GÜNEYSINIR VOCATIONAL SCHOOL
MEDICAL SERVICES AND TECHNIQUES
MEDICAL SERVICES AND TECHNIQUES
 
 Name and Surname: Assoc. Prof. Dr. MUSTAFA ONUR ALADAĞ
Name of the Faculty:  VOCATIONAL SCHOOL OF HEALTH SCIENCES DEPARTMENT OF MEDICAL SERVICES AND TECHNIQUES PROGRAM OF MEDICAL LABORATORY TECHNIQUES
 
E-Mail  moaladag selcuk.edu.tr
Phone 0 332 223 10 73
Address Selçuk Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Kampüs/KONYA
Url:
 
  Professional Background:
InstitutionStart DateFinish Date
Konya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi19941996
Konya Numune Hastanesi19962001
S.Ü. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu2001 

  Publications:

A1. Z.E. Koç, M.O. Aladag, A. Uysal (2013). Synthesisof novel dopamine derived multidirectional ligands from cyanuric chloride: structuraland antimicrobial studies. EXCLI Journal,12: 396-403.

 

A2. A. Uysal, Y.Durak, M.O. Aladag (2010). Investigationof mutagenic effects of some plant growth regulators on Salmonella/microsometest system. Fresenius EnvironmentalBulletin, 19(10): 2170-2175.

 

A3. E. Maltas, A. Uysal, E. Yildiztugay, M.O. Aladag, S. Yildiz, M. Kucukoduk(2013). Investigation of antioxidant and antibacterial activities of someHypericum species. FreseniusEnvironmental Bulletin, 22(3a): 862-869.

 

A4. M.O. Aladağ, Y. Durak, A. Uysal (2009).Investigation of imipenem and meropenem susceptibilities, plasmid profiles andESBL characteristic of Klebsiellapneumoniae isolated from urinary tract infections. World Applied Sciences Journal, 7(3): 378-381.

 

A5. B. Özkalp, N. Turaçlar, M.O. Aladağ (2009). In VitroEffectiveness of Acid&Alcohol Based Ground and Surface Disinfectants AgainstVarious Microorganisms.Journal of AppliedBiological Sciences, 3(1): 69-72.

 

A6. B. Özkalp, M.O. Aladağ, N. Turaçlar, R. Duman (2009). In Vitro Effectivenessof Alcohol Based Hand and Skin Disinfectants Against Various Microorganisms. Journal of Applied Biological Sciences, 3(1):66-68.

 

A7. B. Özkalp, M. Kul, M.O. Aladağ, F. Sevgi (2009). In Vitro Effectiveness ofAcid&Aldehyde Based Surgical Disinfectants Against Varios Microorganisms. International Journal of Natural andEngineering Sciences, 3(1): 99-103.

 

A8. M.O.Aladağ, Y. Durak (2009). Investigation of Some Antibiotic Susceptibilities,Plasmid Profiles and ESBL Characteristic of Klebsiellapneumoniae Isolated from Urinary Tract Infections. World Applied Sciences Journal, 6(5): 630-636. (DOKTORA TEZİMDENÜRETİLMİŞTİR)

 

A9. B. Özkalp, M.O. Aladağ, Z. Ögel, M.M. Özcan, B. Çelik (2009). Determination ofSome Metalic Antimicrobial Activities and Plasmid and DNA Profiles of Lactobacillus Strains Isolated fromFermented Caper Pickle. World Applied Sciences Journal, 6(3):347-354.

A10. M.O. Aladağ, A Uysal, N. Dündar, Y. Durak, E. Güneş(2013). Characterization of Klebsiellapneumoniae Strains Isolated from Urinary Tract Infections: Detection ofESBL Characteristics, Antibiotic Susceptibility and RAPD Genotyping. Polish Journal of Microbiology, 62(4):401-409.

