FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
HAKKINDA: S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü 2547 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra adı geçen Kanunun özüne uygun olarak yayınlanan 41 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 22/5 maddesi gereğince 20.07.1982 tarihinde kurulmuş ve 06.10.1982 tarihinde faaliyete geçmiştir. Enstitümüzde halen Tezli Yüksek Lisans, Doktora, II.Öğretim Tezsiz Yüksek ...
MISYON: Demokratik, Laik, İnsan Haklarına saygılı, çağdaş bir Üniversite olarak, öğrencilerimizin kendi potansiyellerini ortaya koymalarına fırsat verecek bir ortamda teorik ve uygulamalı araştırmalar gerçekleştirmek amacıyla yaratıcı ve evrensel bilime katkı yapan bilim adamlarını yetiştirmek....
VIZYON: Fen Bilimleri alanında eğitim ve araştırmalarıyla uluslar arası düzeyde saygın ve tercih edilen yeni ufuklar açan, değişen dünya koşullarında kendi alanlarında topluma liderlik yapabilen bilim adamı yetiştiren bir kurum olması vizyonumuzdur... devamı için tıklayınız...