FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Yabancı Uyruklu Öğrencileri Başvuruları Hk.

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURUSU VE İSTENEN  BELGELER:

 

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde 2017-2018 Bahar döneminde Yüksek Lisans ve Doktora eğitimine başvuru yapmak isteyen yabancı uyruklu öğrenciler, eğitim görmek istedikleri Anabilim Dalına Selçuk Üniversitesi Lisansüstü eğitim ve öğretim yönetmeliği 10/1 madde çerçevesinde, 31 Ocak 2018 tarihine kadar aşağıdaki belgeler ile başvurmaları gerekmektedir.

 

1- Yüksek Lisans Programına müracaatta Lisans Diploması ve transkript, Doktora Programına müracaatta ise Yüksek Lisans Diploma ve transkript belgelerinin aslı ve fotokopisi,(onaylar noter veya temsilciliklerden yaptırılacaktır.)

2- Lisansüstü programlarımıza müracaat edecek adayların daha önce öğrenim gördükleri yurtdışındaki kurumların tanınıp tanınmadığına dair Yükseköğretim Kurulu&rsquondan Tanınma Belgesi&rsquonin(mülteci durumunda olduklarını belgeleyenler hariç) aslı ve fotokopisi.

3-  Not Dökümünün onaylı örneği (Transkript) ve dış temsilciliklerden tercüme edilmiş belge.

4- Türkçe bildiğine dair TÖMER belgesi onaylı örneği, TÖMER belgesi olmayanlara Selçuk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 10/2 maddesi uygulanır.

5-  4 adet Fotoğraf

 

 

 

NOT:

- Tezsiz Yüksek Lisans öğrencileri hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz. Kayıt yaptırdığı tespit edilenlerin kayıtları silinir.