GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI
Dersin Adı   MALZEME
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
3 2410304 2 / 0 3,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Süha Süzen
Koordinator E-mail suhasuzen gmail.com
Öğretim Elemanı
Öğr. Gör. Süha Süzen
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Dersin birincil amacı ders kapsamında öğrenciye ürün tasarımı sırasında üretilecek ürünün üretimi ile ilişkili olarak malzeme bilgisi vermektir. Bu kapsamda plastik, seramik, ahşap , metal, kompozit, cam gibi malzemelerin tasarımdaki kullanımı hakkında detaylı çalışmalarla öğrencinin bu konudaki kapasitesini ve farkındalığını artırmak.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
60 40 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Dersin büyük kısmı anlatımla geçer. Öğrencilerden dönem içi çeşitli malzemeler hakkında ödevler istenir. Saha araştırması veya gezisi ile uygulamalar gözlenip raporlanır.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Derse giriş genel beklentilerin tanımlanması. Design Basics: Materials Thoughts
2 Malzeme ve tasarım Design Basics: Materials Thoughts
3 Malzeme doku kalite tasarım Design Basics: Materials Thoughts
4 Malzeme ve fiziksel özellikler tasarım kabiliyeti. Design Basics: Materials Thoughts
5 Plastik Design Basics: Materials Thoughts
6 Plastik Design Basics: Materials Thoughts
7 Cam Design Basics: Materials Thoughts
8 vize sınavı Design Basics: Materials Thoughts
9 Seramik Design Basics: Materials Thoughts
10 Metal Design Basics: Materials Thoughts
11 Ahşap Design Basics: Materials Thoughts
12 Kompozit Malzemeler Design Basics: Materials Thoughts
13 Proje ödev sunumları Design Basics: Materials Thoughts
14 Dönem değerlendirilmesi Design Basics: Materials Thoughts
15 Dönem değerlendirilmesi Design Basics: Materials Thoughts
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 3
Sunum ve Seminer Hazırlama : 3 6
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 1
Final : 1 1
DERSİN AKTS KREDİSİ 3
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Farklı malzemelerin uygulanabilirlikleri hakkında bilgi edinmesi. 4
D.Ö.Ç. 2 Ürün tasarımında malzeme seçimi ve kullanılabilirliği konusunda gelişim. 4
D.Ö.Ç. 3 Tasarım aşamasında malzeme kullanımı hakkında yorum kabiliyetinde gelişim. 4
D.Ö.Ç. 4 Malzeme dokusu ve kullanıcı gözündeki his hakkında bilgi edinilmesi. 4
D.Ö.Ç. 5 Malzeme ve kalite algısı üzerine fikir oluşumu. 4
D.Ö.Ç. 6 Malzeme disiplini ile çalışanlarla iletişim kabiliyetinin artması. 4
D.Ö.Ç. 7 Malzeme konusunda mesleki terimlerde hakimiyetin gelişmesi. 4
D.Ö.Ç. 8 Üretim teknikleri ile malzeme seçimi konusunda kabiliyet kazanma. 4
D.Ö.Ç. 9 Malzemelerin davranışları hakkında fikir sahibi olma. 4
D.Ö.Ç. 10 Ürün tasarımı süreçlerinde malzemenin doğru konumlanmasını sağlamak. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20