GÜNEYSINIR MESLEK YÜKSEKOKULU
Staj Takvimi

 

 

T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

 MESLEK YÜKSEKOKULLARI

2018-2019 STAJ TAKVİMİ

 

 

03 Mayıs 2019: I. ve II. Staj son müracaat tarihi,

17 Mayıs 2019: Öğrencilerin gönderileceği işyerlerinin idareye bildirilmesi,

20- 24 Mayıs 2019: Staj dosyalarının nasıl doldurulacağının öğrencilere örneklerle anlatılması,

08 Temmuz – 22 Ağustos 2019 I. veya II. Staj uygulamaları,

28 – 29 Ağustos 2019: II. Staj dosyalarının teslim edilmesi, (Tek Stajı (I.Staj) olup 2. Sınıf sonunda yapıp mezun olacak öğrenciler ve I. Stajı yapıp II. Stajına devam edecek öğrenciler de 28-29 Ağustos 2019 tarihlerinde I.Staj dosyalarını teslim edeceklerdir.)

29 Ağustos 2019: Staj defteri teslim eden öğrencilerin değerlendirme notlarının sisteme girilip Bölüm Başkanlıklarına teslim edilmesi,

02 Eylül  – 11 Ekim 2019: I. Stajını teslim edip II. Stajına devam edeceklerin Staj Uygulaması (30+30=60 işgünü staj yapacakların)

• 14 – 15 Ekim 2019: I. Staj dosyalarının teslimi, II. Staj dosyalarının mazeretli teslimi, I-II. Stajı (30+30=60 işgünü)  yapanların teslimi

15 Ekim 2019: I. Staj değerlendirme notlarının ve mazeretli veya iki staj yapıp teslim edenlerin notlarının sisteme girilip Bölüm Başkanlıklarına teslim edilmesi,

 

** Staj yapmayan veya staj sınavından kalan öğrenciler, Meslek Yüksekokulunun ilgili bölümlerinin belirleyecekleri uygun zamanda eksik stajlarını tamlayacaklardır.