FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Enstitü Yönetim Kurulu

Enstitü Yönetim Kurulu

Başkan

Prof. Dr. Mustafa YILMAZ

Üye

Doç. Dr. Mehmet ERDOĞAN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Ali SERTKAYA

Üye

Prof. Dr. Özden ÖZTÜRK

Üye

Prof. Dr. Yusuf CUFADAR

Üye

Doç. Dr. Emine ARSLAN

Raportör

Ali MAYDA