GÜNEYSINIR MESLEK YÜKSEKOKULU
Staj Takvimi

 

 

T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

 GÜNEYSINIR MESLEK YÜKSEKOKULU

2019-2020 STAJ TAKVİMİ

 

 

30 Nisan 2020 :I. ve II. Staj son müracaat tarihi,

15 Mayıs 2020 :Öğrencilerin gönderileceği işyerlerinin idareye bildirilmesi,

18- 22 Mayıs 2020 :Staj dosyalarının nasıl doldurulacağının öğrencilere örneklerle anlatılması,

06 Temmuz – 19 Ağustos 2020 I. veya II. Staj uygulamaları,

24 – 28 Ağustos 2020 : II. Staj dosyalarının teslim edilmesi,(Tek Stajı (I.Staj) olup 2. Sınıf sonunda yapıp mezun olacak öğrenciler ve I. Stajı yapıp II. Stajına devam edecek öğrencilerde 24-28 Ağustos 2020 tarihlerinde I.Staj dosyalarını teslim edeceklerdir.)

31 Ağustos 2020 :Staj defteri teslim eden öğrencilerin değerlendirme notlarının sisteme girilip Bölüm Başkanlıklarına teslim edilmesi,

31 Ağustos  – 09 Ekim 2020: I. Stajını teslim edip II. Stajına devam edeceklerin Staj Uygulaması (30+30=60 işgünü staj yapacakların)

• 12 – 13 Ekim 2020 : I. Staj dosyalarının teslimi, II. Staj dosyalarının mazeretli teslimi, I-II. Stajı (30+30=60 işgünü)  yapanların teslimi

14 Ekim 2020: I. Staj değerlendirme notlarının ve mazeretli veya iki staj yapıp teslim edenlerin notlarının sisteme girilip Bölüm Başkanlıklarına teslim edilmesi,

 

** Staj yapmayan veya staj sınavından kalan öğrenciler, Meslek Yüksekokulumuzun ilgili bölümlerinin belirleyecekleri uygun zamanda eksik stajlarını tamlayacaklardır.