GÜNEYSINIR MESLEK YÜKSEKOKULU
TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER
 
 Adı Soyadı: ÖĞR.GÖR. REYHAN KARA
Fakülte Adı:  İLERİ TEKNOLOJİ ARAŞ. UYGULAMA MRKZ. MÜD.
Ana Bilim Dalı:  TIBBİ LABORATUAR TEKNİKLERİ
E-Mail :  reyhan.kara yahoo.com.tr
Telefon :
Adres : Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubat Yerleşkesi İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Selçuklu-Konya / Türkiye
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi20042012
Selçuk Üniversitesi İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi2012 
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi20122012

  Akademik Yayınlar:

A. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A.1 Erol A, Reisli R, Reisli I, Kara R, Otelcioglu S. Effects of desflurane, sevoflurane and propofol on phagocytosis and respiratory burst activity of human polymorphonuclear leucocytes in bronchoalveolar lavage. EurJ Anaesthesiol, 2009;26:150-4.

A.2 Artac H, Kara R, Reisli I. In vivo modulation of the expressions of Fas and CD25 by intravenous immunoglobulin in common variable immunodeficiency.Clin Exp Med, 2010;10:27-31.

A.3 Keles S, Artac H, Kara R, Gokturk B, Ozen A, Reisli I. Transient hypogamaglobulinemia and unclassified hypogamaglobulinemia: ‘Similiarities and differences’. Pediatr Allergy Immunol,2010;21:843-51.

A.4 Artac H, Reisli I, Kara R, Pico-Knijnenburg I, Adin-Cinar S, Pekcan S, Jol-van der Zijde CM, et al. B-cell maturation and antibody responses in individuals carrying a mutated CD19 allele. GenesImmun, 2010;11:523-30.

A.5 Artac HKara RGokturk BReisli I. Reduced CD19 expression and decreased memory B cell numbers in transient hypogammaglobulinemia of infancy. Clin Exp Med, 2013;13:257-63.

A.6 Kars MD, Kara R, Gündoğdu Y,Kepceoğlu A, Kılıç HS. Femtosecond laser induced photodynamic therapy on 5-ALA treated SKMEL-30 cells: An efficient theranostic strategy to combat melanoma. Biomed Pharmacother, 2014.pii: S0753-3322(14)00049-3.

A.7 Bahar Gokturk, Sukru Nail Guner, Reyhan Kara, Mine Kirac, Sevgi Keles, Hasibe Artac, Ismail Reisli. Would mean platelet volume/platelet count ratio be used as a novel formula to predict 22q11.2 deletion syndrome? Asian Pac J Allergy Immunol, 2015;34-2:3-10 

 

B. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

B.1 I. Reisli, H. Artaç, R. Kara, S.Keles. Effects of intravenous immunoglobulin on T lymphocytes, early activation markers and CD95 expression of patients with primary immunodeficiency. XIIth Meetingof the European Society for Immunodeficiencies (ESID), 4-7 October 2006,Budapest, Hungary.

B.2 I. Reisli, H. Artaç, S. Keles, R.Kara. Immunological and clinical features of pediatric patients with commonvariable immunodeficiency in Konya. XIIthMeeting of the EuropeanSociety for Immunodeficiencies (ESID), 4-7 October 2006, Budapest, Hungary.

B.3 Reisli I, Artaç H, Kara R,Van den Elsen PJ, Van der Burg M, Van Dongen JM. The spectrum of severe combined immunodeficiency in Konya, Turkey. XIIIth Meeting of the European Society for Immunodeficiencies, 16-19 October 2008, s-Hertogenbosch, the Netherlands.

B.4 Artaç H, Reisli I, Kara R, Adin Cinar S, Pico-Knijnenburg I, Pekcan S, Van Dongen JM, Van der Burg M, Vanzelm MC. Consequences of heterozygous loss of CD19 expression. XIIIth Meeting of the European Society for Immunodeficiencies, 16-19 October 2008,s-Hertogenbosch, the Netherlands.

