FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
P.Ç.Program Çıktıları
P.Ç.1 Otomotiv Mühendisliği Lisans düzeyinde edinilen yeterlilikler temelinde, farklı bilim dallarında (Makine, Otomotiv, İmalat, Enerji) bilgilerini uzmanlık düzeyinde olgunlaştırma ve geliştirme.
P.Ç.2 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunlara uygun çözümler üretebilme.
P.Ç.3 Otomotiv mühendisliği ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilmek
P.Ç.4 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği
P.Ç.5 Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi
P.Ç.6 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi
P.Ç.7 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi
P.Ç.8 Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi
P.Ç.9 En az bir yabancı dili kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
P.Ç.10 İlgili alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri değerlendirebilme.