FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
yoneylem_arastirmasi__bilim_dali Yüksek Lisans - Doktora - Tessiz Yüksek Lisans
Bölüm Başkanı:

Erasmus Koordinatör: Prof. Dr. Coşkun KUŞ

Farabi Koordinatör: Yrd. Doç. Dr. Neslihan İYİT

AKTS Koordinatör: Doç. Dr. Buğra SARAÇOĞLU

Amacı: Yüksek Lisans programın amacı mesleki alanda yüksek akademik ve bilimsel kaliteye sahip İstatistikçiler yetiştirmektir.

Vizyon: Evrensel düzeyde kaliteli eğitim-öğretim ve bilimsel araştırmalarla topluma öncülük eden seçkin bir anabilim dalı olmaktır.

Misyon: Liderlik vasıflarıyla donanmış, girişimci ve eleştirel düşünebilen, araştırmalarla bilime katkıda bulunan nitelikli lisansüstü mezunlar yetiştirmek.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı:

Kabul ve Kayıt Koşulları: Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: S.Ü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri gereğince yapılır.

Mezuniyet Şartları: Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması gerekir. Bu programda öğrencinin yüksek lisans diplomasını almaya hak kazanması için programın 2 döneminde yer alan en az 21 kredilik derslerden başarılı olması ve en az 120 AKTS kredi toplaması gerekir. Bir sene ders ve ikinci sene de tez aşaması olarak sınıflandırılır. Yüksek Lisans diploması almaya hak kazanabilmek için genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 70 olması gerekmektedir.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Öğrencilerin Yüksek Lisans Programından mezun olabilmeleri için 100 üzerinden en az 70 puan almaları gerekmektedir

İstihdam Olanakları: Mezunlar hem kamu hem de özel sektör olmak üzere geniş bir alanda iş bulma olanağına sahiptirler. Örneğin, Bankalar, Bakanlıklar, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Kamu İhale Kurumu, RTÜK, Araştırma şirketleri, AR-GE yapan şirketler, Yazılım şirketleri.

Üst Derece Programlara Geçiş: Yüksek Lisans düzeyinden mezun olan öğrencilerimiz, ilgi duydukları uygun alanlarda, doktora programlarına başvurabilirler.