B.5 Artaç H, Saglam I, Kara R, Reisli I. The change of lymphocytes subsets with age in children with transient hypogammaglobulinemia. XIIIth Meeting of the European Society for Immunodeficiencies, 16-19 October 2008, s-Hertogenbosch, the Netherlands.

B.6 Artaç H, Yorulmaz A, Kara R, Reisli I. Retrospective evaluation of the patients who are followed with thediagnosis of primary immunodeficiency. XIIIth Meeting of the European Society for Immunodeficiencies, 16-19 October 2008, s-Hertogenbosch, the Netherlands.

B.7 H. Artac, R. Kara, İ. Reisli. Intravenous Immunoglobulin Modulates the Expressions of Fas and CD25 in vivo in Primary Immunodeficiencies. XXVIIth Congress of the European Academyof Allergy and Clinical Immunology, 2008, Barcelona.

B.8 Reisli. İ, H. Artaç, S. Pekcan, R.Kara, K. Yümlü, C. Karagöl, Ö. Çimen, M. Şen, M. Artaç. A Village Screening Study for CD19 Deficiency. XXVIII Congress of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology, 2009, Warszawa.

B.9 Gokturk B, Artac H, Keles S, Yıldırım S, Kara R, Kırac M, Reisli I. Digeorge syndrome: Clinicalhetorogenity can hamper the diagnosis. XIVth Meeting of the European Societyfor Immunodeficiencies (ESID), October 2010, Istanbul,Turkey.

B.10 Gokturk B, Artac H, Kırac M, Keles S, Kara R, Reisli I. Evaluation of patients with ataxia telangiektasia. XIVth Meeting of th Eurropean Society for Immunodeficiencies (ESID), October 2010,Istanbul, Turkey.

B.11 Kara R, Artac H, Keles S, Kırac M, Gokturk B, Reisli I. Evalution of CD25 expression response on T cells in hypogammaglobulinemia. XIVth Meeting of the European Society for Immunodeficiencies (ESID), October 2010, Istanbul,Turkey.

B.12 Keles S, Artac H, Kara R, Gokturk B, Ozen A, Reisli I. Transient hypogamaglobulinemia and unclassified hypogamaglobulinemia: ‘Similiarities and differences’. 29th congress of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI), June 2010, London.

 

C. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

C.1 Hasibe Artaç, Sevgi Keleş, Reyhan Kara, İsmail Reisli. Yaygın değişken immün yetersizlikli çocuk hastalarda klinik ve laboratuar özellikler. Türk Pediatri Arşivi / Türk Ped Arş,2007;42:24-8.

C.2 İlhami Sağlam, Hasibe Artaç, Reyhan Kara, Sevgi Pekcan, İsmail Reisli. Süt çocuğunun Geçici Hipogammaglobulinemisinde Lenfosit Alt Gruplarının Yaşla Birlikte Değişimi.Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği / Astım Alerji İmmünoloji,2008;6:74-79.

C.3 Abdullah Yorulmaz, Hasibe Artaç, Reyhan Kara, Sevgi Keleş, İsmail Reisli. Primer İmmün Yetmezlikli 1054 Olgunun Retrospektif Değerlendirilmesi. Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği / Astım Alerji İmmünoloji, 2008;6:127-134.

C.4 İ. Reisli, H. Artaç, S. Pekcan, R. Kara, K. Yümlü, C. Karagöl, Ö. Çimen, M. Şen, M. Artaç. CD19 Molekül Eksikliği: Bir Köy Taraması. Türk Pediatri Arşivi, 2009;44:127-130.

C.5 Reyhan KARA, Bahar GÖKTÜRK, Aynur ACAR. Yaygın değişken immünyetmezliklerde bilinen genetik defektler. Asthma Allergy Immunol,2014;12:59-69 

 

D. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

D.1 H. Artaç, R. Kara, S. Keleş, İ.Reisli. Primer İmmün Yetmezlikli Hastalarda İntravenöz İmmünglobulinin T Lenfositler, Aktivasyon Belirleyicileri ve CD95 Ekspresyonuna Etkileri. XIV.Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, 2006, Antalya.

