FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
2017-2018 Bahar Yarıyılı Savunma Teknolojileri Tezli YL İlanı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

            Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yeni açılan Savunma Teknolojileri Tezli Yüksek Lisans Anabilim Dalında 2017&ndash2018 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılında öğrenci alınacaktır.

ARANAN ŞARTLAR:

-          Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji Bölümleri ile bu bölümler ile ilişkili lisans programlarından mezun olan öğrenciler başvuruda bulunabileceklerdir.

MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER:

1-  Aslı ibraz edilmek şartıyla diploma ve mezuniyet belgesinin fotokopisi

2- Aslı ibraz edilmek şartıyla Yüksek Lisans programlarına başvurular için Lisans öğreniminde aldığı dersleri ve not dökümünü gösterir belgenin  (Transkript) fotokopisi. (Dörtlük sistemde en az 2.50 ortalama olması gerekir)

3- Nüfus Cüzdanının aslı ve fotokopisi (T.C. Kimlik Numaralı)

4-2 Adet Vesikalık Fotoğraf

5- Programa başvuracak adaylardan kendilerine ait Adli Sicil kayıt belgesi.

6- Başvuru Formu: Fen Bilimleri Enstitüsünün http://www.selcuk.edu.tr/fen_bilimleri_enstitusu/birim/web/sayfa/ayrinti/2494/tr adresinden temin edilebilir. 

 

 

 

 

BAŞVURU VE SINAVLARLA İLGİLİ AÇIKLAMA:

1- Yukarıdaki belgeleri eksiksiz tamamlayan adaylar, başvurularını 07 - 08 Şubat 2018 tarihleri arasında Alâeddin Keykubat Yerleşkesinde bulunan Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne şahsen veya noter onaylı vekaleten yapılacak, posta ile yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

2- Yüksek Lisans yazılı bilim sınavı,  9 Şubat 2018 tarihinde saat 14.30 da ilgili Anabilim Dalında  (Bölümde) yapılacaktır.

3- Değerlendirme: Yüksek Lisans Programlarına girişte ALES puanının  %50 si, yazılı bilim sınavı notunun %25 i ve lisans ağırlıklı mezuniyet not ortalamasının %25 inin toplamının alınmasıyla tespit edilir. Adayın kabulü için gerekli en düşük başarı notu Senato tarafından belirlenir.

     

4- Dörtlük sisteme göre mezun olan adayların mezuniyet ağırlıklı not ortalamaları Yükseköğretim Kurulu web sitesinde verilen karşılaştırma tablosuna göre yüzlük sisteme çevirisi yapılarak değerlendirilecektir.(Üniversiteler tarafından yapılan çeviriler kesinlikle değerlendirilmeye alınmayacaktır.)

5- Kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin listesi 10 Şubat 2018 tarihinde http://www.selcuk.edu.tr/fen_bilimleri_enstitusu/tr adresinde ilan edilecektir.

6- Kazanan adayların kesin kayıtları 12 Şubat 2018 tarihinde ilgili Enstitüde adaylar tarafından şahsen yapılacaktır.

 

 

 

KESİN KAYITTA İSTENEN BELGELER: 

 

- 4 Adet Fotoğraf (4,5 x 6,0 cm boyutlarında)

- İkametgâh Adresi Beyanı

- Askerlik Durum Beyanı  (Erkek öğrencilerden istenecek ve adayın son durumunu gösterir olmalı)

 

 

NOT:

- İlanda belirtilen tarihler dışında ve eksik belge ile müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

- Bir başka Üniversitede Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi, Okutman ve Uzman kadrosunda olanlar çalıştıkları kurumdan başka bir Üniversite&rsquode Lisansüstü Eğitim yapabileceklerine dair belge ile müracaat edebilirler.

 

 

KONTENJAN

 

 

ANABİLİM DALI ALES PUAN TÜRÜ Y.L
Savunma Teknolojieri SAY 15