GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI
Dersin Adı   A.İ.İ.T
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
2 2410206 4,00 / 0,00 4,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd.Doc.Dr.Osman SÖNMEZ
Koordinator E-mail osonmez selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yrd.Doc.Dr.Osman SÖNMEZ
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı 6 Kasım 1981 tarih ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kurumu Kanununun 4. ve 5. maddeleri uyarınca, Yüksek Öğretim Kurumlarında, eğitim ve öğretim süresince, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi okutulması zorunlu bir derstir. Bu dersin amacı Türkiye Cumhuriyetinin hangi koşullar altında kurulduğunun öğrenciye anlatılması, Atatürk İlkeleri doğrultusunda vatanını ,miletini ,tarihini seven ,evrensel değerlerin ışığı altında çağdaş ,demokratik bireyler yetiştirmekti
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Klasik anlatım ve soru cevap. Grup çalışmasını teşvik edici ödevler. Gerektiğinde görsel yayınlar.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 A.İ.İ.T dersinin okutulma amacı ve İnkılapla ilgili temel kavramların verilmesi / Klasik Osmanlı Sistemi ve Osmanlı Devletinin çöküşünü hazırlayan Nedenler Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Ders Kitabı, Selçuk Üniversitesi Yayını
2 Osmanlı Devleti Sisteminde Yapılan Düzenlemeler ( Tanzimat ,Islahat ,Meşrutiyet Hareketleri) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Ders Kitabı, Selçuk Üniversitesi Yayını
3 Osmanlı Devleti Sisteminde Yapılan Düzenlemeler ( Tanzimat ,Islahat ,Meşrutiyet Hareketleri) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Ders Kitabı, Selçuk Üniversitesi Yayını
4 Dünya Savaşı Çıkış Sebepleri ve 1.Dünya Savaşında Osmanlı Devleti. Mondros Mütarekesi ,Mütarekeye Tepkiler ,Zararlı ve Faydalı Cemiyetler Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Ders Kitabı, Selçuk Üniversitesi Yayını
5 Mustafa Kemalin Milli Mücadele Organizasyonu Faaliyetleri Samsuna Çıkış ,Havza Görüşmeleri ,Amasya Tamimi , Milli Mücadelede Kongreler Dönemi Erzurum ve Sivas Kongreleri Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Ders Kitabı, Selçuk Üniversitesi Yayını
6 Son Osmanlı Meclis-i Mebusanı ve Misak-ı Milli TBMM `nin Kuruluşu,Özellikleri ve İlk Çıkardığı Kanunlar Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Ders Kitabı, Selçuk Üniversitesi Yayını
7 San Remo Konferansı ve Sevr Antlaşması Kuvay-ı Milliye Faaliyetleri ve Düzenli Ordunun Kurulması Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Ders Kitabı, Selçuk Üniversitesi Yayını
8 ARA SINAV Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Ders Kitabı, Selçuk Üniversitesi Yayını
9 Batı Cephesi Savaşları. 1 ve 2 .İnönü Savaşı , Sakarya Savaşı ,Başkomutanlı Meydan Savaşı. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Ders Kitabı, Selçuk Üniversitesi Yayını
10 TBMM açılması ,İç isyanlar ve Kuvay-ı Milliye Düzenli Ordu Çatışması /Doğu Cephesi ve Gümrü Antlaşması Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Ders Kitabı, Selçuk Üniversitesi Yayını
11 Mudanya Mütarekesi ,Lozan Antlaşması ve Saltanatın Kaldırılması Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Ders Kitabı, Selçuk Üniversitesi Yayını
12 Cumhuriyetin Kurulması , Halifeliğn Kaldırılması ve Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Ders Kitabı, Selçuk Üniversitesi Yayını
13 Eğitim Kurumlarının Modernizasyonu, Tevhid-i Tedrisat Kanunu, Medresesinin Kaldırılması Latin Alfabesinin Kabulü, Üniversite Reformu 14 1921-1924 Anayasaları ,Hukuk Reformu , Kadın Hakları ve Sosya Reformlar Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Ders Kitabı, Selçuk Üniversitesi Yayını
14 Ekonomik Reformlar İktisat Kongresi ,Sanayi Planları ve Toprak Politikaları Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Ders Kitabı, Selçuk Üniversitesi Yayını
15 Atatürk İlkeleri: Cumhuriyetçilik ,Milliyetçilik ,Halkçılık , Devletçilik ,Laiklik,İnkılâpçılık Atatürk Dönemi Dış Politikası Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Ders Kitabı, Selçuk Üniversitesi Yayını
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 4
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 5
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 1
Final : 1 1
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Osmanlı Devletinin Çöküşü ile Modernleştirmeyi oluşturan temel ögelerin eksikliği Arasındaki bağlantıyı algılar. 4
D.Ö.Ç. 2 Türk İnkılabını oluşmasına yolaçan temel siyasî olayların sebeplerini tartışır. 4
D.Ö.Ç. 3 Atatürk Önderliğinde yapılan Milli Mücadelenin ne gibi zorluklarla gerçekleştir diğinin idraki içersindedir 4
D.Ö.Ç. 4 Dünyada saygın bir konumda olabilmek için Çağdaşlaşma amacı ile yapılan kurum sal değişiklerin hedefini kavrar 4
D.Ö.Ç. 5 Demokrasinin sadece Devlet Yönetimi için değil , Bireylerin gelişimi ve Toplumsal Barışın sağlanmasında vazgeçilmez bir unsur olduğunu düşünür. 4
D.Ö.Ç. 6 Türkiyede ve Dünyada uygulanan politikaların öncelikle ulusal sonra dünya Barışına katkıda bulunması gerektiğini benimser. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20