FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
(DÖNEM Güz)
Dersin Kodu
Dersin Adı
AKTS(ECTS) Koordinatörün Adı
8049021018BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE YAYIN ETİĞİ5
8249011003KULUÇKA TEKNİĞİ4Prof. Dr. Ramazan YETİŞİR
8249011005İLERİ KÜMES HAYVANLARI YETİŞTİRME I4Prof. Dr. Ramazan YETİŞİR
8249011014KOYUN DAVRANIŞLARI5Prof. Dr. Ayhan ÖZTÜRK
8249011017KÜÇÜKBAŞ HAYVANLARDA KARKAS DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ6Prof. Dr. Birol DAĞ
8249011019KULUÇKA VE EMBRİYO ANORMALLİKLERİ5Prof. Dr. İSkender Yıldırım
8249011023ORGANİK KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ5Prof. Dr. İskender Yıldırım
8249011024SÜT SIĞIRCILIĞINDA BİLGİSAYARLI SÜRÜ TAKİP PROGRAMLARI5Yrd. Doç. Dr. İbrahim AYTEKİN
8249011026SÜT KEÇİSİ YETİŞTİRME VE ISLAHI6Prof. Dr. Birol DAĞ
8249011027ZOOTEKNİDE ARAŞTIRMA YAZIM VE YAYIM İLKELERİ5Prof. Dr. Ayhan ÖZTÜRK
8249011030HAYVANSAL BİYOTEKNOLOJİ5Öğr. Gör. Dr. Hüesyin Baki ÇİFTCİ
8249011034SU KANATLILARI YETİŞTİRİCİLİĞİ5Prof. Dr. İskender Yıldırım
8249011035YUMURTA KALİTESİ5Doç. Dr. Ali AYGÜN
8249011036BESİ SIĞIRI YETİŞTİRİCİLİĞİ5Prof. Dr. Uğur ZÜLKADİR
8249011040KANATLILARDA YAPAY TOHUMLAMA5Doç. Dr. Ali AYGÜN
8249011042HAYVAN GENETİK KAYNAKLARININ KORUNMASI6Prof.Dr.Birol DAĞ
8249011045KUZU YETİŞTİRME TEKNİKLERİ5yrd.doç.dr Ali KARABACAK
8249011048MOLEKÜLER MARKÖRLER VE ÇİFTLİK HAYVANLARINDA KULLANIMI5
8249011049SÜT SIĞIRLARINDA DÖL VERİMİ VE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR5
8249011050KOYUN VE KEÇİLERDE SÜRÜ YÖNETİMİ5
8249011051KANATLI HAYVAN REFAHI5
8249011052KARKAS PARÇALAMA TEKNİKLERİ5doç.dr.Ali KARABACAK
8249021002DENEME PLANLAMASI5Prof. Dr. İsmail KESKİN
8249021009TARIMDA PARAMETRİK OLMAYAN TEST YÖNTEMLERİNİN UYGULAMALARI5Prof. Dr. İsmail KESKİN
8249031011STRES FİZYOLOJİSİ5Prof. Dr. Sinan Sefa Parlat
8249031012ÇİFTLİK HAYVANLARININ RASYONLARINDA EKSOJEN ENZİM KULLANIMI6Prof. Dr. Alp Önder YILDIZ
8249031013BESİN MADDELERİNİN BİYOLOJİK KULLANIMI6
8249031014YEM HAMMADDELERİNE UYGULANAN TEKNOLOJİK İŞLEMLER6Prof. DR. Alp Önder YILDIZ
8249031015TİCARİ PİREMİKS ÜRETİMİ5Prof. Dr. Sinan SEfa Parlat
8249031016KARŞILAŞTIRMALI HAYVAN FİZYOLOJİSİ5Prof. Dr. Sinan Sefa Parlat
8249031017YEM TOKSİKOLOJİSİ5Prof. Dr. Sinan Sefa Parlat
8249031021YAN ÜRÜNLERİN HAYVAN BESLEMEDE KULLANIMI 5Doç. Dr. Yusuf Cufadar
8249031022ORGANİK KANATLI HAYVAN BESLEME 5Doç. Dr. Yusuf Cufadar
8249031028ÇİFTLİK HAYVANLARININ BESLENMESİNDE MİNERALLER5Doç. Dr. Osman OLGUN
