GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GELENEKSEL TÜRK SANATLARI
Dersin Adı   Hat Tasarımı - I
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
1 2401140 4 / 4 12
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Betül ERİKOĞLU
Koordinator E-mail berikoglu84 gmail.com
Öğretim Elemanı
Öğr. Gör. Betül ERİKOĞLU
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Sanatın tanımını, gâyesini ve sanat ile zenaat arasındaki farkları öğretmek, sanatın toplum ve birey açısından gerekliliğini açıklamak ve hat sanatının diğer sanat dallarından ayrılan yönleri ile benzeşen taraflarını ortaya koymaktır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 0 0 100 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Uygulama ve teorik
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Sanatın tanımı, gâyesi ve sanat ile zenaat arasındaki farklar. Serin, Muhittin, Hat Sanatı ve Meşhur Hattatlar, İstanbul, 1999.
2 Yazı ve insan arasındaki ilişkiyi ve yazıların doğuş sebeplerini öğretmek Türklerde Yazı Sanatı, Ankara 1958.
3 Arap yazısının kökeni ve arap yazısından islam yazısına geçiş dönemi hakkında bilgi vermek. Derman, Uğur, 1997. `Hat Türkiye Diyanet vakfı İslam Ansiklopedisi, c:16, İstanbul.
4 Hat sanatında güzellik kriterleri (terkip, tenasüp?), hattatlığın şartları, hat sanatında temeşşuk ve önemi ve hat sanatında meşketme usûlünü anlatmak. Ve bu usûllere göre uygulama yaptırmak. Fezaili, Habibullah, 1350. Atlas-ı Hatt, Isfahan.
5 Rabbiyessir meşki, müfredat ve mürekkebat meşklerinin uygulama yaptırılmasıyla öğrencinin hem teorik hem de pratik anlamda hat sanatına vakıf olmasını sağlamak. Alparslan, Ali, 1977, Mimari Yapıların Yazı Sanatı Bakımından Önemi, Boğaziçi Üniversitesi Dergisi, S. 4-5, İstanbul.
6 Hat sanatında hoca-talebe ilişkisi ve hat sanatının diğer sanatlarla ilişkisi hakkında öğrenciyi bilinçlendirmek. Mustakimzade (Süleyman Sadeddin), 1928. Tuhfe-i Hattatin (Neşr. İ. M. K. İnal), İstanbul
7 Medeniyetimizde sanatın önemi Alparslan, Ali 1977.?Mimari Yapıların Yazı Sanatı Bakımından Önemi? Boğaziçi Üniversitesi Dergisi S:4-5. İstanbul.
8 Hat sanatında meşk (eğitim) usulleri Alparslan, Ali 1977.?Mimari Yapıların Yazı Sanatı Bakımından Önemi? Boğaziçi Üniversitesi Dergisi S:4-5. İstanbul.
9 Hat sanatının diğer sanatlarla ilişkisi Serin, Muhittin, Hat Sanatı ve Meşhur Hattatlar, İstanbul, 1999.
10 ara sınav
11 Bugün Kullanılmayan Ölü Yazılar Yazır, M. bedreddin, Kalem Güzeli, Ankara, 1981.
12 Günümüzde Kullanılan Başlıca Yazılar Yazır, M. bedreddin, Kalem Güzeli, Ankara, 1981.
13 Hat Sanatıyla İlgili Temel Kaynaklar Serin, Muhittin, Hat Sanatı ve Meşhur Hattatlar, İstanbul, 1999.
14 Hat Sanatıyla İlgili Önemli Makaleler Bayat, Ali Haydar, Hüsn-i Hat Bibliyoğrafyası, İstanbul, 2003.
15 dosya değerlendirmeleri
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 4 4
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 19 13
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : 10 10
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 0 0
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 1
Final : 1 1
DERSİN AKTS KREDİSİ 12
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Medeniyetimizde sanatın önemini kavramış olur. Yazının madden ve manen önemi hakkında geniş bilgiye ve kültüre sahip olur. Hat sanatında meşk (eğitim) usulleri hakkında bilgi sahibi olur ve bu usulleri öğrenerek sanatkâr olma yolundaki ilk adımı atmış olur. 4
D.Ö.Ç. 2 Hat sanatında meşk (eğitim) usulleri hakkında bilgi sahibi olur. 4
D.Ö.Ç. 3 Geleneksel meşk usulünü öğrenerek sanatkâr olma yolundaki ilk adımı atmış olur. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20