FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
HAKKINDA: S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü 2547 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra adı geçen Kanunun özüne uygun olarak yayınlanan 41 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 22/5 maddesi gereğince 20.07.1982 tarihinde kurulmuş ve 06.10.1982 tarihinde faaliyete geçmiştir. Enstitümüzde halen Tezli Yüksek Lisans, Doktora, II.Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans progra...