GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI
Dersin Adı   TASARIMDA ANLAM (SEÇMELİ)
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
3 2410351 2 / 0 3,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Süha Süzen
Koordinator E-mail
Öğretim Elemanı
Öğr. Gör. Süha Süzen
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Göstergebilim ve iletişim çalışmaları alanına ait başlıca fikir, kavram ve analiz yöntemlerini tanımlama. Özellikle maddi kültür üzerinde durularak, önemli bazı kavramlar incelenmekte ve bu kavramların hem mevcut tasarımların analizinde hem de yeni tasarım geliştirme sürecinde kullanılabilmesi amaçlanır. Gösterge, dizi, dizim, artıkbilgi, entropi, düzgü, düzanlam, yananlam, söylem, metafor, metonim, ideoloji, temsil, kiç, kodlama , kiç gibi kavramları inceler.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
40 0 60 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
yüz yüze eğitim, sunum, tartışma.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Giriş ve tasarım tanımı Reyes F. 2008, Nature , Monsa Barcelona
2 Gösterge bilim Reyes F. 2008, Nature , Monsa Barcelona
3 Gösterge bilimde anlam Reyes F. 2008, Nature , Monsa Barcelona
4 Gösterge bilimde Anlamlama Reyes F. 2008, Nature , Monsa Barcelona
5 Günlük nesnelerde anlam Reyes F. 2008, Nature , Monsa Barcelona
6 Tasarım popüler kültür Reyes F. 2008, Nature , Monsa Barcelona
7 vize Reyes F. 2008, Nature , Monsa Barcelona
8 Kitsch kavramı Reyes F. 2008, Nature , Monsa Barcelona
9 Kitsch kavramı ödev sunumları Reyes F. 2008, Nature , Monsa Barcelona
10 Metafor, metonim Reyes F. 2008, Nature , Monsa Barcelona
11 Ödev sunumları Reyes F. 2008, Nature , Monsa Barcelona
12 Ödev sunumları Reyes F. 2008, Nature , Monsa Barcelona
13 Vaka analiz ve çalışması Reyes F. 2008, Nature , Monsa Barcelona
14 Dönem sonu değerlendirmesi Reyes F. 2008, Nature , Monsa Barcelona
15 Dönem değerlendirmesi Reyes F. 2008, Nature , Monsa Barcelona
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 4
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 1 10
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 1
Final : 1 1
DERSİN AKTS KREDİSİ 3
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Kuramlar ile analiz yetisi oluşturma. 4
D.Ö.Ç. 2 Somut örnekler üzerinden göstergebilim ve iletişim kavramlarının incelenmesi. 4
D.Ö.Ç. 3 Tasarımda konu edilen kuramları kullanabilme. 4
D.Ö.Ç. 4 Tasarımda ikonik, simgesel iletişimi tanımlamak. 4
D.Ö.Ç. 5 Ürünlerin anlamlarına göre sınıflandırılması. 4
D.Ö.Ç. 6 Semantik ve semioloji kavramlarının alt yapılarının tanımlanması. Beğen 4
D.Ö.Ç. 7 Ürünlrdeki esas ve yan anlamların neler olduklarının tanımlanması. 4
D.Ö.Ç. 8 Yeni ürün tasarım sürecinde anlamsal analizlerin doğru yapılması. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20