8249031029ÇİFTLİK HAYVANLARINDA YAĞLANMA VE ÖNLENMESİ5Doç. Dr. Osman OLGUN
8249031033ÇİFTLİK HAYVANLARININ BESLENMESİNDE VİTAMİNLER5Doç. Dr. Osman OLGUN
8249031034ÇİFTLİK HAYVANLARINDA YEM TÜKETİMİNİN KONTROLÜ5
(DÖNEM Bahar)
Dersin Kodu
Dersin Adı
AKTS(ECTS) Koordinatörün Adı
8249001001MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ5
8249001002VARYANS KOMPONENTLERİ VE DAMIZLIK DEĞER TAHMİNİ5
8249011001İLERİ KÜMES HAYVANLARI YETİŞTİRME II4Prof. Dr. Ramazan YETİŞİR
8249011012DAVAR YETİŞTİRME UYGULAMALARI5Prof. Dr. Ayhan ÖZTÜRK
8249011013KOYUNLARDA DÖL VERİMİ5Prof. Dr. Ayhan ÖZTÜRK
8249011018TİFTİK KEÇİSİ YETİŞTİRİCİLİĞİ6Prof. Dr. Birol DAĞ
8249011020HİNDİ YETİŞTİRİCİLİĞİ5Prof. Dr. İskender Yıldırım
8249011022BUZAĞI YETİŞTİRME5Prof. Dr. Uğur ZÜLKADİR
8249011028ÇİFTLİK HAYVANLARINDA ÜREME FİZYOLOJİSİ 5Öğr. Gör. Dr. Hüesyin Baki ÇİFTCİ
8249011031KANATLI ATIK YÖNETİMİ6Prof. Dr. İskender Yıldırım
8249011032KANATLI HAYVANLARDA STRES VE BELİRLEME YÖNTEMLERİ5Doç. Dr. Ali AYGÜN
8249011037TAVUKÇULUKTA ENTEGRE ÜRETİM SİSTEMLERİ5Prof. Dr. İskender Yıldırım
8249011038HAYVAN REFAHI6Prof. Dr. Birol DAĞ
8249011039TAVUK YETİŞTİRİCİLİĞİNDE ALTERNATİF SİSTEMLER5Doç. Dr. Ali AYGÜN
8249011041SIĞIRLARIN GENETİK ISLAHI5Prof. Dr. Uğur ZÜLKADİR
8249011044ÇİFTLİK HAYVANLARINDA KESİM SÜREÇLERİ5ali Karabacak
8249011046SÜT SIĞIRCILIĞI5
8249011047SÜT KOYUNCULUĞU5Doç.Dr. Ali KARABACAK
8249021010TARIMSAL UYGULAMALARDA TEST DAĞILIMLARI5Prof. Dr. İsmail KESKİN
8249021013ANKET HAZIRLAMA VE İSTATİSTİKSEL DEĞERLENDİRME5Prof. Dr. İsmail KESKİN
8249031005İLERİ RASYON HAZIRLAMA TEKNİĞİ6
8249031006BESLEME VE DİĞER FAKTÖRLERİN HAYVANSAL ÜRÜNLERİN BİLEŞİMİNE ETKİLERİ6
8249031008RUMEN MİKROBİYOLOJİSİ5Prof. Dr. Sinan Sefa Parlat
8249031010BESİ TEKNİĞİ5Prof. Dr. Sinan Sefa Parlat
8249031018ÇİFTLİK HAYVANLARINDA KAS GELİŞİMİ VE TELAFİ BÜYÜMESİ5Prof. Dr. Sinan Sefa Parlat
8249031019YEMLERDE ANTİ BESİNSEL FAKTÖRLER VE HAYVAN BESLEMEDE ÖNEMİ6Prof. Dr. Alp ÖNDER YILDIZ
8249031020KABA YEM MUHAFAZA TEKNİKLERİ 5Doç. Dr. Yusuf Cufadar
8249031023HAYVAN BESLEMEDE GELİŞMELER5Doç. Dr. Yusuf Cufadar
8249031024KARMA YEMLER VE KARMA YEM TEKNOLOJİSİ6Prof. Dr. Alp ÖNDER YILDIZ
8249031025EPİGENETİĞİN FİZYOLOJİK ESASLARI5Prof. Dr. Sinan Sefa Parlat
8249031027RUMİNANTLARDA BESLEMEYE BAĞLI HASTALIKLAR5Doç. Dr. Yusuf Cufadar
8249031030KOYUN VE KEÇİ BESLEME5Doç. Dr. Osman OLGUN
8249031031RUMİNANTLARDA SİNDİRİM SİSTEMİ VE BESLEME5Doç. Dr. Osman OLGUN
8249031032SİLAJ YAPIM TEKNİĞİ VE HAYVAN BESLEMEDE KULLANIMI5Doç. Dr. Osman OLGUN