Turani,
15 Yunan ve Helenistik Dönem Kültür ve Sanatı Dünya Sanat Tarihi/Adnan Turani,
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 4
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 1
Final : 1 1
DERSİN AKTS KREDİSİ 2
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1.Sanat Tarihi ile ilgili kavramları öğrenir ve sanat tarihine kaynaklık eden bilim alanları hakkında bilgi sahibi olur, 4
D.Ö.Ç. 2 2.Tarih Öncesi Çağların kültür ve sanatını tanır, 3
D.Ö.Ç. 3 3.Mısır, Mezopotamya, Anadolu Uygarlıkları, Girit, Miken, Yunan, Helenistik kültür ve sanatını tanır, 3
D.Ö.Ç. 4 4.Sanatın ve tarihinin belli dönemleri hakkında bilgi sahibi olur ve aralarında karşılaştırmalar yapar, 4
D.Ö.Ç. 5 5.Sanata ve eserlere etki eden faktörler hakkında bilgi sahibi olur, 4
D.Ö.Ç. 6 6.Farklı kültür ve eserlerini tanır, 4
D.Ö.Ç. 7 7.Sanat Tarihi ve eserleri hakkında kaynak derler ve sunum tekniklerini geliştirir. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20