GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI
P.Ç.Program Çıktıları
P.Ç.1 Endüstriyel tasarım ve ilgili alanlara dair problemleri tanımlayabilir, modelleyebilir ve çözebilir.
P.Ç.2 Analitik ve kavramsal düşünme becerisine sahip olur.
P.Ç.3 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olur.
P.Ç.4 Genel kültür ve sanat alanı ile ilgili bilgilere sahip olur.
P.Ç.5 Teknik ve estetik öğeleri endüstriyel tasarıma uygulayabilir.
P.Ç.6 Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci tasarlayabilir ve çözebilir.
P.Ç.7 Tüm etmenleri göz önünde bulundurarak yeni bir ürün geliştirebilir.
P.Ç.8 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilir.
P.Ç.9 Tasarım araştırması yapabilir ve sonuçlarını yorumlayarak endüstriyel tasarıma uygulayabilir.
P.Ç.10 Endüstriyel tasarım uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve çizim araçlarını kullanabilir.
P.Ç.11 Toplumsal ve küresel çerçevede ergonomi, güvenlik, kullanılabilirlik, üretim ve çevresel etkileri göz önünde bulundurarak tasarım çözümü üretebilir.
P.Ç.12 Temel sanat kavramlarını tanımlayabilir ve endüstriyel tasarım alanına uygulayabilir.