FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
yoneylem_arastirmasi__bilim_dali Yüksek Lisans - Doktora - Tessiz Yüksek Lisans
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Coşkun KUŞ

Erasmus Koordinatör: Arş.Gör.Dr. Yunus AKDOĞAN

Farabi Koordinatör: Yrd. Doç. Dr. Neslihan İYİT

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Doç. Dr. Buğra SARAÇOĞLU

Amacı: Yüksek Lisans programın amacı mesleki alanda yüksek akademik ve bilimsel kaliteye sahip İstatistikçiler yetiştirmektir.

Vizyon: Evrensel düzeyde kaliteli eğitim-öğretim ve bilimsel araştırmalarla topluma öncülük eden seçkin bir anabilim dalı olmaktır.

Misyon: Liderlik vasıflarıyla donanmış, girişimci ve eleştirel düşünebilen, araştırmalarla bilime katkıda bulunan nitelikli lisansüstü mezunlar yetiştirmek.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: İstatistik Bölümü 1997 yılında Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. Bölümde aynı yıldan itibaren Yüksek Lisans programı da yürütülmeye başlamıştır. 2012 yılında ise doktora programı açılmıştır. 2008 yılında Selçuk Üniversitesi bünyesinde Fen ve Edebiyat Fakültelerinin ayrılmasıyla Fen Fakültesi bölümleri arasında yer almıştır. Bölümde Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi verilmektedir. Bölümde bulunan yaklaşık 690 öğrenci, 1 profesör, 4 doçent, 1 yardımcı doçent ve 7 araştırma görevlisi olmak üzere 13 kişilik bir bilimsel kadro tarafından eğitilmektedir. İstatistik Bölümü İstatistik Teorisi, Uygulamalı İstatistik, Yöneylem Araştırması, Olasılık Teorisi ve Stokastik Süreçleri, Aktüerya Analizi Anabilim dallarından oluşmaktadır. Zorunlu derslere ilave olarak öğrencilere kendi tercihlerine göre seçebilme şansı sunulan seçmeli dersler, programa çok yönlü bir özellik katmıştır.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre yapılır. http://www.selcuk.edu.tr/mevzuat/Yonetmelikler/03-10-2016-Lisans%C3%BCst%C3%BC-Egitim-ve-Ogreti-Yonetmeligi.pdf

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre yapılır. http://www.selcuk.edu.tr/mevzuat/Yonetmelikler/03-10-2016-Lisans%C3%BCst%C3%BC-Egitim-ve-Ogreti-Yonetmeligi.pdf

Mezuniyet Şartları: Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması gerekir. Bu programda öğrencinin yüksek lisans diplomasını almaya hak kazanması için programın 2 döneminde yer alan en az 21 kredilik derslerden başarılı olması ve en az 120 AKTS kredi toplaması gerekir. Bir sene ders ve ikinci sene de tez aşaması olarak sınıflandırılır. Bir öğrencinin mezun olabilmesi için mezun ağırlıklı not ortalamasının yüksek lisansta en az 2,50 ve doktorada en az 3,00 olması gerekir.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre yapılır. http://www.selcuk.edu.tr/mevzuat/Yonetmelikler/03-10-2016-Lisans%C3%BCst%C3%BC-Egitim-ve-Ogreti-Yonetmeligi.pdf

İstihdam Olanakları: Mezunlar hem kamu hem de özel sektör olmak üzere geniş bir alanda iş bulma olanağına sahiptirler. Örneğin, Bankalar, Bakanlıklar, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Kamu İhale Kurumu, RTÜK, Araştırma şirketleri, AR-GE yapan şirketler, Yazılım şirketleri.

Üst Derece Programlara Geçiş: Yüksek Lisans düzeyinden mezun olan öğrencilerimiz, ilgi duydukları uygun alanlarda, doktora programlarına başvurabilirler.