FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
uygulamali_matematik_bilim_dali Yüksek Lisans - Doktora - Tessiz Yüksek Lisans
(DÖNEM Güz)
Dersin Kodu
Dersin Adı
AKTS(ECTS) Koordinatörün Adı
8214041005KONTROL TEORİSİ UYGULAMALARI I6Prof. Dr. Haydar BULGAK
8214041027FARK DENKLEM SİSTEMLERİ6Prof. Dr. Kemal AYDIN
8214041048STABİLİTE TEORİSİ6Prof. Dr. Haydar BULGAK
8214041052TAMSAYI DİZİLERİ VE UYGULAMALARI6Doç. Dr. Necati TAŞKARA
8214041058KİMYASAL REAKSİYONLARIN STOKASTİK MODELLEME ALGORİTMALARI5
(DÖNEM Bahar)
Dersin Kodu
Dersin Adı
AKTS(ECTS) Koordinatörün Adı
8214041006KONTROL TEORİSİ UYGULAMALARI II6Prof. Dr. Haydar BULGAK
8214041033YATIRIM ANALİZİ6
8214041059KİMYASAL REAKSİYONLARIN MATEMATİKSEL MODELLEMESİ5