FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Murat CİNİVİZ

Erasmus Koordinatör: Doç. Dr. Murat CİNİVİZ

Farabi Koordinatör: Doç. Dr. Murat CİNİVİZ

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Doç. Dr. Murat CİNİVİZ

Amacı: Otomotiv Mühendisliği yüksek lisans programının amacı, son bilimsel bulgular ışığında teorik bilgi ve pratik tecrübeye sahip, otomotiv teknolojileri ile ilgili ulusal ve uluslar arası seviyede literatür taraması yapabilen, otomotiv alanındaki sorunlara çözümler üretebilen deneyimli mühendisler yetiştirmektir.

Vizyon: Otomotiv mühendisliği eğitim ve araştırma hedeflerini Türkiyenin güncel gereksinimleri doğrultusunda belirleyen, ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma faaliyetleri yaparak bilgi birikimi ve araştırma alt yapısı ile dünya ile rekabet edebilen, ulusal ve uluslararası düzeyde saygınlık kazanmış bir program haline getirmektir.

Misyon: Otomotiv ile ilgili alanlardaki bilimsel gelişmelere açık, bilgisini ve yaratıcılığını birleştirebilen, deneysel beceriyi üst düzeyde edinmiş mühendisler yetiştirmek.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Otomotiv mühendisliği programı motorlu araçların tasarlanması, geliştirilmesi, üretilmesi, bakım ve onarımlarının yapılması, iş yerlerinin organizasyonu ve ticari faaliyetlerin yürütülmesi işlerini üstlenecek vasıflı insan gücünün yetiştirilmesini hedeflemektedir.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Programa kayıt yaptıracak adaylar (1) Selçuk Üniversitesinin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen sınavlardan gerekli puana sahip olmaları ve (2) ilgili alanlarda başarılı bir lisans derecesine sahip olmaları gerekir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Bazı dersler belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf tutulabilir. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunursa öğrenci belirtilen derslerden muaf tutulabilir.

Mezuniyet Şartları: Yüksek lisans derecesi kazanmak için bir seminer dersi ve tezin yanı sıra minimum 120 AKTS´lik ders almak ve 100 üzerinden en az 70 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekmektedir.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Herbir dersin ölçme ve değerlendirme bilgileri ders planında açıklanmıştır.

İstihdam Olanakları: Otomotiv sektöründe önde gelen üretim kurumları, yedek parça sanayi ve ileri otomotiv ar-ge şirketleri

Üst Derece Programlara Geçiş: Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar aynı veya ilgili farklı bölümlerde doktora programına devam edebilirler.