GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
ÇİZGİ FİLM VE ANİMASYON
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Uğur ATAN (V.)

Erasmus Koordinatör: Prof. Dr. Uğur ATAN (V.)

Farabi Koordinatör: Prof. Dr. Uğur ATAN (V.)

Mevlana Koordinatör: Prof. Dr. Uğur ATAN (V.)

AKTS Koordinatör: Prof. Dr. Uğur ATAN (V.)

Amacı: Son yıllarda bilgisayarlar aracılığıyla gerçekleştirilen hem çocuklara hem de yetişkinlere özgü 3 B animasyonlara, zaman zaman yoğun dijital efektler içeren sinema filmlerine ve dizilerine her geçen gün ilgi ve talep giderek artmaktadır. Pek çok TV kanalı, özellikle de çocuk kanalları animasyon projelerine yoğun bir talep göstermektedir. Buna karşın özellikle Türkiyede bu talebi karşılayabilecek animasyon sanatçısı bulunmamaktadır. Yaratıcı ve teknik çabanın yoğun kullanıldığı ve hızla gelişen animasyon, hem ulusal kültürün üretimlerinde ve çözümlenmesindeki gücü, hem de reklam ajansları, özel televizyon yayıncılığı, video, eğitim tabanlı multimedya yapım şirketleri açısından endüstriyel kimliği ile ilgi çekici bir mesleki odak ve tercih alanı oluşturmaktadır. Yine görsel kültür üreticilerinin teknoloji hâkimiyetleri ve tasarım-estetik birlikteliği, medya gücü ve etkisi dikkate alınarak öğrencilerin etkin olarak yönlendirilmeleri amaçlanmaktadır.

Vizyon: Çizgi Film ve Animasyon Anasanat Dalı, eğitim programları ile geleceğin çağdaş, öncü, özgün ve yaratıcı grafik tasarımcı yetiştiren bir kurumdur.

