GÜNEYSINIR MESLEK YÜKSEKOKULU
Yükseokulumuz Kurulları

Yüksekokul Yönetim Kurulu 

Başkan   : Doç.Dr. Yunus Emre ÖZTÜRK (Müdür) 

Üye         : Öğr.Gör. Rahime Bilir (Müdür Yardımcısı) 

Üye         : Öğr.Gör. Ahmet UYGUN (Müdür Yardımcısı) 

Üye         : Öğr.Gör. İlker İLTEKİN  (Mimarlık ve Şehir Planlama Bölüm Başkanı) 

Raportör : Muhammet ÇETİNKAYA (Yüksekokuk Sekreter Veklili) 

 

 

Yüksekokul Kurulu 

Başkan   : Doç.Dr. Yunus Emre ÖZTÜRK (Müdür) 

Üye         : Öğr.Gör. Rahime Bilir (Müdür Yardımcısı) 

Üye         : Öğr.Gör. Ahmet UYGUN (Müdür Yardımcısı) 

Üye         : Öğr.Gör. Ramazan KURŞUN (Bilgisayar Teknolojileri Bölüm Başkanı V.) 

Üye         : Öğr.Gör. İlker İLTEKİN  (Mimarlık ve Şehir Planlama Bölüm Başkanı) 

Raportör : Muhammet ÇETİNKAYA (Yüksekokuk Sekreter Veklili)