FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
toprak_bilimi_ve_bitki_besleme Yüksek Lisans - Doktora - Tessiz Yüksek Lisans
(DÖNEM Güz)
Dersin Kodu
Dersin Adı
AKTS(ECTS) Koordinatörün Adı
8246001001ATIKLARIN TOPRAKTA KULLANIMI5
8246001007İLERİ TOPRAK FİZİĞİ6Prof. Dr. Cevdet ŞEKER
8246001010SUBSTRAT VE KOMPOST HAZIRLAMA TEKNIKLERI6Prof. Dr. Cevdet Şeker
8246001012SERALARDA GÜBRELEME TEKNİĞİ6Prof.Dr. Ayşen AKAY
8246001013TOPRAK ANALİZ TEKNİĞİ6Doç.Dr. Mustafa HARMANKAYA
8246001018BİTKİ BESLENMESİNDE İZ ELEMENTLER6
8246001023LABORATUAR KULLANMA TEKNİKLERİ6
8246001027TOPRAK-BİTKİ-SU-GÜBRE ANALİZ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİL.6Prof.Dr. Mehmet ZENGİN
8246001028KIMYASAL VE ORGANIK GÜBRELERIN ANALIZ TEKNIKLERI6Prof.Dr.Ayşen Akay
8246001032TOPRAK MİKROBİYOLOJİSİNDE ANALİZ YÖNTEMLERİ5
8246001042MEYVE BAHÇELERİNDE GÜBRELEME TEKNİKLERİ6Prof.Dr. Mehmet ZENGİN
8246001050TOPRAKLARIN TARIMSAL DEĞERLENDİRİLMESİ5Doç. Dr. Hasan Hüseyin Özaytekin
8246001054TOPRAK KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ6
8246001055KİRLENMİŞ TOPRAKLARDA VE SULARDA BİYOREMEDİASYON6
8246001062BİTKİLERDE BESLENME MEKANİZMASININ FİZYOLOJİK TEMELLERİ5
8246001072MOLEKÜLER GENETİK ANALİZLER6Prof. Dr. Erdoğan Eşref HAKKI
8246001078KÜLTÜR BİTKİLERİNDE STRES FİZYOLOJİSİ5Doç. Dr. Mehmet HAmurcu
8246001079TOPRAKSIZ KÜLTÜRDE BİTKİ BESLEME TEKNİKLERİ6Doç.Dr. Mustafa HARMANKAYA
8246001080TOPRAK VE BİTKİDE AĞIR METALLER6Doç. Dr. Mustafa HARMANKAYA
8246001081SÜS BİTKİLERİNİN GÜBRELENMESİ6Prof.Dr.Ayşen Akay
8246001082JEOKİMYASAL VERİLERİN PEDOLOJİDE KULLANIMI5Doç. Dr. H. Hüseyin Özaytekin
8246001083TOPRAK VE BİTKİ BESLEME BİLİMİNDE TEZ BİLİMSEL MAKALE YAZIM TEKNİKLERİ5Doç. Dr. Erdoğan Eşref HAKKI
8246001085VESİKÜLER ARBUSKÜLER MİKORİZALARIN (VAM)TOPRAĞIN VERİMLİLİĞİNE ETKİLERİ5
(DÖNEM Bahar)
Dersin Kodu
Dersin Adı
AKTS(ECTS) Koordinatörün Adı
8246001002ARAZİ KULLANIM PLANLAMASI5Doç. Dr. H. Hüseyin Özaytekin
8246001009TOPRAK SIKIŞMASI, KAYMAK BAĞLANMA PROB. VE ÇÖZÜMLERİ6Prof. Dr. Cevdet Şeker
8246001011TOPRAĞIN FİZİKSEL ANALİZLERİNDE İLERİ YÖNTEMLER6Prof. Dr. Cevdet Şeker
8246001014BİTKİ ANALİZ TEKNİĞİ6Doç.Dr. Mustafa HARMANKAYA
8246001015GÜBRE ANALİZ TEKNİĞİ6Doç.Dr. Mustafa HARMANKAYA
8246001016SERALARDA KARBONDİOKSİT GÜBRELEME 6
8246001017YAPRAKTAN GÜBRELEME VE HORMON KULLANIMI6Prof.Dr. Mehmet ZENGİN
8246001021BİTKİLERDE BESLENME, KALİTE VE SAĞLIK İLİŞKİLERİ6Doç. Dr. Mustafa HARMANKAYA
8246001030TOPRAKTAKİ AĞIR METALLERİN BİTKİLERE ETKİLERİ6Prof.Dr.Ayşen AKAY
8246001031PROBLEMLİ TOPRAKLARIN TESPİTİ VE ISLAH YOLLARI6Prof.Dr.Ayşen Akay
8246001033MİKROBİYOLOJİK GÜBRELER VE UYGULAMA TEKNİKLERİ5
8246001038PEDOLOJİ5Doç. Dr. Hasasn Hüseyin Özaytekin
8246001040UZAKTAN ALGILAMANIN TARIMDA KULLANIMI5Doç. Dr. H. Hüseyin Özaytekin
8246001043TARIMSAL SİSTEMLERİN MATEMATİK MODELLENMESİ6
8246001044SEBZELERİN TOPRAK İSTEKLERİ VE GÜBRELENMESİ6Prof.Dr. Mehmet ZENGİN
8246001045TOPRAK MİKROORGANİZMALARIVE BİTKİ GELİŞİMİ5
8246001046TOPRAKLARDA KÜTLE TAŞINIMI6
8246001047TOPRAKLARDA KONVEKTİV ISI TAŞINIMI6
8246001048TOPRAK BİYOKİMYASAL PROSESLERİNİN KİNETİĞİ VE TERMODİNAMİĞİ6
8246001063BITKILERDE SİNYAL İLETİM YOLUNDA REAKTİF OKSİJEN TÜRLERİNİN ROLÜ5
8246001065BİTKİLERDE STRES VE MOLEKÜLER FİZYOLOJİ6Prof. Dr. Erdoğan Eşref HAKKI
8246001070BİYOÇEŞİTLİLİĞİN KORUNMASINDA MOLEKÜLER GENETİK YAKLAŞIMLAR6Prof. Dr. Erdoğan Eşref HAKKI
8246001071BİTKİLERDE GEN TEKNOLOJİLERİ6Prof. Dr. Erdoğan Eşref HAKKI
8246001076ORGANİK TOPRAK DÜZENLEYICİLERİ VE HUMİK MADDELER 6
8246001077BİTKİLERDE BESLENME BOZUKLUKLARI VE GİDERİLMESİ6