Misyon: Çizgi Film ve Animasyon Anasanat Dalı, hem yerel ve bölgesel hem de ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli bir iletişim ve kültürleme eğitimine çağın öngörüsü ile yön verebilmeyi, sektörel gereksinimleri ve ticari eğilimleri yönetebilmeyi ilke edinen yenilikçi bir misyona sahiptir.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Eğitim hizmeti sunan etkileşimli ortamlarda, web sayfalarında, telefon ve tablet uygulamalarında, inanılmaz bir hızla küresel düzeyde gelişen video ve sanal oyun sektöründe, yetişkinler ve özellikle çocuklar için yapılan unutulmaz kahramanlarıyla ve etkileyici efektleriyle sinema filmlerinde, televizyon dizilerinde ve kanallarında, ilgi çekici karakterleriyle reklamlarda, araştırma ve geliştirme sürecinde endüstriyel bir ürün ya da makinenin nasıl çalıştığına ya da sistemin bu süreçte çeşitli koşullardan nasıl etkileneceğine, tasarımcıların fiziksel nesneyi gerçekten oluşturmak zorunda kalmadan sorunları gidermelerine yardımcı olabilmek için oluşturulan simülasyonlarda, bilim insanlarının hem araştırma hem de analiz etmeye çalıştığı bir takım oluşumların, olayların ya da süreçlerin anlaşılabilmesinde, geçmişe ve geleceğe ilişkin bilgilendirici belgesellerde pek çok farklı amaç için ilgili hedef kitleleri büyülemeye devam ederek etkin bir biçimde kullanılmaktadırlar. Dolayısıyla böylesine sınırsız ve kapsamlı bir evrende nitelikli ve sektörel gereksinimleri ideal düzeyde karşılayabilecek olan Animasyon Anasanat Dalı mezunlarının istihdam edilebilme olanakları da son derece fazla görülmektedir. Animatörler, görsel kültür ortamının oluşmasına katkıda bulunan kullanıcılar topluluğu için anlam üreten, kullanıcıların çıkarlarını yorumlamakla yetinmeyip, kavramsallaştırdığı ve dile getirdiği fikirleri deneyimlere dönüştürmede uzmanlaşmış farklılıkları abartmadan ve ortak paydaları göz ardı etmeden, çevresel ve kültürel bağlamın farklılığına saygılı ve birlikte var olmaları ilkelerine dayanan bir yaklaşımı benimseyen animasyon edimlerinin doğurduğu sonuçların, insanlık, doğa, teknoloji ve kültürel olgulara zarar vermemesine özen gösteren, bu konuda kişisel ahlaki sorumluluk taşıyan profesyonellerdir. Günümüzde oldukça geniş bir alanı çevreleyen çizgi film ve animasyon uygulamaları, hem multidisipliner hem de interdisipliner alanlar arasındaki sınır giderek daha akışkan bir yapıya bürünmekte, iç içe geçmekte ve gittikçe bütünleşik, dinamik bir yapıya dönüşmektedir. Dolayısıyla çizgi film ve animasyon eğitimi, hem geleneksel yöntemlerle hem de dijital teknoloji ile uyumlu bir düşünce üzerinde odaklanmalıdır. Eğitim, kişisel tepki tavrını ve yeteneğini beslemelidir. Yeni eğitim programı, iletişim ve işbirliği stratejisini ve yöntemlerini teşvik etmelidir. Çizgi film ve animasyon kuramı ve tarihi, ayrılmaz parçalar olarak, animasyon eğitimi bütünlüğüne dâhil edilmelidir. Animasyon araştırmaları, çizgi film ve animasyon performansını geliştirmek için, bilme, hissetme, insana ilişkin fiziksel, sosyal ve kültürel faktörleri anlama yoluyla, animasyon bilgisi üretimini çoğaltmalıdır. Çizgi film ve animasyon eğitimi, her zaman olduğundan daha fazla, öğrencileri değişime ve geleceğe hazırlamalıdır. Bu noktada, öğretme merkezli eğitimin yerini, öğrencinin, akademik programlar içinde ve ötesinde, denemeler yapabileceği ve performansını geliştirebileceği, öğrenme merkezli eğitim anlayışı almalıdır. Böylece animasyon eğitimcisi, sadece bilgi veren insan olma durumundan kurtulacak, daha değerli animatörlerin yetişmesi için esin verici ve yönlenmeyi kolaylaştırıcı bir konum kazanmış olacaktır. Yakın ve uzak gelecek hakkında düşünme gücü, bir görsel iletişim alanı olarak animasyonun vazgeçilmez bir parçası olacaktır.

Kabul ve Kayıt Koşulları:

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Selçuk Üniversitesi Güzel sanatlar Fakültesi Bölümlerine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için, Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Mezuniyet Şartları: Bölümün Tespit ettiği 8 yarıyıllık öğretim sonucunda, en az toplam 240 AKTS kredilik dersleri başarıyla tamamlamış olmak.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Selçuk Üniversitesi Güzel sanatlar Fakültesi Bölümlerine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için, Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

İstihdam Olanakları: Programdan mezun olan bireyler çizgi film ve animasyon sanatçısı olarak serbest çalışabilecekleri gibi, lisansüstü eğitim alarak akademisyen de olabilirler. Video, animasyon, Çizgi Film, multimedya yapım şirketi işletebilirler, resmi ya da özel kurum ve kuruluşlarda animatör, adli animatör, storyboard sanatçısı, görsel efekt uzmanı, oyun karakteri tasarımcısı, video oyun tasarımcısı, stop motion animatörü, film ve video editörü, konsept sanatçısı, animasyon yönetmeni, teknik yönetmen (ışık, render ve compositing uzmanı) ve illüstratör, olarak çalışabilir. Pedagojik formasyon tamamlayarak sanat eğitimcisi olma olanaklarına kavuşabilirler. Bunların dışında serbest animatör, 3 B modelleme uzmanı illüstratör, animatör ve sanat yönetmeni de olabilirler.

Üst Derece Programlara Geçiş: Lisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, Lisansüstü programlarda öğrenim görmek için başvurabilir.