FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
tarimsal_yapilar_ve_sulama Yüksek Lisans - Doktora - Tessiz Yüksek Lisans
P.Ç.Program Çıktıları
P.Ç.1 Matematik, Fen, Mühendislik bilgilerini Tarımsal Yapılar ve Sulama Mühendisliği alanına uygular.
P.Ç.2 Tarımsal Yapılar ve Sulama Mühendisliğinde sorunları geniş bir perspektifte algılar ve çözüm üretir.
P.Ç.3 Bitkisel ve hayvansal üretim yapı sistemlerini planlar ve uygular.
P.Ç.4 Tarımsal yapı sistemlerinin tasarımlarını yapar, uygular ve kalite parametrelerini ölçebilme yeteneği kazanır.
P.Ç.5 Sulama ve Drenaj sistemlerini planlar, uygular ve bakım ve onarım faaliyetlerini yönetir.
P.Ç.6 Toprak su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilmesine yönelik çevreye duyarlı uluslar arası nitelikte bütüncül ve analitik düşünce yeteneği kazanır.
P.Ç.7 Tarımda arazi düzenlemesine yönelik projeler üretir ve uygular.
P.Ç.8 Tarımsal Yapılar ve Sulama konularında ulusal ve uluslar arası sorunları izleyip, diğer disiplinler ile grup çalışması yapar.
P.Ç.9 Mühendislik uygulamaları için gerekli teknolojik ekipmanları ve teknikleri kullanır.
P.Ç.10 Mesleki alanda karşılaşılan problemleri çözmede özgüven ve girişimcilik yeteneğini kazanır. Ulusal ve uluslar arası projelerde görev alır.
P.Ç.11 Mesleki standartlara uygun proje, tez, rapor, seminer, panel ve T.V sunumları yapar.