GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI
Dersin Adı   Tasarım Sosyolojisi (Seçmeli)
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
8 2410853 2 / 0 3,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Orhan Dikener
Koordinator E-mail odikener selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Tasarım ile sosyoloji birbiriyle yakın ilişki içinde olan bilim dallarıdır. Toplumun yapısını, ,içeriğini, özelliklerini bilmeden etkili bir reklam kampanyası yapmak mümkün değildir. Bu nedenle ders kapsamında öğrencilerin sosyolojik terim ve kavramlarını öğrenerek toplum yapısı, içeriği, özelliklerini kavrayarak yapacakları mesleki çalışmalara bir temel sağlamaları amaçlanmaktadır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 50 0 50 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
yüz yüze eğitim, beyin fırtınası, örnek olay.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Tanışma ve sosyoliye genel giriş İnsan ve insanlar / Çiğdem Kağıtçıbaşı
2 Sosyal Kişi İnsan ve insanlar / Çiğdem Kağıtçıbaşı
3 Sosyal Statü ve Sosyalizasyon İnsan ve insanlar / Çiğdem Kağıtçıbaşı
4 Sosyal Grup ve Topluluklar İnsan ve insanlar / Çiğdem Kağıtçıbaşı
5 Toplum İnsan ve insanlar / Çiğdem Kağıtçıbaşı
6 Sosyal davranış ve roller İnsan ve insanlar / Çiğdem Kağıtçıbaşı
7 Sosyal Kurumlar İnsan ve insanlar / Çiğdem Kağıtçıbaşı
8 Kültür İnsan ve insanlar / Çiğdem Kağıtçıbaşı
9 Sosyal Değerler İnsan ve insanlar / Çiğdem Kağıtçıbaşı
10 Ara Sınav İnsan ve insanlar / Çiğdem Kağıtçıbaşı
11 Sosyal Değişme İnsan ve insanlar / Çiğdem Kağıtçıbaşı
12 Sosyal Kontrol İnsan ve insanlar / Çiğdem Kağıtçıbaşı
13 Sosyal sapma İnsan ve insanlar / Çiğdem Kağıtçıbaşı
14 Sosyal hareketlilik İnsan ve insanlar / Çiğdem Kağıtçıbaşı
15 Değerlendirme İnsan ve insanlar / Çiğdem Kağıtçıbaşı
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 5
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 1
Final : 1 1
DERSİN AKTS KREDİSİ 3
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Sosyoloji terim ve kavramlarını öğrenir 3
D.Ö.Ç. 2 Mesleğiyle ilgili yapacağı çalışmalarda sosyolojiden faydalanır 3
D.Ö.Ç. 3 İçinde yaşadığı toplumun sosyo-kültürel özelliklerini tanır, bu özelliklere uygun çalışmalar üretir 3
D.Ö.Ç. 4 Tasarım ve sosyolojiyi etkili ve verimli şekilde birlikte kullanabilir 3
D.Ö.Ç. 5 Sosyoloji metodlarını kullanarak yaratıcı düşünme, sentez yapma, yorumlama ve sorun çözme becerilerine sahiptir. 3
D.Ö.Ç. 6 Toplumsal olaylara eleştirel yaklaşır 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20