GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GELENEKSEL TÜRK SANATLARI
Dersin Adı   KİTAP SANATLARINA HAZIRLIK
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
1 2401143 2,00 / 4,00 4,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ayşe GÜRLEVİK
Koordinator E-mail aysegurlevik hotmail.com
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Kağıdın tanımı ve tarihçesi hakkında genel bilgi vermek.Klasik üslüpta kağıt boyama tekniklerini öğretmek.Geleneksel kağıt terbiye üsullerinden nişasta ve yumurta aharı yaptırmak.Kağıt mühreleme hakkında genel bilgi vermek ve uygulamasını yaptırmak.Klasik usülde murakkaa yaptırmak.Murakkaa üzerine yazı yapıştırmak.Yazı kenarına ara suyu yapıştırmak.Dokulu kağıt yaptırmak.Tezyînatta kullanılan klasik renkleri tanıtmak ve hazırlatmak.Altın hakkında genel bilgi vermek ve altını kullanılır hale getirmek.Klasik dilme kağıt yapımını öğretmek.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 20 0 80 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Teorik ve Uygulama
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Ders içeriği hakkında genel bilgi.Kâğıdın tanımı ve tarihçesi. Yazır, M. Bedrettin, Kalem Güzeli, Ankara 1981.Bloom, Jonathan, Kağıda İşlenen Uygarlık, Kağıdın Tarihçesi ve İslam Dünyasına Etkisi, İstanbul 2003.İbrahim, Nefeszâde, ?Gülzâr-ı Savab ( Doğruluk Bahçesi )?, G.S.M, İstanbul 1939.
2 Klâsik üslûpta kâğıt boyama teknikleri (Uygulamalı düz kâğıt boyama) Yazır, M. Bedrettin, Kalem Güzeli, Ankara 1981.İbrahim, Nefeszâde, ?Gülzâr-ı Savab (Doğruluk Bahçesi)?, G.S.M, İstanbul 1939.Bloom, Jonathan, Kağıda İşlenen Uygarlık, Kağıdın Tarihçesi ve İslam Dünyasına Etkisi, İstanbul 2003.
3 Uygulamalı düz kâğıt boyama. Yazır, M. Bedrettin, Kalem Güzeli, Ankara 1981.İbrahim, Nefeszâde, ?Gülzâr-ı Savab (Doğruluk Bahçesi)?, G.S.M, İstanbul 1939.Bloom, Jonathan, Kağıda İşlenen Uygarlık, Kağıdın Tarihçesi ve İslam Dünyasına Etkisi, İstanbul 2003.
4 Geleneksel kâğıt terbiye usûlleri ( Uygulamalı nişasta aharı ). Yazır, M. Bedrettin, Kalem Güzeli, Ankara 1981.İbrahim, Nefeszâde, ?Gülzâr-ı Savab (Doğruluk Bahçesi)?, G.S.M, İstanbul 1939.Bloom, Jonathan, Kağıda İşlenen Uygarlık, Kağıdın Tarihçesi ve İslam Dünyasına Etkisi, İstanbul 2003.
5 Mühre hakkında genel bilgi verilmesi ve kâğıdın mührelenmesi. Yazır, M. Bedrettin, Kalem Güzeli, Ankara 1981.İbrahim, Nefeszâde, ?Gülzâr-ı Savab (Doğruluk Bahçesi)?, G.S.M, İstanbul 1939.Bloom, Jonathan, Kağıda İşlenen Uygarlık, Kağıdın Tarihçesi ve İslam Dünyasına Etkisi, İstanbul 2003.
6 Geleneksel kâğıt terbiye usûlleri ( Uygulamalı yumurta aharı ). Yazır, M. Bedrettin, Kalem Güzeli, Ankara 1981.İbrahim, Nefeszâde, ?Gülzâr-ı Savab (Doğruluk Bahçesi)?, G.S.M, İstanbul 1939.Bloom, Jonathan, Kağıda İşlenen Uygarlık, Kağıdın Tarihçesi ve İslam Dünyasına Etkisi, İstanbul 2003.
7 Uygulamalı klâsik murakka' yapımı. Yazır, M. Bedrettin, Kalem Güzeli, Ankara 1981.İbrahim, Nefeszâde, ?Gülzâr-ı Savab (Doğruluk Bahçesi)?, G.S.M, İstanbul 1939.Bloom, Jonathan, Kağıda İşlenen Uygarlık, Kağıdın Tarihçesi ve İslam Dünyasına Etkisi, İstanbul 2003.
