GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI
Dersin Adı   ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMINA GİRİŞ
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
1 2410103 2,00 / 0,00 3,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Süha Süzen
Koordinator E-mail suhasuzen gmail.com
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Ders kapsamında Endüstri Ürnleri Tasarımı disiplini ile alakalı bilimsel, eğitimsel ve sektörel konular hakkında fikir oluşturması. Profesyonel sektörler hakkında bilgi verilmesi
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
70 0 20 10 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Ders genelde manada anlatım ile geçer. Öğrencilerden bazı haftalarda ders sonu ödevler ve ya okumalar verilir. Bazı haftalarda da ders öncesi okuma veya araştırmalar istenir.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Derse Giriş. Tasarım nedir? Öğrencilerin beklentileri nedir? Beklentiler, öneriler sunulur ve öğrencilerin kendi tasarım tanımlarını yapmaları. Slack L. 2007. What is Product Design? Rota Vision Switzerland
2 Tasarım tarihi incelenmesi. Endüstriyel tasarımın oluşumu. Bu oluşumun dünya tarihindeki gelişimi. Slack L. 2007. What is Product Design? Rota Vision Switzerland
3 Tasarım ve Ustalık (Crafstmen) Slack L. 2007. What is Product Design? Rota Vision Switzerland
4 Türk tasarım tarihinin incelenmesi. ETMK ve Türkiyedeki tasarım okullarının gelişimi. Slack L. 2007. What is Product Design? Rota Vision Switzerland
5 Tasarım ve porfesyonellik. ICSID nedir? Dünya ve Türkiyede tasarım yarışmaları ve tasarım tescili veren yerler. Slack L. 2007. What is Product Design? Rota Vision Switzerland
6 Tasarım ve etik, Fikri haklar, Türkiye ve dünyada patent, faydalı model tasarım tescili. Slack L. 2007. What is Product Design? Rota Vision Switzerland
7 Estetik, Rüküş, Tasarım ve zevk Slack L. 2007. What is Product Design? Rota Vision Switzerland
8 Dünya ve Türkiyedeki Tasarımcılar başarıları ve Tasarım kimliği Slack L. 2007. What is Product Design? Rota Vision Switzerland
9 Ara sınav Slack L. 2007. What is Product Design? Rota Vision Switzerland
10 Tasarım ve Sürdürülebilirlik Slack L. 2007. What is Product Design? Rota Vision Switzerland
11 Türkiyede Tasarım- Sektörel ve Profesyonel bakış. II- Beyaz eşya & Elektronik & Sağlık Slack L. 2007. What is Product Design? Rota Vision Switzerland
12 Türkiyede Tasarım- Sektörel ve Profesyonel bakış. III- Mobilya & Seramik & Mutfak Slack L. 2007. What is Product Design? Rota Vision Switzerland
13 Türkiyede Tasarım- Sektörel ve Profesyonel bakış. IV- Tasarım Danışmanlığı Hizmeti. Slack L. 2007. What is Product Design? Rota Vision Switzerland
14 Türkiyede Tasarım- Sektörel ve Profesyonel bakış. IV- Tasarım Danışmanlığı Hizmeti. Slack L. 2007. What is Product Design? Rota Vision Switzerland
15 Dönem sonu analiz ve değerlendirme. Tasarım tanımlarının tekrar yorumlanması. Slack L. 2007. What is Product Design? Rota Vision Switzerland
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 3
Sunum ve Seminer Hazırlama : 2 3
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : 1 4
Ödev : 2 4
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 1
Final : 1 1
DERSİN AKTS KREDİSİ 3
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1- Öğrencilerin kendi tasarım tanımlarını oluşturmalarının sağlanması 4
D.Ö.Ç. 2 2- Tasarım disiplininin tarihsel süreçte oluşumunun incelenmesi. 4
D.Ö.Ç. 3 3- Türkiyedeki tasarım dinamiklerinin ve tasarımla alakalı birimlerin ne olduğunun öğrenilmesi. 4
D.Ö.Ç. 4 4- Türkiye ve Dünyadaki tasarım yarışmaları ve organizasyonlarının incelenmesi. 4
D.Ö.Ç. 5 5- Tasarımdaki etik değerleri ve fikri hakların irdelenmesi. 4
D.Ö.Ç. 6 6- Estetik ve rüküş kavramları konusunda bilgiler edinilmesi. 4
D.Ö.Ç. 7 7- Türkiye ve Dünyasadki başarılı tasarımcıların, işlerinin ve tasarım anlayışlarının incelenmesi. 4
D.Ö.Ç. 8 8- Tasarım ve sürdürülebilirlik konusunda genel bilgi verilmesi. 4
D.Ö.Ç. 9 9- Türkiye'deki sektörlerden endüstriyel ürün tasarımı konusu ile alakalı sektörlerin incelenmesi. 4
D.Ö.Ç. 10 10- Tasarım danışmanlığı konusu hakkında bilgiler ve örnekler verilmesi 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20