D.2 Reyhan Kara, Hasibe Artaç, İsmail Reisli. Hipogammaglobulinemisi Olan Olgularda Mitojene CD25 Ekspresyon Yanıtının Değerlendirilmesi. XVI. Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi (AİD), 19-23 Kasım 2008, Girne / Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.

D.3 İsmail Reisli, Hasibe Artaç, Sevgi Pekcan, Reyhan Kara, Kadir Yümlü, Cüneyt Karagöl, Ömer Çimen, Metin Şen, Mehmet Artaç. CD19 Molekül Eksikliği: Bir Köy Taraması. XVI. Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi (AİD), 19-23 Kasım 2008, Girne / Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.

D.4 Reyhan Kara, Hasibe Artaç, Sevgi keleş, Bahar Göktürk,  İsmail Reisli. Hafıza B Hücrelerinin 1-4 Yaş Arası Normal Değerleri. XVII. Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi (AİD), 3-7 Kasım 2009, Kemer / Antalya.

D.5 Hasibe Artaç, Reyhan Kara, Bahar Göktürk, İsmail Reisli. Süt Çocuğunun Geçici Hipogammaglobulinemisinde CD19 Kompleksi. XVII. Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi (AİD), 3-7 Kasım 2009, Kemer / Antalya.

D.6 Bahar Göktürk,  Hasibe Artaç, Sevgi keleş, Selman Yıldırım, Reyhan Kara, İsmail Reisli. Di-George Sendromlu 5 Olgunun Değerlendirilmesi. XVII. Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi (AİD), 3-7 Kasım 2009, Kemer / Antalya.

D.7 Meltem Demiral Kars, Reyhan Kara. Fotodinamik Tedavide Ön İlaç Olarak Kullanılan 5-ALA’nın Meme ve Cilt Kanseri Hücrelerine Etkisi. 25. Ulusal Biyokimya Kongresi, 3-6 Eylül 2013, İzmir.

 

ALINAN ÖDÜL BELGELERİ

1. İsmail Reisli,Hasibe Artaç, Sevgi Pekcan, Reyhan Kara, Kadir Yümlü, Cüneyt Karagöl, Ömer Çimen, Metin Şen, Mehmet Artaç. CD19 Molekül Eksikliği: Bir Köy Taraması, XVI. Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, 19-23 Kasım 2008, Girne / Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (Üçüncülük Ödülü)

2. İsmail Reisli,Hasibe Artaç, Sevgi Pekcan, Reyhan Kara, Kadir Yümlü, Cüneyt Karagöl, Ömer Çimen, Metin Şen, Mehmet Artaç. CD19 Molekül Eksikliği: Bir Köy Taraması, Türk Pediatri Kurumu, 2008, Sezai Bedrettin Tümay Armağanı (İkincilik Ödülü)

3. Hasibe Artaç, Reyhan Kara, Bahar Göktürk, İsmail Reisli. Süt çocuğunun geçici hipogammaglobulinemisinde CD19 Kompleksi, Türk Pediatri Kurumu, 2009, Sezai Bedrettin Tümay Armağanı (İkincilik Ödülü)


  Yönetilen Tezler
1. Reyhan KARA, " Sperm Hareketliliği Düşük Olan Erkeklerin Spermatozoalarında NRF2 mRNA Ekspresyon Düzeyinin İncelenmesi ", Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Tıbbi Genetik, 2010 - 2016, Tamamlandı

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Meram Tip Fakültesi Hastanesi13. Mad. Görev.21/06/200706/03/2012
S.Ü. Selçuklu Tip Fakültesi Hastanesi13. Mad. Görev.06/03/201217/10/2012
S.Ü. İleri Teknoloji Araş. Uygulama Mrkz. Müd.13. Mad. Görev.17/10/2012 

 Ek Bilgi

 Dersler