8 Murakka' üzerine kâğıt yapıştırma. Yazır, M. Bedrettin, Kalem Güzeli, Ankara 1981.İbrahim, Nefeszâde, ?Gülzâr-ı Savab (Doğruluk Bahçesi)?, G.S.M, İstanbul 1939.Bloom, Jonathan, Kağıda İşlenen Uygarlık, Kağıdın Tarihçesi ve İslam Dünyasına Etkisi, İstanbul 2003.
9 Murakka' üzerine yazı yapıştırma. Yazır, M. Bedrettin, Kalem Güzeli, Ankara 1981.İbrahim, Nefeszâde, ?Gülzâr-ı Savab (Doğruluk Bahçesi)?, G.S.M, İstanbul 1939.Bloom, Jonathan, Kağıda İşlenen Uygarlık, Kağıdın Tarihçesi ve İslam Dünyasına Etkisi, İstanbul 2003.
10 Vize
11 Yazı kenarına arasuyu yapıştırma. Yazır, M. Bedrettin, Kalem Güzeli, Ankara 1981.İbrahim, Nefeszâde, ?Gülzâr-ı Savab (Doğruluk Bahçesi)?, G.S.M, İstanbul 1939.Bloom, Jonathan, Kağıda İşlenen Uygarlık, Kağıdın Tarihçesi ve İslam Dünyasına Etkisi, İstanbul 2003.
12 Tezyînatta kullanılan klâsik renkleri tanıtma ve hazırlama. Yazır, M. Bedrettin, Kalem Güzeli, Ankara 1981.İbrahim, Nefeszâde, ?Gülzâr-ı Savab (Doğruluk Bahçesi)?, G.S.M, İstanbul 1939.Bloom, Jonathan, Kağıda İşlenen Uygarlık, Kağıdın Tarihçesi ve İslam Dünyasına Etkisi, İstanbul 2003.
13 Altın hakkında genel bilgi verme ve altını kullanılır hale getirme. Yazır, M. Bedrettin, Kalem Güzeli, Ankara 1981.İbrahim, Nefeszâde, ?Gülzâr-ı Savab (Doğruluk Bahçesi)?, G.S.M, İstanbul 1939.Bloom, Jonathan, Kağıda İşlenen Uygarlık, Kağıdın Tarihçesi ve İslam Dünyasına Etkisi, İstanbul 2003.
14 Klâsik dilme kâğıt yapımı. Yazır, M. Bedrettin, Kalem Güzeli, Ankara 1981.İbrahim, Nefeszâde, ?Gülzâr-ı Savab (Doğruluk Bahçesi)?, G.S.M, İstanbul 1939.Bloom, Jonathan, Kağıda İşlenen Uygarlık, Kağıdın Tarihçesi ve İslam Dünyasına Etkisi, İstanbul 2003.
15 Dokulu kâğıt boyama. Yazır, M. Bedrettin, Kalem Güzeli, Ankara 1981.İbrahim, Nefeszâde, ?Gülzâr-ı Savab (Doğruluk Bahçesi)?, G.S.M, İstanbul 1939.Bloom, Jonathan, Kağıda İşlenen Uygarlık, Kağıdın Tarihçesi ve İslam Dünyasına Etkisi, İstanbul 2003.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 6
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 4
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 1
Final : 1 1
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1.Kağıdın tanımı ve tarihçesi hakkında genel bilgi verebilir. 4
D.Ö.Ç. 2 2.Klâsik üslûpta kağıt boyama tekniklerini tanımlayabilir ve uygulayabilir. 4
D.Ö.Ç. 3 3.Geleneksel kağıt terbiye usûllerinden nişasta âharı yapabilir. 4
D.Ö.Ç. 4 4.Kağıt mühreleme hakkında genel bilgi verebilir ve uygulamasını yapabilir. 3
D.Ö.Ç. 5 5.Geleneksel kağıt terbiye usûllerinden yumurta âharı yapabilir. 4
D.Ö.Ç. 6 6.Klâsik usûlde murakka'' yapabilir. 3
D.Ö.Ç. 7 7.Murakka'' üzerine yazı yapıştırabilir. 3
D.Ö.Ç. 8 8.Yazı kenarına arasuyu yapıştırabilir. 3
D.Ö.Ç. 9 9.Dokulu kâğıt yapabilir. 4
D.Ö.Ç. 10 10.Tezyînatta kullanılan klâsik renkleri tanıyabilir ve hazırlayabilir. 3
D.Ö.Ç. 11 11.Altın hakkında genel bilgi verebilir ve altını kullanılır hale getirebilir. 3
D.Ö.Ç. 12 12.Klâsik dilme kâğıt yapımını öğrenir. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20