FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
(DÖNEM Güz)
Dersin Kodu
Dersin Adı
AKTS(ECTS) Koordinatörün Adı
8211031007MEMELİLERDE SOLUNUM SİSTEMİ VE ENDOKRİN SİSTEM HİSTOLOJİSİ5Yrd.Doç.Dr.Sadettin ÜNSAL
8211031012BÖCEK ÖRNEKLERİNİ HAZIRLAMA METOTLARI5Doç.Dr.Leyla Kalyoncu
8211031020METABOLİZMANIN DÜZENLENMESİ5Prof. Dr. Abdurrahman AKTÜMSEK
8211031023OMURGALI ÖRNEKLERİNİN TOPLANMASI, HAZIRLANMASI VE KORUNMASI5DOç Dr. Atilla ARSLAN
8211031025DENEY İÇİN HAYVANLARIN KULLANIMI5Prof.Dr. Haluk ÖZPARLAK
8211031026EKOTOKSİKOLOJİ5Prof.Dr. Haluk ÖZPARLAK
8211031031ÜRİNER VE GENİTAL SİSTEM HİSTOLOJİSİ5Yrd.Doç.Dr.Sadettin ÜNSAL
8211031032HAYVANLARDA GÖÇ ORGANİZASYONU5Doç Dr. Leyla Kalyoncu
8211031033OMURGASIZ HAYVANLARIN ENDOKRİNOLOJİSİ5Doç.Dr.Leyla Kalyoncu
8211031034TÜRKİYE KEMİRİCİLERİ5DOç Dr. Atilla ARSLAN
8211031035OMURGALILARDA HAREKET MEKANİZASYONU5DOç Dr. Atilla ARSLAN
8211031036İLERİ BÖCEK SİSTEMATİĞİ5Doç. Dr. Turgay ÜSTÜNER
8211031038İMMUNOTOKSİKOLOJİ5Prof.Dr. Haluk ÖZPARLAK
8211031039ADLİ ENTOMOLOJİ5Doç. Dr. Turgay ÜSTÜNER
8211031040ENTOMOLOJİK MÜZE METOTLARI5Doç.Dr. Turgay ÜSTÜNER
8211031042BİYOLOJİK AKTİVİTE TAYİN YÖNTEMLERİ5
8211031043FİTOKİMYASAL ANALİZ TEKNİKLERİ5
(DÖNEM Bahar)
Dersin Kodu
Dersin Adı
AKTS(ECTS) Koordinatörün Adı
8211031001OMURGALI ENDOKRİNOLOJİSİ5Prof. Dr. Abdurrahman AKTÜMSEK
8211031002METABOLİK FİZYOLOJİ5Prof. Dr. Abdurrahman AKTÜMSEK
8211031005İNSAN-KANATLI-RUMİNANTLARDA SİNDİRİM SİSTEMLERİ HİSTOLOJİSİ5Yrd.Doç.Dr.Sadettin ÜNSAL
8211031006MEMELİLERDE DOLAŞIM SİSTEMİ HİSTOLOJİSİ5Yrd.Doç.Dr.Sadettin ÜNSAL
8211031013BÖCEK FEROMONLARI5Doç.Dr.Leyla Kalyoncu
8211031016MEDİKAL ENTOMOLOJİ5Doç. Dr. Leyla Kalyoncu
8211031017BÖCEKLERDE SOSYAL DAVRANIŞ5Doç.Dr.Leyla Kalyoncu
8211031018BESLENME FİZYOLOJİSİ5Prof. Dr. Abdurrahman AKTÜMSEK
8211031019HİSTOLOJİK PREPARAT HAZIRLAMA TEKNİKLERİ5Yrd.Doç.Dr.Sadettin ÜNSAL
8211031021HAYVANLARDA SİTOGENETİK5Doç. Dr. Atilla ARSLAN
8211031022MEMELİ HAYVANLARIN BİYOLOJİSİ VE EKOLOJİSİ5Doç. Dr. Atilla ARSLAN
8211031024TÜRKİYE YARASALARI5DOç Dr. Atilla ARSLAN
8211031027ZOOLOJİK NOMENKULATÖR5Doç. Dr. Turgay ÜSTÜNER
8211031028HAYVANLARIN COĞRAFİK DAĞILIŞI5Doç. Dr. Turgay ÜSTÜNER
8211031029PESTİSİTLER VE ETKİ MEKANİZMALARI5Prof.Dr. Haluk ÖZPARLAK
8211031030GENETİK TOKSİKOLOJİ5Prof.Dr. Haluk ÖZPARLAK
8211031037ZEHİRLİ HAYVANLAR VE ZEHİRLERİ5Prof.Dr. Haluk ÖZPARLAK
8211031041BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ5Doç. Dr. Turgay ÜSTÜNER