GÜNEYSINIR VOCATIONAL SCHOOL
 
 Name and Surname: Lecturer. FAHRİYE SARI
Name of the Faculty:  
 
E-Mail  fahriyesari selcuk.edu.tr
Phone
Address
Url:
 
  Professional Background:

  Publications:

AKADEMİK YAYINLAR


1- Volkan ESKİZEYBEK, FahriyeSARI, Handan GÜLCE, Ahmet GÜLCE, Ahmet AVCI, Preparation of the new polyaniline/ZnO nanocomposite and itsphotocatalytic activity for degradation of methylene blue and malachite greendyes under UV and natural sun lights irradiations, Applied Catalysis B:Environmental 119– 120 (2012) 197– 206 (SCI)

 

 2- Handan GÜlce, Volkan Eskizeybek,Bircan Haspulat, Fahriye Sarı, Ahmet Gülce, Ahmet Avcı, Preparation of a New Polyaniline/CdO Nanocomposite andInvestigation of Its Photocatalytic Activity: Comparative Study under UV Lightand Natural Sunlight Irradiation,Industrial Engineering and Chemical Research, 2013, 52, 10924−10934. (SCI)

 

ULUSAL ve ULUSLARARASI BİLDİRİLER

 

Fahriye SARI, VolkanESKİZEYBEK, Handan GÜLCE, Ahmet AVCI, Photocatalytical activity of synchronoussynthesized TiO2-ZnO nanocomposite by arc-discharge method, 9thInternational Electrochemistry Meeting in Turkey, İzmir-Çeşme, 25-29 September 2011.

 

Bircan HASPULAT, Fahriye SARI, Ahmet Ferat Üzdürmez, Handan GÜLCE,Ahmet GÜLCE, Emine KILIÇ, A NovelConductive and Electrochromic Polymer: Poly (3,8-Diaminobenzo[c]cinnoline-5-oxide),7. International Conference on Nanostructured Polymers and Nonocomposites,24-27 April 2012,Prague, Czech Republic, 62-63

 

Oğuzhan ÖZCAN,  Fahriye SARI,  Handan GÜLCE, Ahmet GÜLCE, VolkanESKİZEYBEK,  Ahmet AVCI, Preparation of Cdo-ZnO/polyanilineNanocomposites And Photo-catalytic Properties, 7th Nanoscience and Nanotechnology Conference,27 June- 01 July 2011, İstanbul, Turkey

 

Eda TOMURCUK,  Fahriye SARI,  Handan GÜLCE, Ahmet GÜLCE, Volkan ESKİZEYBEK,Ahmet AVCI, Preparation of Cdo/polyaniline Nanocomposites And Photo-catalyticProperties, 7th Nanoscienceand Nanotechnology Conference, 27 June- 01 July 2011, İstanbul, Turkey

 

Gülşah Şefika Aslım, Fahriye SARI, Handan Gülce, Ahmet Gülce, Volkan Eskizeybek, Ahmet Avcı, Syntesis and Characterization of PANI/ZnONanocomposites and Photo-catalytic Properties, 7thNanoscience and Nanotechnology Conference, 27 June- 01 July 2011,İstanbul, Turkey

 

Bircan HASPULAT, Ahmet FeratÜzdürmez,  Fahriye SARI,  Handan GÜLCE, Emine KILIÇ,  Ahmet GÜLCE, Poli(3,8-diaminobenzo[c]sinolin-5-oksit)/Au Polimer KompozitininElektrokimyasal Üretimi ve Elektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi, 10. UlusalKimya Mühendisliği Kongresi, 03-06 Eylül2012, İstanbul, Türkiye, 201-202

 

Volkan Eskizeybek, Fahriye Sarı,Handan Gülce, Ahmet Avcı, Photocatalytical activity of synchronous synthesizedTiO2-ZnO nanocomposite by arc-discharge method, NanoTR VIII - 8th Nanoscienceand Nanotechnology Conference, 25-29June, 2012, Ankara, Turkey.

 

BircanHaspulat, Handan Gülce, Volkan Eskizeybek, Fahriye Sarı, Ahmet Gülce andAhmet Avcı, Preparation of the polyaniline/ZnO-CdO nanocompositeand its photocatalytic activity under UV and natural sunlights irradations 2nd International Conference on EnvironmentalScience and Technology, Side, Turkey,  May 14-17, 2014


FahriyeSARI, Handan KAMIŞ,Bircan HASPULAT, Emine KILIÇ Elektrokromik Uygulamalarda Kullanılabilecek Diaminobenzo[c]sinnolin-5-oksit Temelli Yeni Bir Polimerin Üretimi ve Karakterizasyonu ,11. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 02-05 Eylül 2014, Eskişehir, Türkiye, 216-217


  Theses

  Administrative Positions:
InstitutionStart DateFinish Date
Huğlu Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Kor. ve Güv. Bölüm Başkanı2014 

 Internal Management Tasks:
InstitutionPositionStart DateFinish Date
S.Ü. Huğlu Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma Ve Güvenlik BölümüBölüm Başkani25/02/201410/08/2016
S.Ü. Huğlu Meslek YüksekokuluM.Y.O. Müd.Yrd.30/07/201630/09/2019
S.Ü. Kalite Komisyonu13. Mad. Görev.31/07/201931/07/2020

 Additional Information
1)Selçuk Üniversitesi Endüstri Mühendisliği yandal mezunu (2010). 2)Selçuk Üniversitesi 11201116 nolu Elektrokromik uygulamalarda kullanılabilecek Diaminobenzecsinolin-5-oksit temelli yeni polimer ve polimer kompozitlerinin üretimi ve karakterizasyonu isimli Bilimsel Araştırma Projesini(BAP) tamamladı. 3)TÜBİTAK TBAG 110T817 nolu Yeni diaminobenzocsinnolinlerin Sentezi, Elektropolimerizasyonu ve Oluşan Polimerlerin Elektrokromik Karakterizasyonu Projesinde görev aldı. 4)TÜBİTAK-BİDEB Kimya Lisans Öğrencileri Kimyagerlik,Kimya öğretmenliği, Kimya mühendisliği Araştırma Projesi Eğitimi Çalıştayı KİMYA-1 ÇALIŞTAY 2010 Meyve çekirdek kabuklarının polimer ahşap kompozit malzeme olarak değerlendirilmesi projesi ile ÇALIŞTAY birinciliği kazandı.

 The Courses
Name of the Course
 
RISK FACTORS
ISG IN PRODUCTION METHOD