B1. B. Özkalp, A.Yılmaz, İ. Mucuk, M.O. Aladağ(2009). The Agents of Superficial Mycoses Isolated in the Region Konya. 1. Uluslararası 5. Ulusal Meslek Yüksek OkullarıSempozyumu Konferansı, 307-308, (Mayıs, Konya, Türkiye)

B2.M.O. Aladag, Y. Durak, A.Uysal, N. Ekmekci, D. Akın (2009). Investigation of bacteria in the biofilmoccurring at water bath used in laboratory. MicrobiologiaBalkanica 2009 (6th Balkan Congress of Microbiology), Book of Abstracts, 44, (October 28-31, Ohrid, Macedonia).

B3. Y. Durak, A.Uysal, M.O. Aladag, D. Akın (2009). Identificationof group A beta-haemolytic streptococci with the API 20 strep system isolatedfrom throat cultures. MicrobiologiaBalkanica 2009 (6th Balkan Congress of Microbiology), Book of Abstracts, 1 (October 28-31, Ohrid, Macedonia).

B4. A. Uysal, Y. Durak, D. Akın, M.O. Aladag (2009). Antibiotic resistance pattern of group Abeta-haemolytic streptococci isolated from throat cultures. Microbiologia Balkanica 2009 (6th BalkanCongress of Microbiology), Book ofAbstracts 111 (October 28-31, Ohrid, Macedonia).

B5. Y. Durak, D.Akın, A. Uysal, M.O. Aladag (2010).Antimutagenic activity of fruit extracts of Celtis glabrata Steven ex Planch inSalmonella/microsome test system. Powerof Microbes In Industry and Environment 2010 (Central European Symposium onIndustrıal Microbiology and Microbial Ecology), Book of Abstracts 39, (September 22-25, Malinska, Crotia).

B6. A. Uysal, D.Akın, M.O. Aladag, Y. Durak (2010). Astudy on the antimutagenicity of various extracts of leaf of Celtis glabrataSteven ex Planch by using Ames / Salmonella /microsome test system. Power of Microbes In Industry andEnvironment 2010 (Central European Symposium on Industrıal Microbiology andMicrobial Ecology), Book of Abstracts,138, (September 22-25, Malinska, Crotia).

B7. M.O. Aladag, D. Akın, Y.Durak, A. Uysal(2010). Investigation of antimutagenic effects of Celtis glabrata Steven exPlanch core extracts. Power of MicrobesIn Industry and Environment 2010 (Central European Symposium on IndustrıalMicrobiology and Microbial Ecology), Bookof Abstracts, 49, (September 22-25, Malinska, Crotia).

B8. Y. Durak, K.Sorkun, N. Ekmekci, A. Uysal, M.O. Aladag(2011). Investigation of antimutagenic effects of some local honey kinds inTurkey by Salmonella/microsome test system (Ames Assay). Microbiologia Balkanica 2011 (7th Balkan Congress of Microbiology),Book of Abstracts, 20, (October25-29, Belgrad, Serbia).

B9. E. Gunes, Y.Durak, A. Uysal, M.O. Aladag, D.Akın (2011). Investigation of methicillin resistance by different methods in Staphylococcus aureus strains whichısolated from various sources. MicrobiologiaBalkanica 2011 (7th Balkan Congress of Microbiology), Book of Abstracts, 21, (October 25-29, Belgrad, Serbia).

B10. M.O.Aladag, Y. Durak, A. Uysal, E. Gunes (2011). Detection of ESBL producing andantibiotic susceptibilities in Klebsiellapneumoniae isolated from urinary system infection. Microbiologia Balkanica 2011 (7th Balkan Congress of Microbiology),Book of Abstracts, 15, (October25-29, Belgrad, Serbia).

B11. A. Uysal, Y.Durak, E. Gunes, M.O. Aladag (2012).Genetic diversity of Escherichia coli strainsisolated from various foods. 15thEuropean Congress on Biotechnology biocrossroads, New Biotechnology (special issue, Abstract Book), Volume: 29S, 121,(September 23-26, Istanbul, Turkey).

