GÜNEYSINIR MESLEK YÜKSEKOKULU
HAKKINDA: Güneysınır Meslek Yüksekokulu, ara insan gücü açığının kapatılmasına katkı sağlaması amacıyla, 1993-1994 eğitim-öğretim döneminde "Harita Kadastro Programı" ile Güneysınır Belediyesi tarafından tahsis edilen eski belediye binasında eğitim öğretime başlamıştır. 1993-2002 yılları arasında Harita Kadastro Programı ile eğitim öğretim yaptığı binadan 2...
MISYON: Yüksekokulumuzun misyonu, bilime katkı sağlayacak, ülkemizde ve dünyada kullanılabilir ve paydaşlara yararlı olacak bilgi ve teknolojileri üretmek, yaşam boyu öğrenmeyi hedef edinmiş, analiz ve sentez yapabilen bireyler yetiştirmek, ülkemizin temel değerleri ve stratejik hedeflerine uygun eğitim sunmaktır....
VIZYON: Mezunları ülkemizde ve dünyada tercih edilen ve aranan, uluslar arası nitelikte öğrenci ve öğretim elemanı yapısına sahip, paydaşların problemlerine hızlı, kaliteli ve etkili çözümler üreten bir yüksekokul olmaktır.... devamı için tıklayınız...