GÜNEYSINIR MESLEK YÜKSEKOKULU
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ
Bölüm Başkanı: Öğr.Gör. Dr. Ali YAŞAR

Erasmus Koordinatör: Öğr.Gör. Ramazan KURŞUN

Farabi Koordinatör: Öğr. Gör. Ramazan KURŞUN

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Öğr.Gör. Ali YAŞAR

Amacı: Dünyada ve ülkemizde hızla artan bilgisayar teknolojileri konusunda işletmelerin ihtiyaç duyduğu bilgi ve beceriye sahip, değişen teknolojiye uyum sağlayıp kendini yenileyebilecek, bilgisayar donanım ve yazılımlarını iyi derecede bilen ve kullanabilen bilgisayar teknikerleri yetiştirmektir.

Vizyon: Bilgisayar Programcılığı, kendi alanında uluslararası standartlara uygun olarak toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilecek kalifiyeli teknik eleman yetiştirme vizyonuna sahiptir.

Misyon: Çeşitli yönetim, endüstri ve hizmet alanlarında sistem çözümleyicisi ve uygulama programcısı, bilgisayar donanımı ve yazılımı üreten ve pazarlayan firmalarda ve genellikle bilgi işlem merkezlerinde ise sistem programcısı olarak güncel bilgilere ve evrensel bakış açısına sahip, kültürel birikimi olan, araştırma, sorun çözme yeteneği gelişmiş mezunların yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Program Dili: TÜRKÇE

Program Tanımı: Bilgisayar Programcılığı programında 2 yıl süreli (4 yarıyıl) eğitim-öğretim verilmektedir. Her eğitim-öğretim yılı sonunda öğrenciler tarafından 6 haftalık Endüstriye Dayalı Eğitim (EDE) yapılmaktadır. Bu programda verilen eğitim, günümüz teknolojisine uygun, endüstrinin beklentilerine cevap verecek yeterlilik, esneklik ve çeşitliliğe sahiptir. İmkânlar dâhilinde ve bölgesel ihtiyaçlara göre her yarıyılda öğrencilere seçmeli dersler verilmektedir.

Kabul ve Kayıt Koşulları: YÖKün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir. (İlgili alanlardaki meslek liselerinden, kontenjan açığı olması halinde düz liselerden öğrenci kabul edilir.)

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Bilgisayar Programcılığı programında öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin ve kredisinin, bu programda verilen dersin içeriğine uygun olması ve yüksekokul müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Mezuniyet Şartları: Bilgisayar Programcılığı programından ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.Ayrıca 30+30 iş günlük staj başarıyla tamamlanmalıdır.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, uygulama sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler, o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.

İstihdam Olanakları: Bilgisayar Programcılığı Programı mezunları, kamu ve özel sektör kuruluşlarında kendi alanlarına uygun dallarda (bilgisayar programcısı, web tasarımı, donanım, network) çalışabilmektedirler.

Üst Derece Programlara Geçiş: Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlar, ÖSYMnin düzenlediği DGS ( Dikey Geçiş Sınavı)ndan yeterli puana sahip olmaları koşuluyla, üniversitelerin Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği,Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği ve Bilgi Teknolojileri Bölümleri gibi 4 yıllık lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler.