FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
P.Ç.Program Çıktıları
P.Ç.1 Mesleki sorumluluk ve bilimsel etik değerlere sahip olur.
P.Ç.2 Ulusal ev Uluslararası bilimsel ve mesleki gelişmeleri izler.
P.Ç.3 Peyzaj Mimarlığı alanında bir bilimsel çalışmayı yürütüp bilimsel bir formatta yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilir.
P.Ç.4 Doğal ve kültürel peyzaj alanlarına yönelik potansiyel belirlenmesi, korunması, planlanması, tasarlanması ve yönetimi konularında ileri düzeyde bilgi sahibi olur.
P.Ç.5 Bitki materyalinin estetik, işlevsel ve ekolojik bağlamda planlanması, tasarımı ve yönetimi ile ilgili bilgi sahibi olur.
P.Ç.6 Sorumluluk alabilme, bağımsız davranma, inisiyatif kullanma, çalışmalarını ifade edebilme, yaşam boyu öğrenme ve yaratıcılık becerisine sahip olur.
P.Ç.7 Peyzaj Mimarlığı alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisine sahip olur.
P.Ç.8 Orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisine sahip olur.
P.Ç.9 Disiplin içi ve disiplinler arası yerel ve küresel ölçekli sorunları belirleme ve yeni çözümlemeler geliştirebilme becerisi kazanır.
P.Ç.10 Peyzaj teknikleri ile ilgili peyzaj yapıları ve materyalini tanımlayabilecek ve alan uygulamalarını temel mühendislik kavramları bağlamında teknolojinin tüm olanaklarını kullanarak araştırma, sorgulama ve üretme becerisi kazanır.
P.Ç.11 Bireysel, disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisine sahip olur.
P.Ç.12 Uzmanlık alanı ile ilgili kuramları anlama, planlama ve tasarım sürecine uygulama becerisine sahip olur.
P.Ç.13 Kentsel ve kırsal mekanlarda farklı içeriklerde ve ölçeklerde ileri düzeyde yaratıcı peyzaj planlamaları/tasarımları üretebilecek ve uygulayabilecek donanıma sahip olur.
P.Ç.14 Mesleki alanda tarihi, sanatsal ve diğer kültürel değerleri, sosyal ve mekansal farklılıkları göz önünde bulundurarak tasarım yetisi kazanır.
P.Ç.15 Lisans yeterliliklerine bağlı olarak, peyzaj mimarlığı alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilir ve bu bilgileri, eleştirel ölçekte değerlendirir.