GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI
Dersin Adı   ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI 4
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
6 2410601 4 / 4 6,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Süha Süzen
Koordinator E-mail suhasuzen gmail.com
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Lisans seviyesinde önceki dersleri tamamlar şekilde ürün tasarımı konusunda teknik yeterliliği, ürün kimliği ve marka kimliği hakkında tasarım yetisi geliştirme ve yeni teknolojileri tanıtma.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
60 20 20 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Ders stüdyo ortamında geçer. Dönem içinde çeşitli projeler verilir. Araştırma çalışmalarını müteakip ürün tasarım projesi oluşturulup sunulur.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Derse giriş, beklentiler ve genel değerlendirmeler. Naylor M. 2005. Form Follows Idea An Introduction To Design
2 Proje 1 tanımı Naylor M. 2005. Form Follows Idea An Introduction To Design
3 Proje 1 araştırma Naylor M. 2005. Form Follows Idea An Introduction To Design
4 Proje 1 araştırma sunumları Naylor M. 2005. Form Follows Idea An Introduction To Design
5 Proje 1 geliştirme Naylor M. 2005. Form Follows Idea An Introduction To Design
6 Proje 1 geliştirme Naylor M. 2005. Form Follows Idea An Introduction To Design
7 Proje 1 sunum ve prezantasyon Naylor M. 2005. Form Follows Idea An Introduction To Design
8 Ara sınav Naylor M. 2005. Form Follows Idea An Introduction To Design
9 Proje 2 araştırma Naylor M. 2005. Form Follows Idea An Introduction To Design
10 Proje 2 araştırma sunumları Naylor M. 2005. Form Follows Idea An Introduction To Design
11 Proje 2 geliştirme Naylor M. 2005. Form Follows Idea An Introduction To Design
12 Proje 2 geliştirme Naylor M. 2005. Form Follows Idea An Introduction To Design
13 Proje 2 maket model çalışmaları Naylor M. 2005. Form Follows Idea An Introduction To Design
14 Proje sunumu ve final jürisi. Naylor M. 2005. Form Follows Idea An Introduction To Design
15 Projelerin final sunumu Naylor M. 2005. Form Follows Idea An Introduction To Design
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 8
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 6
Sunum ve Seminer Hazırlama : 1 14
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : 2 25
Ödev : 2 20
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : - -
Final : - -
DERSİN AKTS KREDİSİ 10
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Sunulan tasarım problemlerine ilişkin temel ve ileri tasarım yöntemlerini ve yaratıcılık tekniklerini kullanabilme. 4
D.Ö.Ç. 2 Ürün/servis fırsatları belirleme gibi yollarla endüstriyel tasarımı, organizasyonlarda rekabet avantajını sağlayan temel bileşenlerden biri olarak uygulayabilme. 4
D.Ö.Ç. 3 Kullanıcı ihtiyaçlarını tasarım problemine dönüştürebilme. 4
D.Ö.Ç. 4 Marka kimliğini tanıma ve bu yönde tasarım projesi geliştirebilme. 4
D.Ö.Ç. 5 Tanımlanmış problemler üzerinden fikir geliştirebilme. 4
D.Ö.Ç. 6 Tasarım konsept ve süreçlerini etkili bir biçimde sözlü ve yazılı olarak sunabilme. 4
D.Ö.Ç. 7 Serbest el, 3 boyutlu bilgisayar modelleme ve prezentasyon tekniklerini kullanıp geliştirebilme. 4
D.Ö.Ç. 8 Yeni teknolojilere hakim olma ve bu konuda bilgi sahip olma 4
D.Ö.Ç. 9 Fikir paylaşımı ve grup çalışması konularındaki yeni teknikleri uygulayabilme. 4
D.Ö.Ç. 10 Belirli bir marka için kullanıcı tanımı yapma ve bu kullanıcıyı referans alarak ürün tasarım süreci oluşturma 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20