FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
tarimsal_yapilar_ve_sulama Yüksek Lisans - Doktora - Tessiz Yüksek Lisans
Bölüm Başkanı: Prof.Dr.Nuh UĞURLU

Erasmus Koordinatör: Dr. Sinan SÜHERİ

Farabi Koordinatör: Dr. Duran YAVUZ

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Doç.Dr. Selda UZAL SEYFİ

Amacı: Tarımsal yapılar ve Sulama Alanında sorunlara natif ve uygulanabilir çözüm üreten, mevcut sistemleri yönetebilecek Uluslar arası alanda mesleki güncel konuları içeren nitelikte Eğitim alan araştırmacı yetiştirmektir.

Vizyon: Tarımsal Yapılar alanında yöresel iklim koşullarına uygun, ihtiyaçlara çözüm getirecek uygulanabilir ve ekonomik bir tarım işletmesi tasarlayabilecek ve işletecek Sulama, drenaj, havza su yönetimi, kurak alanlarda tarımda etkin su kullanımı ve arazi toplulaştırması gibi tarımın önemli konularına yönelik sürdürülebilir çözümler geliştirebilen, uluslar arası nitelikte teorik ve uygulama ağırlıklı bir eğitimdir. Bunları yaparken diğer disiplinlerle işbirliği yaparak geniş çaplı projeler yapabilen ve uygulayabilen kalitelisi dünyaca kabul gören yüksek lisans eğitimi vermektir.

Misyon: Tarımsal yapılar ve Sulama Alanında sorunlara natif ve uygulanabilir çözüm üreten, mevcut sistemleri yönetebilecek Uluslar arası alanda mesleki güncel konuları içeren nitelikte Eğitim alan araştırmacı yetiştirmektir.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Tarımsal Yapılar ve Sulama Konularında belirli standartlarda eğitim ve öğretim verilmesi.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Lisans eğitim-öğretimini tamamlamış, Fen Bilimleri Enstitüsünün istediği en 55 ALES puan şartını sağlayan kişiler bu programa başvurur ve başarılı olursa kayıt yaptırabilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Intibak komisyonu muhtemel öğrencinin önceki eğitimini böümlerin ders programlarını dikkate alarak değerlendirir.

Mezuniyet Şartları: Fen Bilimleri Enstitüsünün istediği şartları yerine getiren kişiler bu Anabilim Dalından mezun olabilir. Tez yazımı zorunludur.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Eğretim süresi boyunca aldığı dersler, seminer ve tez için toplam 120 kredi yi tamamlayan öğrenciler söz konusu programı başarıyla tamamlar.

İstihdam Olanakları: Ziraat ile ilgili Kamu kuruluşlarında, üniversitelerde, inşaat alanında, özel sulama projelerinde, arazi toplulaştırma plan ve uygulamalarında, su kaynaklarının geliştirilmesi ve yönetimine yönelik sulama kooperatifleri gibi alanlarda sulama sistemlerinin tasarımda çalışabilir.

Üst Derece Programlara Geçiş: Yüksek lisansını başarıyla tamamlayan kişiler Tarımsal Yapılar ve Sulama veya bir başka anabilim dalında doktora programına başvuru yapabilir.