FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
sehircilik_bilim_dali Yüksek Lisans - Doktora - Tessiz Yüksek Lisans
P.Ç.Program Çıktıları
P.Ç.1 Kent, çevre, politika, tasarım ve kuram bilgisi başta olmak üzere, şehir ve bölge planlama alanı ile ilgili kavramsal çerçeve/içerik oluşturma becerisi kazanır.
P.Ç.2 Planlama ve tasarım alanlarında uygulanan çağdaş teknik ve yöntemler hakkında bilgi sahibidir.
P.Ç.3 Sorgulama yapma, kritik düşünme ve empati yapma konularında bilimsel/felsefi yöntemlerin yardımı ile problemlere çözüm odaklı yaklaşabilme planlama ve diğer disiplinler arasında çok belirgin olmayan sınırların ve çok yönlü ilişkilerin farkında olabilme yeteneği kazanır.
P.Ç.4 Sadece arazi kullanım ilişkilerinin belirlenmesinde değil, bu ilişkilerin uygulamaya aktarılması sürecinde de etkin olabilecek süreç tasarımlarını yapar.
P.Ç.5 Plan ve program önerileri getirme ve bu önerilerle ilişkili politikalar geliştirme becerisine sahiptir.
P.Ç.6 Yaşam boyu eğitimin önemine inanır, teknolojik gelişmeleri ve gündemi takip ederek, modern teknik ve programları kullanır.
P.Ç.7 Çevresel kaynaklar, kültür ve tabiat varlıklarını koruma bilincine sahiptir.