D1. B. Özkalp, M.O. Aladağ, B. Çelik (2006). TheInvestigation of Some Microbiologic charactheristics of Branded and Non-brandedSausage Consumed in Konya, Turkey. SelçukÜniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi,20(40): 117-120.

D2. B. Özkalp, M.O. Aladağ, Y. Durak (2007). Investigationof Listeria monocytogenes in Brandedand Non-branded Sausage Consumed in Konya Provience. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 21(41): 65-67.

D3. M.O. Aladağ, Y. Durak (2007). ÜrinerSistem Enfeksiyonundan İzole Edilen Klebsiellapneumoniae’ların Bazı Antibiyotiklere Duyarlılıkları. FıratÜniversitesi Sağlık Hizm. M.Y.O. Dergisi, 2(4): 40-49 (DOKTORA TEZİMDENÜRETİLMİŞTİR).

D4. Y. Durak, M.Kır, B. Özkalp, M.O. Aladağ (2007). ÇeşitliKlinik Materyallerden İzole Edilen Gram Negatif ve Gram Pozitif BakterilerinOfloxacin’e Karşı Duyarlılıklarının Araştırılması. Fırat Üniversitesi Sağlık Hizm. M.Y.O. Dergisi, 2(4): 85-92.

D5. M.O. Aladağ, Y. Durak(2007). Kan Donörleri ve Kronik Hemodiyaliz Hastalarının HBsAg, Anti-HBs,Anti-HCV ve Anti-HIV Prevalansı.  Selçuk Üniversitesi Eğitim Fak. Dergisi, 23: 43-50(YÜKSEK LİSANS TEZİMDEN ÜRETİLMİŞTİR).

D6. Y. Durak, B.Muştu, M.O. Aladağ (2007). Konyakuyu sularının total jerm, total koliform ve Pseudomonas spp. yönünden araştırılması. SelçukÜniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 21(43): 82-85.

D7. Y. Durak, F.Keleş, A. Uysal, M.O. Aladağ (2008).Konya yöresi ev yapımı yoğurtların mikrobiyolojik özelliklerinin araştırılması. S.Ü. ZiraatFakültesi Dergisi, 22(44): 113-117.

D8. Y. Durak, M.O. Aladağ, A. Uysal, D. Akın (2010). Konyave civarı gıda sektöründe çalışan işçilerin boğaz ve burun kültürlerindeki Staphylococcus aureus dağılımı. S.Ü. SelçukGıda ve Tarım Bilimleri Dergisi, 24(4): 30-32.

E1. Y. Durak, M.Akın, B. Muştu, M.O. Aladağ (2005).Konya Kuyu Sularının Total Jerm, Total Koliform ve Pseudomonas spp. Yönünden Araştırılması. 14. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, Bildiri ve Poster Kitabı, 518,  (31 Ağustos- 2 Eylül, Eskişehir).

E2. Y. Durak, M.Kır, B. Özkalp, M.O. Aladağ (2005).Çeşitli Klinik Materyallerden İzole Edilen Gram Negatif ve Gram PozitifBakterilerin Ofloxacin'e Karşı Duyarlılıklarının Araştırılması. 14. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, Bildirive Poster Kitabı, 536, (31 Ağustos- 2 Eylül, Eskişehir).

E3. M.O. Aladağ, Y. Durak, B.Özkalp (2006). Kan Donörleri ve Diyaliz Hastalarının HBsAg, Anti-HBs, Anti-HCVve Anti-HIV Prevalansı. 18. UlusalBiyoloji Kongresi Bildiri Kitabı, 157, (26-30 Haziran, Kuşadası, Aydın)(YÜKSEK LİSANS TEZİMDEN ÜRETİLMİŞTİR).

E4. A. Uysal, Y.Durak, M.O. Aladağ (2007). Bazıbitki gelişim düzenleyicilerin Salmonella/mikrozom test sisteminde mutajeniketkilerinin araştırılması. 15. UlusalBiyoteknoloji Kongresi, Bildiri Kitabı, (28-31 Ekim, Antalya).

E5. M.O. Aladağ, Y. Durak, B.Özkalp, A. Uysal (2007). Üriner sistem enfeksiyonlarından izole edilen Klebsiella pneumoniae’ların imipenem vemeropeneme duyarlılıkları, plazmid profilleri ve ESBL özelliğinin araştırılması.15. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi,Bildiri Kitabı, (28-31 Ekim, Antalya).

E6. B. Özkalp, M.O. Aladağ, N. Turaçlar, R. Duman(2008). Alkol Bazlı El ve Cilt Dezenfektanının Bazı Mikroorganizmalara Karşı İnvitro Etkinliği. 19. Ulusal BiyolojiKongresi Özetleri Bildiri Kitabı, 235, (23-27 Haziran, Trabzon).

E7. B. Özkalp, M.Kul, M.O. Aladağ, F. Sevgi (2008). Asitve Aldehit Bazlı Cerrahi Alet Dezenfektanının Bazı Mikroorganizmalara Karşı İnvitro Etkinliği. 19. Ulusal BiyolojiKongresi Özetleri Bildiri Kitabı, 235, (23-27 Haziran, Trabzon).

E8. B. Özkalp, M.O. Aladağ, N. Turaçlar (2008). Asitve Alkol Bazlı Yer ve Yüzey Dezenfektanının Bazı Mikroorganizmalara Karşı İnvitro Etkinliği. 19. Ulusal BiyolojiKongresi Özetleri Bildiri Kitabı, 236, (23-27 Haziran, Trabzon).

E9. A. Uysal, Z.E.Koç, A. Coşkun, M.O. Aladağ,N.Ekmekçi (2008). İmidazol grubu içeren bazı fenilendiaminlerin antimikrobiyaletkilerinin araştırılması. 19. UlusalBiyoloji Kongresi Özetleri Bildiri Kitabı, 240, (23-27 Haziran, Trabzon).

E10. Y. Durak, A.Uysal, M.O. Aladağ, D. Akın, N.Ekmekçi (2009). Ticari yoğurt örneklerinden canlı laktik asit bakterilerininizolasyonu ve sayımı. 16. UlusalBiyoteknoloji Kongresi" Bildiri Kitabı, 57, (13-16 Aralık, Antalya).

E11. Y. Durak, A.Uysal, M.O. Aladağ, G. Kanbur, E.Güneş (2012). Celtis glabrata’nınyaprak, meyve ve çekirdek ekstraktlarının toplam fenolik madde içerikleri veantioksidan aktivitelerinin belirlenmesi. 21.Ulusal Biyoloji Kongresi Bildiri Kitabı, 377, (3-7 Eylül, İzmir).


  Theses

  Administrative Positions:
InstitutionStart DateFinish Date
Sağlık Hizmetleri MYO Bölüm Bşk Yrd.20042007
Tıbbi Tek. ve Hizm. Bölümü Bölüm Bşk.20102011
Sağlık Bakım Hizmetleri Bölüm Başk.20132016
Sağlık Bakım Hizmetleri Bölüm Başk.2016 

 Internal Management Tasks:
InstitutionPositionStart DateFinish Date
S.Ü. Sağlik Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sağlik Bakim Hizmetleri BölümüBölüm Başkani06/03/201306/03/2019
S.Ü. Sağlik Hizmetleri Meslek YüksekokuluM.Y.O. Müd.Yrd.25/02/201620/10/2016
S.Ü. Sağlik Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sağlik Bakim Hizmetleri BölümüBölüm Başkani03/04/201903/04/2022

 Additional Information

 The Courses
Name of the Course
LABORATORY INSTRUMENTS
MEDICAL MICROBIOLOGY II